Henxel

Plaats
Buurtschap
Winterswijk
Achterhoek
Gelderland

Henxel Winterswijk Ratumseweg [640x480].JPG

Henxel (buurtschap van Winterswijk), Ratumseweg.

Henxel (buurtschap van Winterswijk), Ratumseweg.

Henxel Winterswijk Ratumseweg 11 [640x480].JPG

Henxel (buurtschap van Winterswijk), gevelsteen in het pand Ratumseweg 11 met inscriptie 'Zeelanden 1900-1950'(?)

Henxel (buurtschap van Winterswijk), gevelsteen in het pand Ratumseweg 11 met inscriptie 'Zeelanden 1900-1950'(?)

Henxel

Terug naar boven

Status

- Henxel is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

- De buurtschap Henxel heeft een eigen postcode (7113) en plaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisadministratie (BAG) en is daarmee een formele 'woonplaats', zij het dat de postale plaatsnaam Winterswijk Henxel is. Praktisch gezien is het een buurtschap van Winterswijk.

- Niet te verwarren met de buurtschap Hexel in de gemeente Hellendoorn (OV).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Henxel ligt NO van Winterswijk, rond de Henxelseweg en een (Z) deel van de Vredenseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Henxel 30 huizen met 223 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 110 huizen met ca. 280 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis en beschrijving

Vanouds leefden de inwoners van Henxel vooral van de landbouw. Tegenwoordig hebben veel boerderijen hun agrarische functie verloren, waardoor de buurtschap zo mede een functie als landelijk woongebied heeft gekregen.

Het landschap rond Henxel wordt gekarakteriseerd door langwerpige dekzandruggen die evenwijdig lopen aan de natuurlijke laagten in het gebied. Door een dik bouwlanddek steken sommige delen van de ruggen wel drie meter boven de omgeving uit. Deze dekzandruggen zijn ontstaan in de laatste IJstijd, het Weichselien. Nabijgelegen beken zijn in de middeleeuwen verlegd om een aantal gebieden beter te ontwateren. De huidige loop van de Ratumse Beek is bijvoorbeeld door een dekzandrug heen gegraven, waardoor er langs de beek steilere hellingen voorkomen dan men doorgaans bij deze reliëfvormen aantreft.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is de Buurtschappenvisie gereedgekomen, waarin alle 9 buurtschappen van de gemeente Winterswijk gezamenlijk in kaart hebben gebracht wat zij voor de komende jaren gewenste ontwikkelingen vinden voor het buitengebied van Winterswijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Henxel heeft 1 rijksmonument.

- Henxel heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- Oude korenspieker Kössink (adres?).

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Oranjevereniging Henxel e.o. organiseert diverse evenementen door het jaar heen. Wat er de komende tijd te doen is kun je zien in de Agenda.

- School- en Volksfeest H.H.D. (Huppel, Henxel en aangrenzend Dorpbuurt) (weekend in juli).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In Henxel bevinden zich enkele bijzondere natuurgebieden, zoals Dottinkrade en Gossink.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Belangenvereniging Huppel Henxels Belang.

- Onderwijs: - Henxel heeft een kleine basisschool, de Emmaschool, die ook veel leerlingen trekt uit omliggende buurtschappen en uit Winterswijk. Van en naar Winterswijk laat men een schoolbus rijden. Naast de school bevindt zich ook een peuterspeelzaal.

Reactie toevoegen