Henxel

Plaats
Buurtschap
Winterswijk
Achterhoek
Gelderland

Henxel Winterswijk Ratumseweg [640x480].JPG

Henxel, de karakteristieke voormalige maalderij op Ratumseweg 15-17 is in 2014 herbestemd tot twee woningen

Henxel, de karakteristieke voormalige maalderij op Ratumseweg 15-17 is in 2014 herbestemd tot twee woningen

Henxel Winterswijk Ratumseweg 11 [640x480].JPG

Henxel, gevelsteen in het pand Ratumseweg 11, met inscriptie 'Zeelandia 1900-1950'. Vermoedelijk slaat dit op de naastgelegen vroegere maalderij.

Henxel, gevelsteen in het pand Ratumseweg 11, met inscriptie 'Zeelandia 1900-1950'. Vermoedelijk slaat dit op de naastgelegen vroegere maalderij.

Henxel

Terug naar boven

Status

- Henxel is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

- De buurtschap Henxel heeft een eigen postcode (7113) en plaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisadministratie (BAG) en is daarmee een formele 'woonplaats', zij het dat de postale plaatsnaam Winterswijk Henxel is. Praktisch gezien is het een buurtschap van Winterswijk.

- Niet te verwarren met de buurtschap Hexel in de gemeente Hellendoorn (OV).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Henxel ligt NO van Winterswijk, rond de Henxelseweg en een (Z) deel van de Vredenseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Henxel 30 huizen met 223 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 110 huizen met ca. 280 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis en beschrijving

Vanouds leefden de inwoners van Henxel vooral van de landbouw. Tegenwoordig hebben veel boerderijen hun agrarische functie verloren, waardoor de buurtschap zo mede een functie als landelijk woongebied heeft gekregen.

Het landschap rond Henxel wordt gekarakteriseerd door langwerpige dekzandruggen die evenwijdig lopen aan de natuurlijke laagten in het gebied. Door een dik bouwlanddek steken sommige delen van de ruggen wel drie meter boven de omgeving uit. Deze dekzandruggen zijn ontstaan in de laatste IJstijd, het Weichselien. Nabijgelegen beken zijn in de middeleeuwen verlegd om een aantal gebieden beter te ontwateren. De huidige loop van de Ratumse Beek is bijvoorbeeld door een dekzandrug heen gegraven, waardoor er langs de beek steilere hellingen voorkomen dan men doorgaans bij deze reliëfvormen aantreft.

Molen van Helder
Aan de Ratumseweg in Henxel, ongeveer waar de Rotweg hier uitkomt, stond een standerdmolen. Rechts naast het woonhuis van de maalderij kun je nog iets een verhoging zien. Precies op deze plek stond de molen. De molen kwam uit Lichtenvoorde en stond daar bekend als de Oude Molen. In een krant van 14-01-1914 staat: “Heden (vrijdag)morgen om 10 uur is de groote boerderij Van Roerdinkholder, die voor eenige jaren na een brand weer opnieuw opgebouwd was, door onbekende oorzaak een prooi der vlammen geworden. De groote veestapel en het grootste deel van den inboedel wist men te redden, overigens brandde alles tot den grond af. De molen bleef gespaard. De boerderij was juist onlangs ook aan Helder verkocht en zou met aug. a.s. geleverd worden.” In juli 1920 is de molen gesloopt en zijn de balken, ribben en stenen publiekelijk verkocht. In de tuin van de woning ligt nog een molensteen uit deze molen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is de Buurtschappenvisie gereedgekomen, waarin alle 9 buurtschappen van de gemeente Winterswijk gezamenlijk in kaart hebben gebracht wat zij voor de komende jaren gewenste ontwikkelingen vinden voor het buitengebied van Winterswijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Henxel heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- In de karakteristieke voormalige maalderij op Ratumseweg 15-17 zijn in 2014 twee woningen gerealiseerd (blijkens het bestemmingsplan onder de link). Aan de gevel van het buurpand op huisnr. 11 bevindt zich een gevelsteen met een tafereel en inscriptie 'Zeelandia 1900-1950'. Vermoedelijk slaat dit op de maalderij?

- Oude korenspieker Kössink (adres?).

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Oranjevereniging Henxel e.o. organiseert diverse evenementen door het jaar heen. Wat er de komende tijd te doen is kun je zien in de Agenda.

- School- en Volksfeest H.H.D. (Huppel, Henxel en aangrenzend Dorpbuurt) (weekend in juli).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In Henxel bevinden zich enkele bijzondere natuurgebieden, zoals Dottinkrade en Gossink.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Belangenvereniging Huppel Henxels Belang. "Een van de belangrijkste thema's voor de belangenvereniging is leefbaarheid. Hierbij stellen wij de volgende vragen: Hoe houden wij met zijn allen: het verenigingsleven bruisend; de scholen met al hun activiteiten levend; de werkgelegenheid en de landbouw in het gebied in stand; de gebruiken (noaberschap, volksfeesten, meiboomzetten etc.) in stand; de natuurlijke waarden (rust, bossen, fietspaden etc.) bewaard."

- Onderwijs: - Henxel heeft een kleine basisschool, de Emmaschool, die ook veel leerlingen trekt uit omliggende buurtschappen en uit Winterswijk. Van en naar Winterswijk laat men een schoolbus rijden. Naast de school bevindt zich ook een peuterspeelzaal.

Reactie toevoegen