Henxel

Plaats
Buurtschap
Winterswijk
Achterhoek
Gelderland

henxel_plaatsnaambord_kopie.jpg

Henxel is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

Henxel is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

henxel_boerderij_achterweg_3_2.jpg

De boerderij met stal op Achterweg 3 in buurtschap Henxel is een gemeentelijk monument

De boerderij met stal op Achterweg 3 in buurtschap Henxel is een gemeentelijk monument

henxel_boerderij_achterweg_3.jpg

De boerderij met stal op Achterweg 3 in buurtschap Henxel is een gemeentelijk monument

De boerderij met stal op Achterweg 3 in buurtschap Henxel is een gemeentelijk monument

Henxel Winterswijk Ratumseweg [640x480].JPG

Henxel, de karakteristieke voormalige maalderij op Ratumseweg 15-17 is in 2014 herbestemd tot twee woningen

Henxel, de karakteristieke voormalige maalderij op Ratumseweg 15-17 is in 2014 herbestemd tot twee woningen

Henxel Winterswijk Ratumseweg 11 [640x480].JPG

Henxel, gevelsteen in het pand Ratumseweg 11, met inscriptie 'Zeelandia 1900-1950'. Vermoedelijk slaat dit op de naastgelegen vroegere maalderij.

Henxel, gevelsteen in het pand Ratumseweg 11, met inscriptie 'Zeelandia 1900-1950'. Vermoedelijk slaat dit op de naastgelegen vroegere maalderij.

Henxel

Terug naar boven

Status

- Henxel is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

- De buurtschap heeft een eigen postcode (7113) en plaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisregistratie (BAG) en is daarmee een formele 'woonplaats'. Praktisch gezien is het een buurtschap van Winterswijk.

- Niet te verwarren met de buurtschap Hexel in de gemeente Hellendoorn (OV).

- De buurtschap heeft tegenwoordig als plaatsnaam in het postcodeboek 'Winterswijk Henxel'. Ook bij alle andere buurtschappen in deze gemeente is de toevoeging 'Winterswijk' voor de plaatsnaam geplaatst. Vermoedelijk omdat men anders steeds aan deze en gene moest uitleggen dat hun relatief onbekende woonplaats bij Winterswijk ligt. Op de plaatsnaamborden staat - wat ons betreft terecht - alleen de eigenlijke plaatsnaam (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Nederweertse dorp Eind, waar men het postadres-voorvoegsel 'Nederweert-' wél op enig moment ook op de plaatsnaamborden heeft aangebracht).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1362 Hengheslo.

Naamsverklaring
Misschien lo 'licht, open bos' van de persoon Henge, gezien de s van de genitief.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Henxel ligt NO van Winterswijk, rond de Henxelseweg en een (Z) deel van de Vredenseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Henxel 30 huizen met 223 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis en beschrijving

Vanouds leefden de inwoners van Henxel vooral van de landbouw. Tegenwoordig hebben veel boerderijen hun agrarische functie verloren, waardoor de buurtschap zo mede een functie als landelijk woongebied heeft gekregen.

Het landschap rond Henxel wordt gekarakteriseerd door langwerpige dekzandruggen die evenwijdig lopen aan de natuurlijke laagten in het gebied. Door een dik bouwlanddek steken sommige delen van de ruggen wel drie meter boven de omgeving uit. Deze dekzandruggen zijn ontstaan in de laatste IJstijd, het Weichselien. Nabijgelegen beken zijn in de middeleeuwen verlegd om een aantal gebieden beter te ontwateren. De huidige loop van de Ratumse Beek is bijvoorbeeld door een dekzandrug heen gegraven, waardoor er langs de beek steilere hellingen voorkomen dan men doorgaans bij deze reliëfvormen aantreft.

Molen van Helder
Aan de Ratumseweg in Henxel, ongeveer waar de Rotweg hier uitkomt, stond een standerdmolen. Rechts naast het woonhuis van de maalderij kun je nog iets een verhoging zien. Precies op deze plek stond de molen. De molen kwam uit Lichtenvoorde en stond daar bekend als de Oude Molen. In een krant van 14-01-1914 staat: “Heden (vrijdag)morgen om 10 uur is de groote boerderij Van Roerdinkholder, die voor eenige jaren na een brand weer opnieuw opgebouwd was, door onbekende oorzaak een prooi der vlammen geworden. De groote veestapel en het grootste deel van den inboedel wist men te redden, overigens brandde alles tot den grond af. De molen bleef gespaard. De boerderij was juist onlangs ook aan Helder verkocht en zou met aug. a.s. geleverd worden.” In juli 1920 is de molen gesloopt en zijn de balken, ribben en stenen publiekelijk verkocht. In de tuin van de woning ligt nog een molensteen uit deze molen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is de Buurtschappenvisie gereedgekomen, waarin alle 9 buurtschappen van de gemeente Winterswijk gezamenlijk in kaart hebben gebracht wat zij voor de komende jaren gewenste ontwikkelingen vinden voor het buitengebied van Winterswijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Henxel heeft 3 gemeentelijke monumenten, zijnde het woonhuis met stal op Achterweg 3, de boerderij op Gossinkweg 1, en de schuur op Ratumseweg 6.

- In de karakteristieke voormalige maalderij op Ratumseweg 15-17 zijn in 2014 twee woningen gerealiseerd (blijkens het bestemmingsplan onder de link). Aan de gevel van het buurpand op huisnr. 11 bevindt zich een gevelsteen met een tafereel en inscriptie 'Zeelandia 1900-1950'. Vermoedelijk slaat dit op de maalderij?

- Oude korenspieker Kössink (adres?).

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Oranjevereniging Henxel e.o. organiseert diverse evenementen door het jaar heen. Wat er de komende tijd te doen is kun je zien in de Agenda.

- School- en Volksfeest H.H.D. (Huppel, Henxel en aangrenzend Dorpbuurt) (weekend in juli).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In Henxel bevinden zich enkele bijzondere natuurgebieden, zoals Dottinkrade en Gossink.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Belangenvereniging Huppel Henxels Belang. "Een van de belangrijkste thema's voor de belangenvereniging is leefbaarheid. Hierbij stellen wij de volgende vragen: Hoe houden wij met zijn allen: het verenigingsleven bruisend; de scholen met al hun activiteiten levend; de werkgelegenheid en de landbouw in het gebied in stand; de gebruiken (noaberschap, volksfeesten, meiboomzetten etc.) in stand; de natuurlijke waarden (rust, bossen, fietspaden etc.) bewaard."

- Onderwijs: - Buurtschap Henxel heeft een kleine basisschool, de Emmaschool, die ook veel leerlingen trekt uit omliggende buurtschappen en uit Winterswijk. Van en naar Winterswijk laat men een schoolbus rijden. Naast de school bevindt zich ook een peuterspeelzaal. "Ons onderwijs kenmerkt zich door het stimuleren van een grote mate van zelfstandigheid van de leerlingen. We stellen ons telkens de vraag wat de individuele onderwijsbehoeften van ieder kind zijn en stemmen daar de klassenorganisatie op af. We dagen onze leerlingen uit om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken. We leren kinderen om zelfstandig keuzes te maken en hun eigen weg te gaan. We leren ze ook omgaan met teleurstellingen en hindernissen. Leren hen om hulp te vragen als het alleen even niet lukt. Samen kom je verder! Daarnaast willen we ook aandacht besteden aan andere belangrijke zaken zoals: kunst en cultuur, in de vorm van projecten; groente verbouwen in onze moestuin en plantjes in de schooltuin; het verzorgen van de dieren in ons ‘Dierenpaleis’; groepsdoorbrekend spelen op ons ‘groene plein’."

Reactie toevoegen