Hengelo (Gelderland)

Plaats
Dorp
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

gemeente_hengelo_gl_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Hengelo anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Hengelo anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Hengelo (Gelderland)

Terug naar boven

Status

- Hengelo is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2004.

- Wapen van de voormalige gemeente Hengelo.

- Onder het dorp Hengelo vallen ook de buurtschappen Bekveld, Dunsborg, Gooi, Noordink, Varssel en een deel van de buurtschap Veldhoek. Dat zijn 6 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hengelo ligt ZO van de dorpen Wichmond, Warnsveld en De Hoven en de stad Zutphen, Z van het dorp Vorden, ZW van de steden Lochem en Borculo en de dorpen Ruurlo en Barchem, W van de stad Groenlo, NW van de dorpen Zieuwent, Halle en Mariënvelde, N van het dorp Velswijk en de stad Doetinchem, NO van de dorpen Keijenborg, Hummelo, Laag Keppel en Hoog-Keppel, O van het dorp Toldijk en OZO van het dorp Steenderen en de stad Bronkhorst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Hengelo 453 huizen met 3.001 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 79/581 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Dunsborgshoek 22/154, Het Gooij of Het Gooi 107/677, Bekveld 80/509, Noordink 98/606 en Varssel 67/474. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.700 huizen met ca. 6.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de in 1988 opgerichte Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland. "Tot het werkterrein van de vereniging behoren naast het gelijknamige dorp het dorp Keijenborg en de buurtschappen van de voormalige gemeente. Het doel van de vereniging is: de beoefening van historie en volkskunde in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder met betrekking tot de (voormalige) gemeente; het wekken van belangstelling voor het opsporen en verzamelen van alles wat betrekking heeft op de historie en volkskunde van de voormalige gemeente; de zorg voor en het beheer van door de vereniging aangelegde verzamelingen.

In het kader van deze doelstellingen hebben wij de afgelopen jaren o.a. bij de gemeente erop aangedrongen te komen tot het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst, fietstochten georganiseerd op de Open Monumentendagen, een archief aangelegd en initiatieven ontplooid om het pand Dorpszicht en het Rusthuis te behouden. Tevens hebben wij films en video’s gemaakt van historische gebouwen en gebeurtenissen, een film gemaakt van het jaar 2000, een boek gepubliceerd over de oorlogsjaren en een aantal kalenders uitgegeven met oude dorpsgezichten. Ook hebben we een herdenkingsjaar voor Herman van Velzen mede georganiseerd, traditionele oogst- en slachtdemonstraties georganiseerd en het initiatief genomen tot een heemkundeproject op de basisscholen. Om de contacten tussen de leden te verstevigen, verschijnt vier keer per jaar het verenigingsblad "de Olde Kaste". Ook worden jaarlijks lezingen gehouden, een stadswandeling en/of excursie(s) georganiseerd. Regelmatig worden er projectgroepen gevormd, met als doel nog meer te weten te komen over het verleden van onze gemeente."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsbelang Hengelo is na de gemeentelijke herindeling van 2005 opgericht in 2007. De dorpsraad maakte zich er hard voor dat er glasvezel werd aangelegd en dat park De Bleijke een flinke opknapbeurt kreeg. In oktober 2015 trad het bestuur van de dorpsraad af. Een interim-bestuur heeft onderzocht of het nog levensvatbaar zou zijn om met Dorpsbelang door te gaan. Zij concludeerden dat het dorp eigenlijk te groot is voor één belangenvereniging. Zo toonden kleine verenigingen wel belangstelling, maar bleven grote verenigingen zoals Pax (voetbal) en Het Elderink (tennis) weg. "Die zijn goed georganiseerd en hebben zo'n dorpsraad niet nodig”, stelde interim-bestuurslid Annette Kok. "Dan ga je jezelf afvragen: voor wie doe je dit eigenlijk?" Daarom is Dorpsbelang eind 2016 opgeheven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hengelo heeft 23 rijksmonumenten.

- Hengelo heeft 13 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Hengelo.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - In Hengelo is in 2017 het eerste landschapspark ter wereld aangelegd dat groene stroom opwekt. Solarpark De Kwekerij heeft 7.000 zonnepanelen op een oppervlakte van 7 ha. Het zonne-energiepark produceert groene stroom voor ca. 550 huishoudens in de directe omgeving. In Hengelo was ruimte beschikbaar, omdat vanwege demografische ontwikkelingen het aantal te bouwen woningen op het terrein van de voormalige kwekerij is teruggeschroefd van 200 naar 50. De gemeente Bronckhorst wilde landschappelijk wel iets fraaiers dan een standaard solarpark waar de panelen allemaal keurig maar saai in het gelid staan. Vandaar dat de panelen zijn ingepast in een fraai landschapspark, ontworpen door tv-tuinman Lodewijk Hoekstra en de internationaal gelauwerde landschapsontwerper Nico Wissing. De panelen hebben een plek gekregen te midden van de natuur. De zonnepanelen lopen met de lijnen van het landschap mee. Er grazen schapen en je kunt er wandelen, sporten en spelen.

De Achterhoek heeft zich hiermee (inter)nationaal op de zonnekaart gezet. Solarparken kenmerken zich tot dusver door een ondergrond van gebroken puin met zonnepanelen; dus een kaal terrein met een groot ijzeren hek eromheen. Een dergelijk park leidt tot veel bezwaren uit de omgeving en daarmee tot onnodig veel vertraging in de noodzakelijke energietransitie. Gelukkig zagen de omwonenden van de kwekerij direct de schoonheid en ook noodzaak van dit bijzondere park. Om het de komende jaren te onderhouden is Stichting Solarlandschapspark de Kwekerij opgericht. Een stichting, zonder winstoogmerk, met ANBI status, die naast het onderhoud gaat zorgdragen voor het verder verfraaien van het park. Maar de belangrijkste taak van de stichting is educatie bieden over duurzaamheid door rondleidingen te verzorgen en lezingen te geven.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hengelo alg. nieuw, - idem alg. oud en - idem RK.

Reactie toevoegen