Hempens

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

Hempens..jpg

De kerk van Hempens een dorp in de gemeente Leeuwarden.

De kerk van Hempens een dorp in de gemeente Leeuwarden.

Hempens

Terug naar boven

Status

- Hempens is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1943 gemeente Leeuwarderadeel.

- Hempens en het naastgelegen Teerns zijn formeel nog aparte plaatsen (ze hebben beide nog een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en worden ook in de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen BAG als aparte woonplaatsen beschouwd). In de praktijk is Teerns een buurtschap van Hempens.

- Verder staat in de Topografische atlas Friesland (1) O van Hempens aan de weg De Hoek een buurtschap Hoek benoemd. Daar staat echter maar 1 boerderij en op oude(re) kaarten komt het niet voor, dus om dit nu als buurtschap te benoemen lijkt ons wat vergezocht. En Z van het dorp staat de buurtschap Zuiderburen vermeld. Ook dat klopt niet meer want dat was vroeger, maar nu niet meer van toepassing. Suderbuorren is nu 'gewoon' een straat in het dorp, en Zuiderburen is de naam van de recent gereed gekomen nieuwbouwwijk N van Hempens en Teerns.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Himpens.

Terug naar boven

Ligging

Hempens ligt direct ZO van Leeuwarden, rond de wegen Skoalledyk en Suderbuorren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hempens 13 huizen met 89 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp (exclusief Teerns) ca. 70 huizen met ca. 180 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Eetse Tighelaar (1912-1978) heeft zijn hele leven in het dorp gewoond en heeft de lokale geschiedenis uitvoerig gedocumenteerd. Deze aantekeningen over de geschiedenis van Hempens (141 pag.!) zijn door het Historisch Centrum Leeuwarden gedigitaliseerd en via de link online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Hempens / Teerns / Zuiderburen / Froskepolle.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hempens heeft 1 gemeentelijk monument.

- Kerk en kerkhof.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Hempens en Teerns hebben een eigen 'streekgerecht': het Súderbuorren Ealtsje, een heerlijk zoete likeur.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hempens en Teerns met o.a. de maandelijkse dorpskrant Brêgenijs.

- Belangenvereniging: - Interview met de voorzitter van Doarpsbelang Himpens-Tearns, Martha Heijenk (jan. 2013).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hempens.

Reactie toevoegen