Hemert (Lellens)

Plaats
Buurtschap
Groningen
Groningen

hemert_lellens_gevelsteen_paard_1802.jpg

Buurtschap Hemert bij het dorp Lellens, gevelsteen in de gevel van een boerderij uit kennelijk 1802 (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Buurtschap Hemert bij het dorp Lellens, gevelsteen in de gevel van een boerderij uit kennelijk 1802 (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Hemert (Lellens)

Terug naar boven

Status

- Hemert is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Groningen. T/m 2018 gemeente Ten Boer.

- De buurtschap Hemert valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Lellens.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Heemwerd, 1840 Heemert.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt ZO van Stedum, NW van Ten Post, N van Lellens, rond de Hemerterweg. N van de buurtschap loopt de Groot Hemerterweg, Z van de buurtschap loopt het water de Hemertertocht, die uitkomt in het Westerwijtwerdermaar. Op die T-splitsing ligt Gemaal Hemert.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hemert 6 huizen met 57 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gemaal Hemert (Maljehornsterweg) dateert uit 1986. De toegangsweg tot het gemaal heeft in 1984 de naam Maljehornseweg gekregen. De naam zou slaan op de “malle” bochten in de Westerwijtwerdermaar/Stedumermaar. Een boerderij in de omgeving heet eveneens Maljehorn. (bron: Kroniek Dick Kuil)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "De polder Hemert ligt in de gemeenten Groningen en Loppersum. Het oostelijke en noordelijke deel van het dorp Stedum ligt gedeeltelijk in de polder. In de polder ligt naast de gelijknamige buurtschap ook het kleine dorp Lellens. Op kleine afstand van de polder liggen enkele dorpen: ten noordoosten ligt Loppersum, ten oosten ligt Ten Post, ten zuiden ligt Ten Boer, ten westen ligt Bedum en ten noordwesten ligt Middelstum. Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest heeft op 5 mei 2020 het peilbesluit voor deze polder in ontwerp vastgesteld. Het waterschap is verantwoordelijk voor het peilbeheer in deze polder. Een peilbesluit legt het gewenste waterpeil van een gebied vast. In een peilbesluit staat ook wat de bandbreedte is van het in te stellen peil bij langdurige droge of natte omstandigheden. Dit peilbesluit wordt genomen vanwege bodemdaling door aardgaswinning. De nieuw vastgestelde peilen sluiten aan bij de huidige peilen." (bron: Waterschap Noorderzijlvest)

Reactie toevoegen