Hemelum

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Hemelum

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Hemelum.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Hemelum.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hemelum (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Hemelum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hemelumer Oldeferd. In 1984 over naar gemeente Nijefurd, in 2011 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Himmelum.

Terug naar boven

Ligging

Hemelum ligt O van Stavoren, Z van Koudum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte Hemelum 24 huizen met 182 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Hemelum ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hemelum heeft 1 rijksmonument.

- Russisch Orthodox klooster van de Heilige Nicolaas.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Met de realisatie van het Galamadammen-aquaduct is op initiatief van Vogelwacht Koudum-Hemelum in 2008 een oeverzwaluwenwand aangebracht in de ecologische zone aan het Morrapad (= het pad NO van Hemelum richting Galamadammen). De wand is geplaatst nabij een speciaal aangelegde waterplas. Oeverzwaluwen nestelen graag in steile zandwanden van bijvoorbeeld oevers, vooral in de buurt van water. De vogelwacht heeft deze speciale wand laten aanleggen om de bedreigde oeverzwaluw een eigen plekje te geven. De 40 meter lange oeverzwaluwenwand is zo natuurgetrouw mogelijk. Het gaat om een ingegraven rechte betonnen wand met daarachter een kern van zand. De betonwand bevat met zand gevulde gaatjes waardoor de vogels zelf bij het zand kunnen komen en zelf nestjes kunnen graven. Groot zijn de nestjes niet, zo'n 8 cm doorsnee, maar wel vaak diep, tot ruim een meter. In totaal is er plek voor 110 nestjes. De wand bevindt zich in een stil moerasgedeelte, waar voldoende voedsel aanwezig is in de vorm van insecten. Wie vanuit het aquaduct het Morrapad richting Hemelum op gaat heeft een goed zicht op de wand. Om de vogels in de broedtijd niet te verstoren doet men er goed aan om op het fietspad te blijven. Het broedseizoen voor oeverzwaluwen loopt van april tot september. Als de vogels zijn uitgebroed, halen vrijwilligers van de Vogelwacht Koudum-Hemelum de nestjes leeg. In de winter kunnen dan de bacteriën afsterven, waarna in februari de nestjes weer met zand worden gevuld. (bron: Vogelwacht Koudum-Hemelum)

- Het 50 hectare grote gebied Vogelhoek (Fries: Fûgelhoeke), NO van Hemelum, voor 80 procent bestaande uit open water, is ontstaan doordat het door de aanleg van fietspad de Vangdijk werd afgescheiden van het meer de Morra. De Vogelhoek is heel vogelrijk. Vanzelfsprekend zijn hier veel riet- en watervogels, maar in de struiken langs het fietspad vinden ook tuinfluiter en spotvogel een plaats. Aan de oevers van het gebied komt veenmosrietland voor, met veel varens: moerasvaren, kamvaren en brede stekelvaren. Ook groeit hier veel waternavel. Mooi en sierlijk zijn de grote horsten van de zompzegge. Waar de rietzoom erg dicht is, is de moerasmelkdistel op sommige plaatsen manshoog. De Vangdijk, die de meren Morra en Vogelhoek scheidt, is aan de kant van de Vogelhoek met bomen begroeid. Het is een duidelijke afscheiding tegen het open water van de Morra. Tot boven in de wilgen groeien dikke liaanachtige stammetjes van de in Noord-Amerika en Canada zo beruchte gifsumak ('Poison Ivy'). Kijk er naar, maar blijf er af! Aanraking van de gifsumak kan tot heftige huidreacties leiden. Dat hij hier staat, is te danken aan waterbeheerders. Die plantten rond 1919 de stammetjes aan om afslag van de Vangdijk te voorkomen. De gifsumak doet het hier goed. Zij bloeit hier zelfs en zet hier vrucht. In het rietveld langs de Vangdijk broeden veel futen, soms zelfs in kolonies. De broedende bruine kiekendief verraadt zijn aanwezigheid als hij aan het jagen is. Buiten de broedtijd is het meer een veilige rust- en foerageerplaats voor smienten, kuifeenden, krakeenden en tafeleenden. (© It Fryske Gea)

Terug naar boven

Foto's en ansichten

- Oude ansichtkaarten van Hemelum.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Hemelum.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hemelum kerk.

 

Reactie toevoegen