Helle (Mechelen)

Plaats
Buurtschap
Gulpen-Wittem
Heuvelland
Limburg

helle_mechelen_collage.jpg

Helle, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Helle, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

DK_20110507_4481_Binnenplaats_van_vakwerk_boerderij_te_Helle.jpg

Helle, binnenplaats van vakwerkhoeve De Helle

Helle, binnenplaats van vakwerkhoeve De Helle

Helle (Mechelen)

Terug naar boven

Status

- Helle is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Gulpen-Wittem. T/m 1998 gemeente Wittem.

- De buurtschap Helle valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Mechelen.

- De buurtschap Helle heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Hell.

Naamsverklaring
Waarschijnlijk is de plaatsnaam ontstaan uit helde ‘helling’.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Helle ligt Z van het dorp Mechelen, rond het N gedeelte van de Bommerigerweg, maar Z van de kruising van deze weg met de Kleebergerweg. De buurtschap ligt verder W van het dorp Vijlen en NO van het dorp Epen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Helle 35 huizen met 167 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap een 10-tal panden (waarbij wij vermoeden dat t.o.v. 1840 geen panden zijn afgebroken, maar dat destijds meer omliggende panden tot deze buurtschap werden gerekend, die nu aparte buurtschappen zijn, m.n. Hurpesch en Kleeberg, die in 1840 niet apart in de Volkstelling werden vermeld). De buurtschap zal ca. 30 inwoners hebben.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Helle heeft 5 rijksmonumenten, allemaal betrekking hebbend op 18e-eeuwse vakwerkhoeven.

- Helle is een beschermd buurtschapsgezicht, vanwege de fraaie vakwerkhoeven, die in oude luister zijn hersteld.

- Hoeve De Helle ligt op een onopvallende plaats langs de kant van de weg. De hoeve is in U-vorm gebouwd. Woonhuis, stallen en bijgebouwen zijn rond een binnenplaats gegroepeerd. Vanaf deze plek is het uitzicht weids.

Reactie toevoegen