Heinsberg

Plaats
Buurtschap
Halderberge
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

heinsberg_op_actuele_kaart.jpg

De buurtschap Heinsberg ligt rond de Heinsbergsestraat, direct ZW van Oudenbosch. De buurtschap ligt veel dichter bij Oudenbosch dan bij Oud Gastel. Toch valt de buurtschap, vanwege de vroegere gemeentelijke status, nog altijd onder laatstgenoemd dorp.

De buurtschap Heinsberg ligt rond de Heinsbergsestraat, direct ZW van Oudenbosch. De buurtschap ligt veel dichter bij Oudenbosch dan bij Oud Gastel. Toch valt de buurtschap, vanwege de vroegere gemeentelijke status, nog altijd onder laatstgenoemd dorp.

heinsberg_oud_gastel_buurtschapsgezicht.jpg

Heinsberg, buurtschapsgezicht

Heinsberg, buurtschapsgezicht

Heinsberg

Terug naar boven

Status

- Heinsberg is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Halderberge. T/m 1996 gemeente Oud en Nieuw Gastel.

- De buurtschap Heinsberg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oud Gastel.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Heinsberg ligt aan de Heinsbergsestraat en het Heinsbergwegje, O van de A17, O van Kuivezand, W van Oudenbosch. De buurtschap lag t/m 1996 aan de uiterste O grens van de gemeente Oud en Nieuw Gastel en grenst aan de bebouwde kom van Oudenbosch. Het ligt veel dichter bij Oudenbosch dan bij Oud Gastel. Toch valt de buurtschap, vanwege de vroegere gemeentelijke status, nog altijd onder het laatstgenoemde dorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840(1) wordt de buurtschap Heinsberg niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonument
- Het enige rijksmonument in de buurtschap; Hoeve De Heinsberg (Heinsbergsestraat 1), dateert uit 1679. Dat staat ook op een zijgevel van het markante witte pand. De hoeve ligt een stuk hoger dan de andere huizen aan de Heinsbergsestraat. Vandaar dat het pand al van verre is te zien. Het is een uniek pand waarvan vrijwel alles nog in oorspronkelijke, goed onderhouden staat verkeert. Zelfs de bedsteden zitten er nog in, zij het dat ze niet (allemaal) meer als zodanig worden gebruikt. Niet alleen de boerderij, ook de enorme vrijstaande schuur (compleet met koeienstallen) en het bakhuis (met daarin de oven) zijn nog precies zoals ze ruim drie eeuwen geleden zijn neergezet.

“Over de oudste geschiedenis is nog weinig bekend. Wel weten we, dat in 1620 jonkheer Anthony van Stembor de eigenaar was. Hij verpachtte in dat jaar deze hoeve op Heijnsberch aan Adriaen Janssen Hoons. De vorige pachter was Adriaen Adriaenssen Geertsen List. De huidige boerderij dateert van 1679. Rond 1730 was deze pachthoeve - die sinds 1910 in particulier bezit is - eigendom van de jonkheren Francis en Hiacinthus Respannij. Het woonhuis is vrijstaand en voorzien van een rieten zadeldak. De schuur is eveneens bedekt met een zadeldak. De wanden zijn van hout (gepotdekseld). Een nader gedetailleerd onderzoek naar de historie van Heinsberg is zeer de moeite waard.” (bron: ‘Halderberge Oud en Nu, bijdragen tot de geschiedenis van Halderberge’, deel I, 1998)

Hoeve De Heinsberg heeft in 2019 te koop gestaan. Hier kun je de brochure van de makelaar bekijken. Enkele citaten hieruit: "De hoeve had ooit ongeveer 60 hectare grond. De boerderij is verkozen tot een van zeven mooiste boerderijen van Brabant. De privacy biedende woonomgeving vormt een ware oase van rust en ruimte, waar het in alle seizoenen heerlijk genieten is. De woonboerderij is gelegen op een riant perceel van circa 1,67 ha. Inhoud 924 m3 (= 3x de inhoud van een doorsnee eensgezinswoning). Woonoppervlakte 197 m2 (= 2x de oppervlakte van een doorsnee eensgezinswoning)." Hier kun je een video van het huis bekijken (van de makelaar). De vraagprijs was 675.000 euro.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Gastels Laag
Tot 1995 was het 23 ha grote Gastels Laag, gelegen direct NW van buurtschap Heinsberg, een gebied met weilanden, dat vooral in de winter en het voorjaar veel te lijden had van wateroverlast. Het bestond dan ook voornamelijk uit weidegrond en werd gebruikt voor veeteelt. Het gebied is in dat jaar in het kader van de ruilverkaveling als natuurgebied aangewezen. Het door Staatsbosbeheer beheerde gebied ligt in een overgangsgebied van zand naar klei op veen. De bodem bestaat uit ‘moerige’ gronden waar kalk en ijzerrijk kwelwater aan de oppervlakte komen.

De bodem is inmiddels begroeid en staat onder water. Door afgravingen (12 hectare, tot 60 centimeter onder NAP) die tot doel hebben een voor de natuur drassige situatie te scheppen, is de waterhuishouding verbeterd. Daardoor wordt de groei van voor Nederland zeldzame planten zoals Spaanse ruiter, tandjesgras, blauwe zegge, dwerghegge, grote ratelaar en moerasaardbei bevorderd. De zeeaster bewijst dat de kustlijn eertijds tot hier kwam. Na één groeiseizoen zijn er destijds al 180 soorten planten geteld. Door het gebied voert een 1.200 meter lang Laarzenpad. - Artikel over de ontwikkeling van natuurgebied Gastels Laag in De Stem d.d. 6-9-1997. - Studie van dr. K.A.H.W. Leenders 'Landschapsgeschiedenis van het Gastels Laag'.

Reacties

(2)

Wij zijn de eigenaren van Hoeve De Heinsberg. Misschien is onze boerderij ooit een pachthoeve geweest, maar sinds meer dan een eeuw is het particulier bezit.

Dank voor uw opmerking. De actuele status stond er inderdaad niet expliciet bij, wat verwarring zou kunnen wekken. Wij hebben het erbij gezet.

Reactie toevoegen