Heilig Landstichting

Plaats
Dorp
Berg en Dal
Rijk van Nijmegen
Gelderland

heilig_landstichting_site_dorphuis_3_spellingen_plaatsnaam.jpg

Buitenstaanders gokken wel eens  - begrijpelijk - of je Heilig Landstichting als een woord of als twee woorden met of zonder koppelteken moet schrijven. Maar ook inwoners doen dat soms. Hier zien we zelfs alle drie de varianten op een pagina.

Buitenstaanders gokken wel eens - begrijpelijk - of je Heilig Landstichting als een woord of als twee woorden met of zonder koppelteken moet schrijven. Maar ook inwoners doen dat soms. Hier zien we zelfs alle drie de varianten op een pagina.

Heilig Landstichting

Terug naar boven

Status

Heilig Landstichting is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Berg en Dal. T/m 2014 gemeente Groesbeek.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Als wij 3 verschillende spellingen van een plaatsnaam tegenkomen, wat helaas nogal eens gebeurt, noemen wij dat altijd gekscherend-met-serieuze-ondertoon 'een spelletje Wie van de Drie?'; wil de enige echte spelling van deze plaatsnaam nú opstaan? In dit geval komen wij deze plaatsnaam tegen 1) als één woord, 2) als twee woorden met koppelteken en 3) als twee woorden zonder koppelteken. Wij zijn al deze 3 varianten zelfs op één pagina op een lokale site tegengekomen (zie afbeelding). De officiële spelling, op bijv. de plaatsnaamborden, in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisregistratie BAG, is overigens in twee woorden zonder koppelteken.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Heilig Landstichting ligt direct ZO van Nijmegen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Heilig Landstichting heeft ca. 320 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het huidige Museumpark Oriëntalis is opgebouwd in enkele jaren tijd vanaf 1911 en is daarmee het oudste openluchtmuseum van Nederland. De oorspronkelijke naam was Heilig Land Stichting, later Bijbels Openluchtmuseum. De oprichters zijn priester Arnold Suys, architect Jan Stuyt en kunstenaar Piet Gerrits. Hun idee is om bezoekers de mogelijkheid te bieden om langs de locaties uit het leven van Jezus te wandelen zonder daarvoor naar het Midden-Oosten te hoeven reizen. Dit idee komt tot hen tijdens een gezamenlijke bedevaart naar het Heilig Land in 1905. Om ervoor te zorgen dat de reconstructies in dit nagebouwde Heilig Land waarheidsgetrouw zijn, blijft Piet Gerrits tussen 1906 en 1911 in wat nu Jordanië is wonen om gegevens te verzamelen.

Voor de locatie van het nagebouwde Heilig Land in Nederland wordt gekozen voor buurtschap De Ploeg in de NW uithoek van het grondgebied van de gemeente Groesbeek, omdat de grond hier op dezelfde manier oneffen is als in het echte Heilig Land. Aanvankelijk valt de Heilig Land Stichting als een RK kerkelijke instelling onder het bisdom Den Bosch. De eerste directeuren van het museum hebben hun functie als ‘Geestelijk Bestuurder der Heilig Land Stichting’ dan ook altijd gecombineerd met de functie van dorpspastoor van parochie De Meerwijk. De kerk van het Laatste Avondmaal (de Cenakelkerk) was tevens de parochiekerk.

Om fondsen te verwerven voor de bouw van het devotiepark werd de beschikbare grond in drieën gedeeld; een gedeelte voor het devotiepark, een gedeelte werd ingericht als begraafplaats om door de verkoop van grafrechten ook in de toekomst een inkomstenbron te hebben, en een deel werd verkocht voor woningbouw. In de jaren dertig versmolten de voormalige buurtschappen De Ploeg en Het Heilig Land tot het dorp Heilig Landstichting.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1997 opgerichte Heemkundewerkgroep Heilig Landstichting, die ressorteert onder de 'Stichting Van Ploeg tot Heilig Landstichting'. Doelen van de werkgroep: het verrichten van onderzoek naar de geschiedenis van het dorp en omgeving; het verzamelen van historisch materiaal over het dorp; het periodiek bekend maken van onderzoeksresultaten door middel van lezingen, publicaties, tentoonstellingen en via het internet.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2018 hebben de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke verbetering van de gemeentegrenzen op een aantal als onlogisch ervaren plaatsen aan de randen van het dorp Heilig Landstichting. Als onderdeel daarvan is bij eigenaren, bedrijven en instellingen in het grensgebied geïnventariseerd wat de wensen waren. Uitgangspunt daarbij was dat een eventuele grenswijziging per deelgebied unaniem omarmd moest worden, om geen nieuwe onlogische grenzen te laten ontstaan. Dit heeft ertoe geleid dat de Vijverhof in zijn geheel in Berg en Dal komt te liggen, dat bij de Sionsweg de grens logischer komt te liggen en dat bij een aantal woningen aan de Sophiaweg, Theresiaweg en Louiseweg de situatie blijft zoals hij nu is. Na zomer 2018 volgt een definitief besluit. De grenscorrectie kan dan 1 januari 2019 ingaan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heilig Landstichting heeft 31 rijksmonumenten.

- Heilig Landstichting heeft 6 gemeentelijke monumenten.

- Sinds 2000 is Museumpark Oriëntalis van rijkswege beschermd als een zeldzaam voorbeeld van architectuur in oosterse stijl. Het maakt deel uit van het Rijksmonument Heilig Landstichting. Tegenwoordig biedt Museumpark Oriëntalis een eigentijdse kijk op de drie religies die bepalend zijn geweest voor de identiteit van het huidige Europa: Jodendom, Christendom en Islam. Oriëntalis laat zien dat er meer is dan het bekende spanningsveld tussen deze drie: een gemeenschappelijke oorsprong, de gedeelde geschiedenis, verwante tradities, verhalen en rituelen. Het richt zich op de grote vragen van dit moment, prikkelt en inspireert. Museumpark Oriëntalis is meer dan een museum: het is een plaats waar mensen met verschillende culturen en levensbeschouwingen elkaar kunnen ontmoeten. Zo wil Oriëntalis bijdragen aan een samenleving waarin vriendschap en respect de plaats innemen van angst en vooroordeel.

- De begraafplaats van Heilig Landstichting, achter de Cenakelkerk, was vanaf het begin onderdeel van het museum. Verwijzingen naar de kruisgang, kruisiging en opstanding zijn terug te vinden langs de paden op de begraafplaats. Tegenwoordig is de begraafplaats los gekoppeld van het museum en vrij toegankelijk.

- Het Afrika Museum, gelegen in het O uiteinde van het grondgebied van het dorp Heilig Landstichting, op de grens met buurdorp Berg en Dal, biedt een aantrekkelijke combinatie van enerzijds een binnenmuseum met een fraaie collectie en anderzijds een buitenmuseum met een sterk educatief en recreatief karakter. Het Afrika Museum wil met inspirerende presentaties en speciale activiteiten de bezoekers laten kennismaken met de rijkdom van Afrikaanse culturen. In het binnenmuseum gaat de aandacht vooral uit naar de Afrikaanse mens en naar traditionele en hedendaagse wereldbeelden. Dit wordt zichtbaar gemaakt in een uitgebreide collectie van onder meer maskers, beelden, sieraden en gebruiksvoorwerpen. De tijdelijke exposities zijn gewijd aan speciale thema’s. In het buitenmuseum kun je zien hoe verschillende Afrikaanse bevolkingsgroepen (o.a. uit Angola, Benin, Ghana, Kameroen, Lesotho en Mali) wonen en leven.

Wat nu een rijke, goed gedocumenteerde collectie voorwerpen uit Afrika is, is begonnen als een bescheiden, maar waardevolle particuliere verzameling van de missionarissen van de Congregatie van de H. Geest. Leden van deze missionaire geloofsgemeenschap werkten en werken in Afrika. In 1954 neemt pater P. Bukkems, oud-missionaris in Tanzania het initiatief tot oprichting van het Afrika Museum. Langs die weg wil de congregatie een bredere kijk geven op de belevingswereld van de mensen in die gebieden waar zij al een eeuw werkzaam is. De eerste expositie bestaat uit voorwerpen die in de loop der jaren door de paters zelf uit Afrika zijn meegebracht en afkomstig zijn uit diverse reizende missietentoonstellingen.

- Gevelstenen in Heilig Landstichting.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Iedere 1e woensdag van de maand behalve januari zijn alle inwoners van Heilig Landstichting en hun vrienden en bekenden van van harte welkom op de Dorpslunch. Iedere maand is er een menu van 2 gangen en afsluitend koffie of thee. Een week voor de Dorpslunch ontvangen de inwoners het Oorbelletje, met daarin de uitnodiging en het menu. Locatie: Hostellerie Rozenhof, Nijmeegsebaan 112.

- "Iedere laatste zondag van de maand in de maanden februari, maart, mei, juni, oktober en november zijn alle inwoners van Heilig Landstichting en hun vrienden en bekenden van harte welkom op de Dorpsborrel. Even ontspannen bijpraten dan wel kennismaken met je dorpsgenoten. Bert en Coby zorgen voor heerlijke hapjes. Aanmelden is niet nodig! Het bestuur van de Dorpsvereniging zorgt iedere maand voor een leuke extra activiteit (muziek, presentatie). Er is ook een tafeltennistafel voor de kinderen. Als je zelf muziek wilt maken of een ander leuk idee hebt: meld het aan bij Margreet Mooren-Bartijn (mbartijn@gmail.com)."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Heilig Landstichting, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Heilig Landstichting (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Dorpskrant Oorschelp verschijnt 1x per kwartaal. Tussendoor veschijnt periodiek de nieuwsbrief Oorbelletje. Van beide zijn de actuele nummers ook online te lezen in de rechterkolom van de hieronder gelinkte site van de Dorpsvereniging.

- Belangenorganisatie: - Dorpsvereniging Heilig Landstichting heeft als doel het behartigen van de belangen van de inwoners op het gebied van de woon- en leefomstandigheden in de ruimste zin, wat onder meer betrekking heeft op thema's als ruimtelijke ordening, milieu, welzijn en gezondheid, verkeer en veiligheid.

- Dorpshuis - Dorpshuis Heilig Landstichting.

- Kinderoppas: - Komt dit je bekend voor?: Je wilt samen wel eens een avondje uit, maar je kent geen oppas in de buurt. Je gaat alleen naar de ouderavond omdat je enige oppas niet kan komen. Of je wilt juist met oppassen in de buurt wat bijverdienen, maar hoe pak je dat aan? Er is nu een antwoord op al deze vraagstukken: de Digitale Oppascentrale. De oppascentrale zorgt er voor dat oppassen en oppasgezinnen uit Heilig Landstichting elkaar gemakkelijker kunnen vinden.

- Lezen: - De Dorpsbieb is een kleinschalige, laagdrempelige en kosteloze bibliotheek voor en door de inwoners, op basis van saamhorigheid en onderling vertrouwen. De inwoners kunnen boeken doneren en boeken lenen.

- Sport: - "Al meer dan 30 jaar is Bridgeclub Heilig Landstichting (BC HLS) actief. Iedere dinsdagmiddag, ook in het vakantieseizoen, vindt in ’t Zaaltje van 14.00-17.00 uur een bridgedrive plaats. Aanmelding gebeurt ter plaatse een kwartier voor aanvang van de bridgedrive. De kosten bedragen €2,50 per persoon. Het aantal actieve bridgers is de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Het streven blijft om dit aantal verder te verhogen door werving onder actieve bridgers in het dorp en omgeving en via doorstroom vanuit de bridgelessen die in ons Dorpshuis worden gegeven. Ontspannen bridgen in een gemoedelijke sfeer staat hoog in ons vaandel, maar bridgen is en blijft een denksport. Daarom stimuleren wij het bridgeniveau binnen onze club op verschillende manieren." Waarover je meer kunt lezen onder de link.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Heilig Landstichting.

Reactie toevoegen