Heikant (Oosteind)

Plaats
Buurtschap
Oosterhout
West-Brabant Amerstreek
Noord-Brabant

Heikant (Oosteind)

Terug naar boven

Status

- Heikant is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Oosterhout.

- De buurtschap Heikant valt onder het dorp Oosteind.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Heikant ligt ZW van Oosteind, rond de wegen Heikant en Heikantsestraat (met uitzondering van de NO tak van deze straat).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Heikant heeft ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners. Aan de weg Heikant liggen maar 3 panden, namelijk de nummers 49, 86 en 88. Gezien de nummering van de panden heeft de ruilverkaveling hier kennelijk flink huisgehouden en zijn daardoor panden van de kaart verdwenen.

Terug naar boven

Geschiedenis

“Zoals de naam al aangeeft, is de Heikant het gebied dat dicht tegen de vroeger bestaande heidegronden ligt. De Heikant sluit aan bij het gebied rondom de drie kloosters (de Heilige Driehoek) aan de overkant van de snelweg A27 en de rest van het Brabantse heidegebied. Het betrof hogergelegen zandgronden die grotendeels uit heidevelden en stuifduinen bestonden.

De Heikant is een van de oudste gebieden van Oosterhout. De bodem van de zandgronden steeg hier tot wel zes meter en bleef dus gespaard voor winterse overstromingen. De boeren vestigden zich vooral langs ’t Rulletje (snelstromend beekje) om mens en dier blijvend van water te voorzien. De huidige kronkelweg volgde de loop van het water.

De boerenhoeven die er nu staan, stammen uit het begin van de 18e eeuw (circa 1740). Zij behoren tot het Brabantse langgeveltype en er liggen typische Vlaamse schuren*2 bij. Om hun akkers tegen stuifzand te beschermen, legden de boeren houtwallen aan van struiken en bomen. Tevens dienden zij als afpaling van de landerijen en leverden zij aan de boeren het benodigde geriefhout. Deze houtwallen vormen het zogeheten coulisselandschap.
* Zie voor een toelichting daarop bij Hoge Dijk / Groenstraat.

De akkers zijn bolakkers, die er door omlaaglopende zijkanten voor zorgden dat er voldoende afwatering was. Het best is dit te zien vanaf het Oude Heikantsepad (in de volksmond ‘De Strek’). Tussen de Bremstraat en dit pad ligt het voormalige Jaminterrein. In 1998 is hier een vijver aangelegd. Bij de aanleg zijn resten aangetroffen van een laatmiddeleeuwse veekraal. Deze verzamelplaats voor vee bestond uit een klein met palen en vlechtwerk omheind terrrein, op de grens van het akkerland en de woeste gronden, de heide. Behalve een waterput lagen binnen de kraal mogelijk eenvoudige bouwwerken met afdaken waarin de schapen werden ondergebracht. Later, omstreeks de 17e eeuw, moet de kraal ontmanteld zijn, waarna het terreintje opgenomen werd in een strookpercelering met houtwallen als scheidingen.

Achter het witte landhuisje ’t Schele Eendje ligt Het Blik (heideven). De bossen die u daar verderop ziet, zijn geplant op de stuifduinen. Daar ligt ook het laatste restje stuifduinen dat in Oosteind overbleef. Er huizen nu nog veel vogelsoorten. Ook aan De Heikant lagen tot het eind van de jaren zeventig beboste heuvels op de zogeheten Everdenberg.

De zandpaden waar u langs komt, zijn oude verbindingswegen. De huidige Bremstraat en de Monnikendreef vormden één van de verbindingen tussen de buurtschap Heikant en Oosterhout. De Brede Heistraat liep naar de buurtschap Steenhoven. De Oude Dongense Baan was de weg naar de buurgemeente Dongen” (99).

Reactie toevoegen