Heikant (Baarle-Nassau)

Plaats
Buurtschap
Baarle-Nassau
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Heikant (Baarle-Nassau)

Terug naar boven

Status

- Heikant is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Baarle-Nassau.

- De buurtschap Heikant valt onder het dorp Baarle-Nassau.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1525/1530 Heycant, 1840 Heijkant.

Naamsverklaring
- Oordel (zie bij Ligging, red.) onder Baarle zou het makkelijkst te verklaren zijn uit oord + lo, maar oorden liggen aan rivieren en dat is bij Oordel beslist niet het geval. Een oorspronkelijke vorm Noordeel, zoals door sommigen wordt verondersteld, is niet aantoonbaar. Werden de Oerdelvennen onder Tilburg gebruikt door lieden uit Oordel of waren ze bezit van een persoon genaamd Van Oerdel? (1)

- Heikant: Deze naam komt in Brabant veelvuldig voor - oorspronkelijk zelfs ca. 30 keer, een deel van deze buurtschappen is nu verdwenen door stads- en dorpsuitbreidingen - en betreft meestal jonge vestigingen aan de rand van de cultuurgrond. Samengesteld uit hei, ontstaan uit heide 'woeste, onontgonnen grond met struikgewas en heidestruik', en kant 'rand' (waarvoor zie de buurtschap Kantje). Typische benaming van na 1350 gevormd heininggebied: omheinde, losse hoeve in particulier bezit. Het ontbreken van het element hei(de) in vroegmiddeleeuwse toponiemen duidt erop dat de wildernis pas laat in de middeleeuwen een heideachtig karakter kreeg. Vergelijkbare, eveneens typisch jonge namen zijn Heizijde, Hei-eind en Heistraat. Het appellatieve karakter van het toponiem Heikant blijkt uit het rijmpje "Hollandt, Bollant / Zeelandt, Geenlandt / Ick houdt aen de Heykant".(2)

Terug naar boven

Ligging

Heikant ligt NO van Baarle-Nasssau, rond de wegen Heikant en Oordeel-Heikant.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 werden de buurtschappen Heikant en Bedaf samen geteld. Gezamenlijk hadden zij 23 huizen met 223 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Heikant ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Eten en drinken

Het melkgeitenbedrijf van Ad en Elly van Beek* is te bezichtigen als onderdeel van een fietsarrangement.
* Oordeel-Heikant 1.

Terug naar boven

Links

- Zorgboerderij De Mekkerbek.

Reactie toevoegen