Heidenhoek

Plaats
Buurtschap
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

Heidenhoek

Terug naar boven

Status

- Heidenhoek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Zelhem.

- De buurtschap Heidenhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zelhem.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Heijenhoek, 1495 Heydenheurne.

Naamsverklaring
Gelegen nabij Heidekant. Samenstelling van heide en hoek 'scherpe bocht'. Heurne in de oude vormn is een synoniem van hoek.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Heidenhoek ligt Z van Zelhem en grenst in het Z aan de gemeente Doetinchem (buurtschap IJzevoorde).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Heidenhoek 45 huizen met 279 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het landschap in de buurtschap Heidenhoek bestaat uit dekzandreliëf met dekzandruggen  en -kopjes. Het kent een afwisseling van cultuurland: weilanden  en bolle akkers. Hiertussen liggen bosjes, houtsingels en andere natuurelementen.

Naast de hoofdzakelijk verspreide bebouwing in de buurtschap, bevindt zich langs de Heidenhoekweg bevindt zich een kleine kern bestaande uit een rij arbeidershuisjes, een voormalig mengvoederbedrijf en een oud zondagsschooltje.

In de Heidenhoek bevindt zich nog een oude lijkweg, de Barinkweg. Oorspronkelijk liep deze weg vanuit de buurtschap tot aan de begraafplaats bij de kerk in Zelhem. In de tweede helft van de 20e eeuw is het gedeelte in het dorp Zelhem verdwenen door dorpsuitbreiding.

De verharde Heidenhoekweg slingert als een holle weg tussen hogergelegen akkers. Het gebied kent verder een uitgestrekt netwerk van zandwegen. U kunt hier vele kilometers over zandwegen wandelen zonder een asfaltweg tegen te komen. De omvang van dit zandwegenpatroon is uniek voor een intensief gebruikt en bewoond agrarisch cultuurlandschap in de Achterhoek. Stichting Achterhoek Weer Mooi heeft in 2010 het afwisselende landschap in de buurtschap Heidenhoek het predikaat landschapsmonument verleend, vanwege de vele zandwegen in het gebied. "Dat is ook zo bij bijvoorbeeld het Hengelse Zand, maar in Heidenhoek wordt ook gewoond en geboerd", aldus André Kaminski van de stichting. "Het is daarom heel bijzonder dat hier de zandpaden behouden zijn gebleven."

Terug naar boven

Links

- Site van en over de Zelhemse buurtschap Heidenhoek.

Reactie toevoegen