Heeswijk-Dinther

Plaats
Dorp
Bernheze
Noordoost-Brabant As50
Noord-Brabant

Heeswijk-Dinther fietsbordje (Kopie).jpg

Dit bordje in de omgeving suggereert dat je naar de plaats Heeswijk-Dinther gaat. Ter plekke blijkt die plaats nergens te liggen en staan er alleen aparte plaatsnaamborden Heeswijk en Dinther.

Dit bordje in de omgeving suggereert dat je naar de plaats Heeswijk-Dinther gaat. Ter plekke blijkt die plaats nergens te liggen en staan er alleen aparte plaatsnaamborden Heeswijk en Dinther.

Heeswijk-Dinther

Terug naar boven

Status

- Heeswijk-Dinther is (formeel, d.w.z. voor de postadressen en voor de gemeentelijke basisadministratie BAG) een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de subregio As50, gemeente Bernheze. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1993. De gemeente Heeswijk-Dinther is in 1969 ontstaan uit de gemeenten Heeswijk en Dinther.

- Wapen van de voormalige gemeente Heeswijk-Dinther.

- Formeel is er dus zoals gesteld nog slechts sprake van 1 plaatsnaam Heeswijk-Dinther. Omdat de dorpen echter beide nog eigen officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) hebben en men het ter plekke ook nog steeds als twee dorpen beschouwt, hebben wij op Plaatsengids.nl de beide dorpen ook een eigen homepage gegeven.

Terug naar boven

Naam

- Tot 1933 hadden beide Heeswijk en Dinther een eigen postkantoor. In 1933 kwam er een gezamenlijk postkantoor met de naam "Dinther en Heeswijk". Na de samenvoeging van beide gemeenten in 1969 heeft niet alleen de gemeente maar ook het postkantoor (en dus ook de poststempels) de naam "Heeswijk-Dinther" gekregen.

- Terzijde, een toevallige overeenkomstigheid: Een soorgelijke situatie doet zich voor bij de Friese dorpen Jutrijp en Hommerts. Lange tijd heette het postkantoor aldaar Jutrijp-Hommerts. De gemeente Wymbritseradiel sprak - in de jaren voorafgaand aan haar opheffing in 2011 - op haar website van het tweelingdorp Hommerts-Jutrijp, dus ook daar zijn de namen omgedraaid, én hebben de beide dorpen nog eigen blauwe komborden.

Terug naar boven

Ligging

Heeswijk-Dinther ligt NO van Schijndel, NW van Veghel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Heeswijk-Dinther is in 1969 ontstaan uit:
de gemeente Heeswijk met 1.527 hectare en 2.767 inwoners;
de gemeente Dinther met 1.855 hectare en 3.445 inwoners.
Totaal omvatte de nieuwe gemeente Heeswijk-Dinther in 1969 dus 3.382 hectare en 6.212 inwoners.

- Tegenwoordig heeft het tweelingdorp Heeswijk-Dinther (inclusief de bijbehorende buurtschappen) ca. 3.150 huizen met ca. 7.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Heeswijk-Dinther, kun je terecht bij Heemkundekring De Wojstap.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Heeswijk-Dinther (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Zorgboerderij Dobbelshoeve.

Reactie toevoegen