Heenweg

Plaats
Dorp
Westland
Delfland
Zuid-Holland

MSD-20120202-253948.jpg

Het dorp Heenweg heeft wel een eigen bebouwde kom met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden), maar heeft geen eigen postcode gekregen en ligt daarom voor de postadressen 'in' 's-Gravenzande

Het dorp Heenweg heeft wel een eigen bebouwde kom met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden), maar heeft geen eigen postcode gekregen en ligt daarom voor de postadressen 'in' 's-Gravenzande

MSD-20120202-253943.jpg

Heenweg krijgt in 1873 een RK kerk, de Sint Lambertuskerk, en in 1954 krijgt het dorp ook een eigen Hervormde kerk, zijnde deze Nieuwe Kerk op Heenweg 59.

Heenweg krijgt in 1873 een RK kerk, de Sint Lambertuskerk, en in 1954 krijgt het dorp ook een eigen Hervormde kerk, zijnde deze Nieuwe Kerk op Heenweg 59.

MSD-20120202-253945.jpg

Heenweg, de Boelhouwerstraat, met rechts vooraan Basisschool De Kameleon en achteraan de Hervormde kerk

Heenweg, de Boelhouwerstraat, met rechts vooraan Basisschool De Kameleon en achteraan de Hervormde kerk

MSD-20120202-253950.jpg

Het dorpje Heenweg ligt voor een groot deel rond de gelijknamige weg, de Heenweg dus

Het dorpje Heenweg ligt voor een groot deel rond de gelijknamige weg, de Heenweg dus

MSD-20120202-253953.jpg

Het dorp Heenweg ligt in het Westland. De dorpskern wordt dan ook door kassen omgeven.

Het dorp Heenweg ligt in het Westland. De dorpskern wordt dan ook door kassen omgeven.

Heenweg

Terug naar boven

Status

- Heenweg is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Westland. T/m 2003 gemeente 's-Gravenzande.

- Het dorp Heenweg heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' 's-Gravenzande.

Terug naar boven

Ligging

Heenweg ligt rond de t-splitsing van de gelijknamige weg met de Maasdijk, ZO van 's-Gravenzande.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Heenweg heeft ca. 320 huizen met ca. 800 inwoners, waarvan ca. 650 in de dorpskern.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rond 1850 is er nog geen sprake van een buurtschap Heenweg. De gelijknamige weg is er al wel, evenals de weggetjes onderlangs de Maasdijk en de Maasdijk zelf. Langs de Maasdijk staan in die tijd slechts enkele boerderijen en wat dijkhuisjes van landarbeiders. De omliggende dorpen liggen ver weg en de wegen zijn in die tijd nog slecht begaanbaar. Vooral in de winter zijn de bewoners daardoor al snel afgesloten van de buitenwereld.

Jonkheer A.J.A. (August) van Rijckevorsel (1819-1892) is medio 19e eeuw beheerder van Landgoed Staelduin. Rond 1850 ontwikkelt hij het zuidelijke gedeelte van dit duin tot tuinbouwgebied. Het noordelijke gedeelte wordt het Staelduinse Bos. Door ontginning van de 'woeste gronden' van het Staelduin, het graven van sloten, het aanleggen van tuinen en boomgaarden en een sluis onder de Maasdijk komen er steeds meer bewoners aan en rond de Heenweg. Men teelt hier in die tijd vooral vroege aardappelen, uien, peen, bonen, nero (schorseneren) en asperges.

Jhr. Van Rijckevorsel bouwt woningen voor zijn pachters, de zogeheten Rijckevorselhuisjes, en laat in 1873 voor hen op eigen kosten de Sint Lambertuskerk bouwen (voorheen moesten de katholieken lopend naar Naaldwijk). In 1883 komt er een openbare school. Pas na de Tweede Wereldoorlog groeit het dorp uit tot de huidige omvang en krijgt het de huidige protestantse basisschool, en in 1954 komt er ook een Hervormde kerk in het dorp. De Lugtigheidstraat is de eerste zijstraat van de Heenweg, later gevolgd door meerdere straten, waarin ook enkele winkeltjes waren. Een van die straten is de Boelhouwerstraat. Boelhouwer was in de oorlog gemeentesecretaris van ’s-Gravenzande. Hij is door de bezetter omgebracht.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2017 heeft een projectontwikkelaar plannen voor de bouw van 50 woningen in Heenweg in de prijsklasse 200.000-250.000 euro, alsmede een aantal huizen in het duurdere segment. In het plan is ook voorzien in de mogelijkheid van een nieuwe multifunctionele sporthal. De wijk zou haaks op de Lugtigheidstraat moeten verrijzen. In Heenweg is grote behoefte aan nieuwe woningen, vooral voor jonge gezinnen.

- Anno 2017 ijveren inwoners en instellingen in Heenweg voor sneller internet. Vooralsnog is dat niet gerealiseerd omdat het dorp weliswaar een bebouwde kom heeft, maar geografisch door de kabelmaatschappijen toch als 'buitengebied' wordt gezien, wat gezien het relatief kleine aantal huizen en de soms grotere afstanden relatief duur is om aan te leggen. Dat kan alsnog, stelt de kabelaar, mits een minimaal aantal huishoudens meedoet en een bepaalde eigen bijdrage betaalt. - Uit een enquete d.d. september 2017 blijkt dat de helft van de huishoudens in Heenweg wil meedoen aan een glasvezelaansluiting. Diverse instanties gaan zich daar nu hard voor maken om dit gerealiseerd te krijgen.

- O van de kern Heenweg is in 2010 door het glastuinbouwgebied een nieuwe rondweg om het dorp aangelegd (het project Oostelijke Randweg). De nieuwe weg sluit aan de ene kant aan op de Heenweg en aan de andere kant op de Maasdijk (N220). Deze laatste aansluiting is voorzien van een rotonde, zodat fietsers hier veilig kunnen oversteken. De weg zorgt niet alleen voor een goede ontsluiting van de glastuinbouwbedrijven, maar ook voor minder verkeer in de dorpskern.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De RK kerk van de Heenweg, het Sint Lambertuskerkje (Maasdijk 189) uit 1873, is sinds 2004 een rijksmonument. Van 1873 tot 1900 is de Lambertuskerk een bijkerk van de parochiekerk van Naaldwijk. In 1900 wordt in Hoek van Holland de Egbertusparochie gesticht en wordt de Lambertuskerk daarvan een bijkerk. Er vinden nog altijd kerkdiensten plaats (op zondagmorgen om 9.30 uur). Daarnaast is het kerkje, dat 130 zitplaatsen heeft, een ideale locatie voor een kerkelijk huwelijk, doop of jubileum.

Het prachtige neogotische interieur geeft het Lambertuskerkje een sfeervolle uitstraling. Een rustpunt in het drukke bestaan. De tijd staat hier even stil. De altaartafel en het tabernakel zijn afkomstig uit een afgebroken Belgisch klooster. De Godslamp en de kroonluchter zijn versierd met drie respectievelijk zes daarop gemonteerde wapenschildjes. Een van deze wapenschildjes stelt het wapen van de familie Van Rijckevorsel voor, de stichter van deze kerk. Boven de ingang hangt een beeld van patroonheilige Sint Lambertus. Links op het voorterrein staat een Lourdesgrot.

Het Lambertuskerkje is enkele jaren geleden geschikt gemaakt voor culturele activiteiten zoals passende muziekuitvoeringen en koorzang. De aanpassingen die daarvoor noodzakelijk waren zijn financieel mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van bedrijven, instellingen en particulieren, en Stichting Vrienden van het Lambertuskerkje, die zich inzet voor de instandhouding van het kerkgebouw en het perceel waar het gebouw op staat, alsmede het bevorderen van een passend gebruik daarvan. Dankzij het legaat uit de nalatenschap van een oud-parochiaan heeft Stichting Vrienden van het Sint Lambertuskerkje voor de kleinschalige muzikale evenementen in het kerkje een klankvolle piano kunnen aanschaffen. De RK kerk en geloofsgemeenschap van Heenweg vallen onder de RK Parochie H. Egbertus en H. Lambertus te Hoek van Holland.

- De hervormden moesten aanvankelijk naar de kerk in ’s-Gravenzande of Maasdijk. Dat kerkje uit 1890 stond bij de Oranjesluis en is in 1944 door de bezetters afgebroken. Na 1945 worden de Hervormde kerkdiensten voor de omgeving van de Heenweg op grond van een gezamenlijk besluit van de kerkenraden van ’s-Gravenzande en Maasdijk gehouden in het gebouw ‘Jachin’, het verenigingsgebouw van de zondagsschool op gereformeerde grondslag. De grens tussen beide kerkelijke gemeenten wordt in juli 1950 herzien en verlegd naar de Oranjesluis. Vanaf dat jaar wordt de behoefte aan een eigen kerkgebouw aan de Heenweg steeds sterker. De wegen waren te slecht in de winter om regelmatig naar ’s-Gravenzande te gaan. Toen werd besloten om zelf een kerk te bouwen. Met toestemming van de Dorpskerk werd een nieuw gebouw neergezet door kassenbouwer Voskamp en Vrijland.

Op 28 maart 1954 is de laatste kerkdienst in Jachin en op 4 april 1954 is de eerste dienst in de Nieuwe Kerk (met 400 zitplaatsen) op Heenweg nr. 59. In 1956 komt er een orgel. Inmiddels is dit orgel vervangen door een elektronisch Excellent orgel, voorzien van een groot schijnfront. Uitbreiding van het gebouw heeft in 1980 plaatsgevonden door de aanbouw van een nieuwe consistorie met hal en keuken en vergroting van het leerhuis. Ook is de Nieuwe Kerk met diverse voorzieningen rolstoeltoegankelijk gemaakt. De kerk en de geloofsgemeenschap vallen als 'wijkgemeente' onder de Protestantse Gemeente 's-Gravenzande. Deze kerkelijke wijk wordt globaal gevormd door de kern Heenweg en het gebied omsloten door de Kastanjestraat, Zuidwind, Vestdijklaan, Zanddijk, Zijdijk en Maasdijk plus buitengebied ten zuiden en oosten daaraan grenzend. De wijkgemeente heeft een eigen dominee. Er is wel op verschillende punten samenwerking met de gereformeerden.

- In het Staelduinse Bos Z van de dorpskern van Heenweg ligt een oud bunkercomplex dat deel was van de Festung Hoek van Holland, onderdeel van de Atlantikwall. Tevens zijn hier en daar betonnen platen te zien. Dit zijn overblijfselen van munitieloodsen. Het bunkercomplex heeft door de dikke muren een vrij constante luchtvochtigheidsgraad en temperatuur. Het is daardoor een populaire woonplaats voor vleermuizen geworden. Dit deel van het Staelduinse Bos is dan ook een vleermuisreservaat.

- In de Hyacintstraat staat een beeld van twee dames die als kemphanen tegenover elkaar staan. Door vormverandering en overdrijving wordt door de beeldhouwster de onderlinge expressie versterkt. Het beeld is gemaakt door beeldhouwster Jeanne van Tol uit Naaldwijk.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In 2012 hebben de inwoners Stichting Fun en Fit opgericht, ter vervanging van Stichting Jeugdwerk en ter aanvulling op de Brede buurtschool. De stichting organiseert door het jaar heen allerlei activiteiten in Heenweg, met de volgende doelen: versterken van de ontwikkeling van kinderen; sociale functie vervullen onder de volwassenen; gezondheid bevorderen van alle inwoners; beweging stimuleren van alle inwoners; problemen voorkomen op het gebied van gezondheid en sociale betrokkenheid. - Nieuws van Fun en Fit op Facebook, waar je ook een link vindt naar hun website.

- Is de zondag voor jou ook de langste dag van de week? Zou je het leuk vinden om met anderen deze dag te breken met een gezellige ontmoeting? Sinds eind september 2017 ben je elke laatste zondag van de maand van harte welkom bij de Zondagmiddagbreek (14.30-16.30 uur) in Brede Buurtschool De Kameleon in Heenweg. Aan de middagen worden thema’s verbonden, maar hoe verder de middag eruit gaat zien, is elke keer weer een verrassing. Ze staan open voor elke inbreng van de bezoekers.

- Voorjaarsmarkt (op een zaterdag begin april).

- Koningsdag.

- De Avondvierdaagse Heenweg (half juni) trekt ca. 50 deelnemers van ca. 2 tot ca. 80 jaar. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 2,5 en 5 km.

- Kindervakantieweek (augustus).

- Start, finish en afterparty van de Oranjesluistocht (op een zaterdag in oktober) zijn op het erf van het bedrijf van Jan Knijnenburg (Maasdijk 224, ZO van de dorpskern van Heenweg). Het evenement omvat mountainbiken (ca. 40 km), wielrennen (ca. 60km) en Fun Runnen voor een (jaarlijks wisselend) lokaal goed doel. Deelname kost 25 euro voor volwassenen en 12,50 euro voor kinderen t/m 12 jaar. Het All you can eat buffet tijdens de afterparty is hierbij inbegrepen! Zie ook de videoreportage over de Oranjesluistocht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Direct Z van de dorpskern van Heenweg ligt het 95 ha grote Staelduinse Bos, dat wordt beheerd door Het Zuid-Hollands Landschap. In het bos ligt Bezoekerscentrum d'Oude Koestal (Peppellaan), waar je informatie kunt verkrijgen over de natuur in dit gebied. Het is daadwerkelijk een voormalige stal, gebouwd rond 1800, vóór het Staelduinse Bos is aangelegd. De bijbehorende boerderij staat verscholen achter het bezoekerscentrum. Het bezoekerscentrum wordt beheerd door vrijwilligers van Vereniging Vrienden van het Staelduinse Bos.

- Wanderoute Staelduinse Bos.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Heenweg van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Belangenverenigingen: - Algemeen Belang Heenweg is opgericht in 1914 met als aanvankelijk doel om te strijden voor straatlantaarns in het dorp. Toen dat gelukt was, is men doorgegaan als belangenvereniging voor het dorp in bredere zin, inmiddels dus al meer dan 100 jaar.

- Onderwijs / kinderopvang / buurthuis: - Basisschool De Kameleon Heenweg (Boelhouwerstraat 1) (een dependance van Basisschool De Kameleon in 's-Gravenzande) heeft 4 kleine combinatiegroepen (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8). Het gebouw van de basisschool was op een gegeven moment verouderd en toe aan vervanging/vernieuwing. De verschillende maatschappelijke instellingen in het dorp en de inwoners hebben toen de koppen bij elkaar gestoken en de gelegenheid aangegrepen om er gelijk een multifunctioneel centrum voor het hele dorp van te maken. Het gebouw van de basisschool is daarom eind 2012 gerenoveerd en verbouwd tot Brede buurtschool De Kameleon, waarin naast de basisschool nog verschillende andere kernpartners onderdak vinden: Kinderopvang Okidoki, Fun en Fit (zie hierboven bij Evenementen en activiteiten), Vitis Welzijn, en Bibliotheek Westland.

Door de samenwerking met de kernpartners en dankzij de inzet van vele vrijwilligers is er daarom naast het onderwijsaanbod nu ook een breed aanbod van andere activiteiten voor jong en ouder. Zie ook de videoreportage waarin je een rondleiding krijgt door, met uitleg m.b.t. het concept van Brede buurtschool De Kameleon Heenweg. Aan het eind van de reportage concludeert Monique Koppert, coördinator Brede buurtschool De Kameleon, dat je eigenlijk in iedere wijk en dorp iets als dit zou kunnen (en wellicht wel zou moeten, red.) realiseren; transformeer de basisschool tot kloppend hart van de wijk of het dorp en zorg dat daar ook andere actviteiten plaatsvinden, op het gebied van bijv. lezen, sport, ouderen, zodat het echt een gebouw van de hele dorps- of wijkgemeenschap wordt, en er weer saamhorigheid ontstaat dan wel wordt vergroot. - Nieuws van Basisschool De Kameleon (locaties 's-Gravenzande en Heenweg) op Facebook.

Zie ook de videoreportage met interviews m.b.t. hoe het concept van Brede buurtschool De Kameleon Heenweg tot stand is gekomen. In deze reportage laat o.a. STOOM Architectuur zien hoe ze het pand zodanig slim hebben ingericht dat de verschillende gebruikers de kastenwanden met enkele eenvoudige handelingen hun eigen sfeer en indeling kunnen geven, en dat ze in brede zin de uitdaging hebben opgepakt om het pand voor de verschillende gebruikersgroepen geschikt en gebruikersvriendelijk te maken. De school is al met al getransformeerd tot een multifunctioneel centrum waar allerlei groepen uit het dorp bij elkaar komen en allemaal 'hun ding kunnen doen'. Dat maakt Heenweg aantrekkelijker, ook voor jonge gezinnen om er te komen wonen of er te blijven wonen.

- Jeugd: - Scouting Kampeerterrein Staelduin is voor (zowel Scouting- als niet-Scouting-)groepen te huur.

- Sport: - Koersbal Club Heenweg is opgericht in 1995. - Het sportlokaal op Heenweg 126 is te huur voor zaalsporten en trainingen.

Reactie toevoegen