Hee

Plaats
Buurtschap
Terschelling
Waddengebied
Fryslân

hee_plaatsnaambord.jpg

Hee is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

Hee is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

hee_kaart_openstreetmap.jpg

Hee is een van de vele pittoreske buurtschapjes op het eiland Terschelling, gelegen tussen buurtschap Halfweg en dorp West-Terschelling in het ZW en de buurtschappen Kaard en Baaiduinen in het O en dorp Midsland in het NO. (©https://www.openstreetmap.org)

Hee is een van de vele pittoreske buurtschapjes op het eiland Terschelling, gelegen tussen buurtschap Halfweg en dorp West-Terschelling in het ZW en de buurtschappen Kaard en Baaiduinen in het O en dorp Midsland in het NO. (©https://www.openstreetmap.org)

hee_plaatsnaambord_en_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

Buurtschap Hee, buurtschapsgezicht

Buurtschap Hee, buurtschapsgezicht

Hee

Terug naar boven

Status

- Hee is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

- De buurtschap Hee heeft een eigen postcode (8882) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee - als een van de weinige buurtschappen in ons land - een formele woonplaats.

- De buurtschap Hee heeft een bebouwde kom en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden, met 30-km-zone.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
15e eeuw Heed, 1450 Hee.

Naamsverklaring
Misschien ontstaan uit hede* 'ankerplaats', Oudengels hyþ 'landing place', vergelijk o.a. Hythe in Kent (GB), 12e eeuw Hyþe, eind 11e eeuw Hede, Hythe, Hethe. In Groot-Brittannië werd hyþ met name gebruikt voor aanlegplaatsen aan een rivier.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hee ligt rond de gelijknamige weg, NO van West-Terschelling, ZW van Midsland, W van Baaiduinen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hee omvat ca. 13 woonhuizen (plus nog een aantal recreatiewoningen) met ca. 20 inwoners.

Terug naar boven

Evenementen

- Terschelling, muziek, kinderen; dat verbindt de Mannen van Hee. In de zomer staan ze elk jaar op Camping De Kooi bij het Duinmeertje in de buurtschap waar ze zich naar hebben genoemd. De Mannen maken een liedjesprogramma voor kinderen. Maar vooral voor hun eigen lol. Geen covers, geen nieuwe teksten op bestaande muziek, nee, allemaal eigen liedjes. Nummers die gaan over Terschelling, het weer, de vakantie en de camping. Een voorstelling van de Mannen is leuk voor jong en ouder. Het publiek wordt betrokken bij de voorstelling, kinderen spelen mee en aan het eind van de voorstelling staat het hele publiek te dansen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het N van de buurtschap ligt het Duinmeertje (ook wel kortweg Meertje) van Hee. Het meertje is in 1962 ontstaan vanwege zandafgraving voor de verhoging van de dijk. Het meertje is in 1970 als recreatieplas in gebruik genomen. Rondom het meertje liggen verschillende campings en een bungalowpark. De bezoekers daarvan maken regelmatig gebruik van het meertje, dat een afmeting heeft van ca. 100x200 meter en maximaal 9 meter diep is. Er is ook een ondiep gedeelte. Op 2 augustus 2015 meldt de Leeuwarder Courant dat Albert Ruijg in het Duinmeertje een 'monstersnoek' heeft gevangen, met een lengte van 123 centimeter. Onder de link vind je een foto ervan als bewijs.

In 2014 heeft het Duinmeertje van Hee een uitgebreide opknapbeurt gekregen. Het meertje is naast het strand een van de plekken op Terschelling waar heerlijk gezwommen kan worden. De afgelopen jaren kwam echter steeds vaker blauwalg en zwemmersjeuk in het meer voor. In overleg met Wetterskip Fryslân en de omliggende campings heeft Staatsbosbeheer daarom in 2014 veel energie gestoken in een opfrisbeurt voor het meer. Zo is er ca. 50 kilo zeelt en baars in het meertje uitgezet. Deze vissen zijn dol op de in groten getale voorkomende poelslakken, die op hun beurt weer parasieten meedragen die zwemmersjeuk veroorzaken. "Om de bloei van blauwalgen in de zomer te voorkomen is het noodzakelijk om de toevoer van voedingsstoffen, in dit geval vooral blad, te verminderen. Nadat eilanders eerst de bomen op de oever hebben gekapt voor brandhout, hebben wij de boomstronken uit de grond gehaald en de oevers hersteld. Overigens klinkt het wellicht gek, maar ondanks de gevallen van blauwalg en zwemmersjeuk behoort het Duinmeertje tot de beste zwemwateren van Friesland. De aanwezigheid van allerhande schadelijke bacteriën is laag en het water is helder”, aldus Staatsbosbeheer.

Terug naar boven

Overnachten

- Natuurlijk vind je op het toeristisch zeer populaire Terschelling een scala aan overnachtingsgelegenheden, in alle soorten en maten. Die vermelden wij doorgaans niet op onze site, want daar zijn andere instanties voor. Éentje vinden wij zo bijzonder, omdat het niet zomaar een vakantiehuizencomplex is, dat wij hem hier graag beschrijven: "Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog besluiten een paar buurtverenigingen in Zaandam en Wormer om de lagere-schoolkinderen uit de buurt tijdens de zomervakantie een kampeerreis naar Terschelling aan te bieden. In 1948 slaat men de tenten op in buurtschap Hee, bij wat nu kampeerterrein Cupido is.

Later wordt op het eiland een stuk weiland gevonden dat voor een zeer laag bedrag kan worden gehuurd, eveneens in buurtschap Hee. Met hulp van enkele Zaanse bedrijven worden tenten gekocht en wordt op het gehuurde weiland een pomp geslagen. Boven de sloten om het terrein bouwt men toilethuisjes. Vanaf begin jaren vijftig gaan meer buurtverenigingen meedoen en ook de eerste scholen nemen deel aan het kamperen. Het wordt zo onderhand noodzakelijk om een en ander formeel vast te leggen. Men besluit in 1954 een stichting op te richten om geld en goederen te beheren. De stichting krijgt de naam Kampvreugde. De bestuursleden regelen de huur van het terrein, de kampeervergunning en het onderhoud.

In de jaren zestig neemt het aantal deelnemertjes drastisch af. Door de economische vooruitgang gaan veel mensen met het hele gezin op vakantie en neemt de noodzaak voor een door de buurtverenigingen georganiseerde vakantie in de zomer af. Lagere scholen in Zaandam blijken wel belangstelling te hebben voor het kamperen op het kampeerterrein, dat de naam Hee 6 had gekregen, naar het adres van de dichtstbijzijnde boerderij. Steeds meer nemen de scholen de organisatie van het kamperen over. Leerkrachten komen in het bestuur van de stichting. In de zomervakanties zijn de leden van het bestuur en soms leerkrachten op het kamp voor onderhoud en bewaking.

In de jaren tachtig wordt het kampeerterrein eigendom van de stichting. Er wordt een dagverblijf en toilet- en wasgelegenheid gebouwd met steun van de gemeente Zaanstad en hulp van ouders van de scholen. De naam Stichting Kampvreugde kreeg in de jaren negentig een enigszins verouderde uitstraling. In 2002 besluit men de naam te veranderen in Stichting HEE 6, de naam waaronder alle deelnemers het kampeerterrein al kenden. In 2007 zijn de 5 tenten vervangen door huisjes. In ieder huisje zijn 10 slaapplaatsen."

Er nemen nog altijd ca. 15 basisscholen aan deel, uit inmiddels de hele gemeente Zaanstad. "Zij brengen hun jaarlijkse schoolreis door op ons terrein in Hee. Voor de meesten is het verblijf in hun laatste schooljaar op deze unieke plek een onvergetelijke herinnering. De schoolklassen en hun begeleiders verblijven geheel zelfstandig op het terrein; er is geen beheerder aanwezig. Jaarlijks maken ca. 700 kinderen gebruik van de faciliteiten die onze stichting biedt. Naast het beheer van het terrein zorgt de stichting ook voor het vervoer van de kinderen naar en van Harlingen, waar de veerboot naar Terschelling wordt genomen. Daar aangekomen staat een bagagekar klaar om de koffers en tassen van de kinderen naar het terrein te brengen. Desgewenst kunnen de scholen via onze stichting gedurende hun verblijf fietsen huren voor een speciale lage prijs bij een door ons gecontracteerde fietsenverhuurder. De meeste scholen verblijven vier á vijf dagen op Terschelling."

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - "Zonnepark Hee is de eerste Terschellinger energiebron van Terschelling Energie (TE). Maar liefst 1.500 zonnepanelen leveren jaarlijks ca. 400.000 kWh stroom voor zo’n 120 huishoudens. De panelen zijn in april 2018 door Groenleven geplaatst op drie grote schuren en het weiland van Cor Langerak. Op 5 mei 2018 lanceerden we ons eerste eigen Terschellinger zonnepark! Nadat alle vergunningen voor de bouw van het zonnepark waren afgegeven en de subsidie van de Rijksoverheid was toegezegd, zijn we gestart met de financiering. Voor de realisatie van het park hadden we € 477.000 nodig. We hebben daarom op die totale investering een obligatielening uitgeschreven van €180.000. Door middel van een obligatielening kon je als lid van TE het park mede financieren.

Zo’n obligatie kostte €300 per stuk, ongeveer de waarde van een zonnepaneel. De obligaties hebben een rente van 4%. Het streefbedrag werd binnen enkele uren bereikt, een recordtijd! Vanaf begin maart 2018 is de grond bouwrijp gemaakt, is het transformatorhuisje geplaatst en zijn de kabels naar de hoofdleiding gelegd. In april 2018 zijn de zonnepanelen op de daken en het land gelegd, en op Bevrijdingsdag 2018 was de feestelijke opening van Zonnepark Hee, het eerste zonnepark van Terschelling! Er komt nog een uitbreiding met een tweede Veldsysteem van 1152 PV panelen van 335 Wp, dus een totaal vermogen van 386.000 Wp. Onze inschatting is dat dit tot een productie van ca 380.000 kWh zou kunnen leiden. Samen levert het geheel straks dus ca. 800.000 kWh op. Was je net te laat voor de obligatielening, maar wil je graag een volgend energieproject steunen? Word lid van de coöperatie en we houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!"

Reactie toevoegen