Hedikhuizen

Plaats
Dorp
Heusden
Langstraat
Noord-Brabant

NB gemeente Hedikhuizen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Hedikhuizen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Hedikhuizen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Hedikhuizen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Hedikhuizen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Hedikhuizen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Hedikhuizen.

Terug naar boven

Status

- Hedikhuizen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de subregio Langstraat, gemeente Heusden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-4-1935.

- De gemeente Hedikhuizen is per 1-5-1935 deels overgegaan naar de gemeente Vlijmen (zijnde het tot dan Hedikhuizense deel van het dorp Haarsteeg), deels naar de gemeente Heusden (zijnde het dorp Hedikhuizen en de buurtschap Luttelherpt). In 1997 gaat ook de gemeente Vlijmen op in de gemeente Heusden.

- Wapen van de voormalige gemeente Hedikhuizen.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Hékèse.

Terug naar boven

Ligging

Hedikhuizen ligt O van de stad Heusden, en grenst in het N aan de Maas en de provincie Gelderland (met het dorp Well en de buurtschap Bern), in het O aan het dorp Bokhoven, in het Z aan het dorp Haarsteeg en in het W aan de buurtschap Luttelherpt en het dorp Herpt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Hedikhuizen 137 huizen met 812 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 44/227 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Haarsteeg (deels) 60/375, Luttelherpt 13/80 en Den Dijk 20/130. Tegenwoordig heeft het dorp ca.110 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Hedikhuizen op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hedikhuizen heeft 2 rijksmonumenten.

- Hedikhuizen heeft 3 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In de (Europese) Kaderrichtlijn Water zijn normen voor de leefomgeving van planten en dieren in en rond het water vastgelegd. Om deze te verbeteren worden natuurgebieden verbonden door Ecologische Verbindingszones (EVZ's). Via de EVZ's kunnen planten en dieren zich verplaatsen tussen geschikte leefgebieden. De Luisbroekse Wetering en een deel van de Hedikhuizense Maas in de driehoek Haverley, Haarsteeg en Hedikhuizen zijn aangewezen als EVZ's. Hierdoor worden de natuurgebieden de Sompen en Zooislagen en de Haarsteegse Wiel in Haarsteeg verbonden met de oevers van de Maas. Indirect, op een groter schaalniveau, worden als gevolg van de verbindingen zoals die langs de Luisbroekse Wetering en de Hedikhuizense Maas zijn aangelegd, gebieden zoals het Dommeldal, Engelermeer, Moerputten, Vlijmens Ven en Bossche Broek verbonden met de Maas.

Langs de EVZ Luisbroekse Wetering, die loopt vanaf Haverley in 's-Hertogenbosch tot aan de Sompen en Zooislagen in Haarsteeg, zijn in 2012 over het grootste deel van het traject de oevers verflauwd en er is een aantal poelen aangelegd. Door de verflauwde oevers ontstaat ruimte voor plas-dras vegetatie. Dit biedt kansen voor amfibieën, vissen en insecten die in deze zone geschikt leefgebied vinden. Ook is het gebied voor een deel ingericht tot extensief beheerd grasland. Op enkele plaatsen is struweel aangelegd en er is een onderhoudspad gemaakt over bloemrijk grasland. Ook langs de EVZ Hedikhuizense Maas - aangelegd tussen De Omloop en de Buitenwaardenweg in Hedikhuizen - zijn de oevers verflauwd en zijn poelen, plas-dras zones, extensief beheerd grasland, struweel en een onderhoudspad aangelegd. (bron: Heemkundekring Onsenoort en Waterschap Aa en Maas)

Terug naar boven

Links

- Site van en over Hedikhuizen.

Reactie toevoegen