Headammen

Plaats
Buurtschap
Smallingerland
Fryslân

headammen_jan_durkspolder_kano_en_windmotor.jpg

Vroege kanoër (feb. 2016) en Amerikaanse windmotor in de Jan Durkspolder, N van de Oudegase buurtschap Headammen (© www.afanja.nl)

Vroege kanoër (feb. 2016) en Amerikaanse windmotor in de Jan Durkspolder, N van de Oudegase buurtschap Headammen (© www.afanja.nl)

headammen_jan_durkspolder_schaatsers_en_windmotor.jpg

Een jaar later, eind januari 2017, is de Jan Durkspolder, N van Headammen, bevroren en wordt er volop geschaatst, zij het voor maar een paar dagen, want toen trad de dooi weer in en was het voorlopig weer gebeurd.

Een jaar later, eind januari 2017, is de Jan Durkspolder, N van Headammen, bevroren en wordt er volop geschaatst, zij het voor maar een paar dagen, want toen trad de dooi weer in en was het voorlopig weer gebeurd.

headammen_waterriet_herstel.jpg

In het Z van de Alde Feanen, nabij de buurtschap Headammen, is in 2016 gewerkt aan herstel van het waterriet

In het Z van de Alde Feanen, nabij de buurtschap Headammen, is in 2016 gewerkt aan herstel van het waterriet

headammen_waterriet_herstel_kraan.jpg

Met groot materieel is houtopslag verwijderd, nabij Headammen in de Alde Feanen, om het waterriet weer een betere 'biotoop' te geven.

Met groot materieel is houtopslag verwijderd, nabij Headammen in de Alde Feanen, om het waterriet weer een betere 'biotoop' te geven.

headammen_jan_durkspolder_ganzen.jpg

'Vliegshow' van ganzen in de Jan Durkspolder bij Headammen, april 2016

'Vliegshow' van ganzen in de Jan Durkspolder bij Headammen, april 2016

headammen_brandganzen_jan_durkspolder.jpg

Honderden brandganzen bij elkaar is altijd een mooi gezicht om te zien, in de lucht of op de grond, zoals hier in de Jan Durkspolder bij buurtschap Headammen.

Honderden brandganzen bij elkaar is altijd een mooi gezicht om te zien, in de lucht of op de grond, zoals hier in de Jan Durkspolder bij buurtschap Headammen.

headammen_jan_durkspolder_uitkijktoren_kopie.jpg

Vanuit deze uitkijktoren in de Jan Durkspolder N van buurtschap Headammen kun je de flora en fauna in de omgeving goed bekijken

Vanuit deze uitkijktoren in de Jan Durkspolder N van buurtschap Headammen kun je de flora en fauna in de omgeving goed bekijken

headammen_jan_durkspolder_lepelaars.jpg

Vanuit de vogelkijkhut bij de buurtschap Headammen kun je in de Jan Durkspolder, mits je een goede verrekijker hebt of zoomfunctie op je fototoestel, o.a. lepelaars waarnemen.

Vanuit de vogelkijkhut bij de buurtschap Headammen kun je in de Jan Durkspolder, mits je een goede verrekijker hebt of zoomfunctie op je fototoestel, o.a. lepelaars waarnemen.

headammen_boerenzwaluwen.jpg

Ook boerenzwaluwen kun je 'spotten' in de Jan Durkspolder bij de buurtschap Headammen

Ook boerenzwaluwen kun je 'spotten' in de Jan Durkspolder bij de buurtschap Headammen

Headammen

Terug naar boven

Status

- Headammen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- De buurtschap Headammen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oudega.

- De buurtschap staat niet (meer) als zodanig in recente atlassen en heeft ook geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de straatnaambordjes Headammen kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Hooidammen. De straatnaam ter plekke is in het Fries, en de buurtschappen in deze gemeente die wél plaatsnaamborden hebben zijn ook allemaal - alleen - in het Fries, dus houden wij ook in dit geval maar de Friese spelling aan.

Oudere vermeldingen
Vroeger, zeker vanaf de 16e eeuw, heette deze weg de Hooiweg.

Naamgeving
De boeren van Oudega haalden vroeger langs deze weg het hooi uit hun veel westelijker gelegen hooilanden naar huis en moesten dan een water passeren. Daarin lag - onder water - een dam, zodat men naar de andere kant kon rijden. Die dam komt ook op de kaart uit rond 1700 voor als Hoydam. De plek wordt een buurtschap als er bij de latere brug enkele huizen worden gebouwd.

Naamsverklaring
Het tweede element van de naam is het meervoud van dam, hier 'doorwaadbare plaats', het eerste is hooi, 'gedroogd gras'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Headammen ligt rond de gelijknamige weg, ZW van Oudega. Z van deze weg ligt de Wide Ie (NL: Wijde Ee). W van de weg, bij de Hooidambrug, begint de Headamsleat (NL: Hooidamsloot), die naar het N loopt richting Earnewâld. De weg vormt de Z begrenzing van de Jan Durkspolder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Headammen niet (apart) vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap een handvol panden plus een 20-tal woonarken, totaal dus ca. 25 'wooneenheden' met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroeger stond bij de brug café Liemburg. Als de boeren terugkwamen van het hooi halen uit de Hege Warren, gingen ze hier even een drankje doen. Het café is in ca. 1954 afgebroken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Begin 2015 is ontdekt dat otters hier met gevaar voor hun leven de weg oversteken. Daarom zijn er waarschuwingsborden geplaatst.

- In 2012 zijn de damwanden van de Headammen vervangen, omdat ze in slechte staat verkeerden.

- In 2011 is de Hooidamsbrug gedemonteerd, gerenoveerd en weer teruggeplaatst. In de tussentijd heeft er tijdelijk een pontonbrug gelegen, waardoor het verkeer er toch overheen kon, en middels het aan de kant varen van de pontonbrug kon ook de scheepvaart er op die manier door.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Amerikaanse windmotor in de Jan Durkspolder.

- Elektrisch gemaal.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Fiets- en voetveer Grietman (april t/m september) van Headammen naar De Veenhoop v.v., over het Grytman Rak en de Headamsleat.

- De Jan Durkspolder N van de buurtschap is een natuurgebied dat goed te overzien is o.a. vanuit vogelkijkhutten en een uitkijktoren. In de winter zijn de ondergelopen polders bij Headammen een geliefd gebied bij schaatsers.

- N van de buurtschap staat uitkijktoren Romsicht, van waaruit je een prachtig uitzicht hebt op de Jan Durkspolder en de Alde Feanen. De toren is over het fietspad zowel vanuit Headammen als vanuit het N hiervan gelegen Earnewâld te bereiken.

Terug naar boven

Beeld

- Verschillende weblog-artikelen met foto's van o.a. flora en fauna in Headammen en omgeving, door weblogger Afanja.

- Verschillende weblog-artikelen met foto's van o.a. flora en fauna in de Jan Durkspolder en omgeving, door weblogger Afanja.

Reactie toevoegen