Havelterberg

Plaats
Buurtschap
Westerveld Meppel
Drenthe

Havelterberg plaatsnaambord [640x480].JPG

De buurtschap Havelterberg viel vanouds onder de gemeente Havelte. Sinds 1998 valt de kern van de buurtschap (blauwe borden) onder de gemeente Westerveld, het buitengebied (witte borden) is overgegaan naar de gemeente Meppel.

De buurtschap Havelterberg viel vanouds onder de gemeente Havelte. Sinds 1998 valt de kern van de buurtschap (blauwe borden) onder de gemeente Westerveld, het buitengebied (witte borden) is overgegaan naar de gemeente Meppel.

Havelterberg blauw kombord [640x480].jpg

Havelterberg, de bebouwde kom van deze buurtschap valt sinds 1998 onder de gemeente Westerveld

Havelterberg, de bebouwde kom van deze buurtschap valt sinds 1998 onder de gemeente Westerveld

Havelterberg

Terug naar boven

Status

- Havelterberg is een buurtschap in de provincie Drenthe, in grotendeels gemeente Westerveld, deels gemeente Meppel. T/m 1997 gemeente Havelte.

- Een deel van de buurtschap Havelterberg heeft een eigen postcode (7974) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats. In de praktijk valt dit als buurtschap onder het dorp Darp. Dit betreft de kern (= de bebouwde kom met de blauwe plaatsnaamborden = komborden). Het buitengebied van de buurtschap (herkenbaar aan de witte plaatsnaamborden) is in 1998 middels een grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Meppel.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Haovelterbarg, De Barg. Een inwoner van deze buurtschap is een Barger.

Terug naar boven

Ligging

De plaats Havelterberg ligt W van Havelte, ZO van Steenwijk, rond de Bisschopsbergweg en de Haarweg en grenst in het W aan de A32.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Havelterberg omvat ca. 70 huizen met ca. 160 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Richting Darp bevindt zich een wachttoren, als enige herinnering aan de Amerikaanse nucleaire basis die hier van 1961 tot 1992 is geweest.

- Op de Havelterberg liggen de hunebedden D53 en D54.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- N van Havelte ligt de Havelterberg, onderdeel van het boogvormige stuwwalcomplex van Steenwijk. Het complex van in zeer gave staat bewaard gebleven stuwwallen is een Natura 2000-gebied. De wallen zijn ca. 150.000 jaar geleden door landijs opgestuwd tijdens de ijstijd Saalien. Ook de Tweede Wereldoorlog heeft veel zichtbare sporen in het gebied achtergelaten. In 1942 start de Duitse bezetter met de aanleg van Fliegerhorst Havelte. Dit is nooit voltooid, maar heeft het landschap onbedoeld een meerwaarde gegeven. Opvallend zijn de openluchthangars en de startbanen, die zich hebben ontwikkeld tot bijzondere graslanden met orchideeën en andere bijzondere planten. De bomkraters zijn voortplantingsplaatsen voor amfibieën geworden. Het gebied is in 2013 benoemd tot aardkundig monument.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Havelterberg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Site van en over Darp, Havelterberg en Busselte.

- Oudere versies van de Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte zijn via de link online te lezen.

Reactie toevoegen