Hattemerbroek

Plaats
Dorp
Oldebroek
Veluwe
Gelderland

voskuil_kaart_ca._1900_is_hattemerbroek_kopie.jpg

Wat tegenwoordig het dorp Hattemerbroek is, heette tot begin 20e eeuw nog Voskuil. (Het) Hattemerbroek was tot die tijd alleen nog het buitengebied NW ervan. Beide aspecten zijn op deze kaart goed te zien. (© Kadaster)

Wat tegenwoordig het dorp Hattemerbroek is, heette tot begin 20e eeuw nog Voskuil. (Het) Hattemerbroek was tot die tijd alleen nog het buitengebied NW ervan. Beide aspecten zijn op deze kaart goed te zien. (© Kadaster)

voskuil_kaart_na_1910_verhuisd_naar_nw_dorp_is_nu_hattemerbroek_kopie.jpg

Begin 20e eeuw wordt de plaatsnaam Voskuil veranderd in Hattemerbroek, en verhuist de plaatsnaam Voskuil naar de bebouwing aan de Voskuilerdijk NW ervan. (© Kadaster)

Begin 20e eeuw wordt de plaatsnaam Voskuil veranderd in Hattemerbroek, en verhuist de plaatsnaam Voskuil naar de bebouwing aan de Voskuilerdijk NW ervan. (© Kadaster)

Hattemerbroek

Terug naar boven

Status

- Hattemerbroek is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Oldebroek.

- Onder het dorp Hattemerbroek valt ook de buurtschap Voskuil.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
't Attemerbroek.

Oudere vermeldingen
1416 Hattemerbroeck1, 1665 Hattemmerbroeck. Tot begin 20e eeuw staat op de plek van het huidige dorp de plaatsnaam Voskuil, en is Hattemerbroek alleen nog de naam van het buitengebied NW ervan. Nadien verschijnt dit als plaatsnaam ter plekke, en verhuist de plaatsnaam Voskuil naar de bebouwing aan de Voskuilerdijk in het buitengebied. - Hier kun je een mooi verhaal lezen over hoe die naamswijziging zo gekomen is. ;-)

Naamsverklaring
Betekent broek 'moerassig, drassig land' bij Hattem.(1)

Terug naar boven

Ligging

Hattemerbroek ligt in het uiterste N van de Veluwe en de provincie Gelderland, NO van Wezep, W van Hattem, in de 'oksel' van de snelwegen A28 en A50. Het dorp grenst in het N aan de rivier de IJssel, die hier de grens vormt met de provincie Overijssel (kern Zwolle).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hattemerbroek 44 huizen met 350 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De oudste bebouwing van Hattemerbroek wordt aangetroffen langs de slingerende landwegen, zoals de Oudeweg, de Hanesteenseweg en de Doornweg, op de smalle overgangszone tussen het Veluwemassief en de polder Hattem. De strook akkerland tussen de Oudeweg en het hoger gelegen bos- en heidegebied werd bij de aanleg van de Zuiderzeestraatweg doorsneden. De aanleg van de spoorlijn gebeurde op de grens van de akkers en het bos- en heidegebied. Op het deel van de akkers tussen de Zuiderzeestraatweg en de spoorlijn is vanaf 1900 de kern Hattemerbroek ontstaan. Op oude kaarten zijn concentraties van bebouwing te zien ter hoogte van de aansluiting van de Voskuilerweg en de Middeldijk op de Oude weg. De Zuiderzeestraatweg is precies door deze kruispunten aangelegd. Enkele lanen herinneren nog aan het landgoed Vrolijken Daal ten westen van de Voskuilerdijk. Deze dijk is vermoedelijk een oude veedrift en teven een ontginningsas van de polder Hattem. (bron: gemeente Oldebroek)

- Hattemerbroek heeft een station gehad. Onder de link vind je in de reacties een mooi verhaal van Adri Mensink-Hoogendorp over haar kindertijd in het stationsgebouw, waar ze van 1948 tot 1965 heeft gewoond. In de jaren zestig en zeventig is het stationsgebouw helaas gesloopt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hattemerbroek heeft 1 rijksmonument, zijnde het herenhuis uit midden 19e eeuw op Zuiderzeestraatweg 668.

- Hattemerbroek heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de boerderij uit ca. 1850 (gerestaureerd in 2001) op Zuiderzeestraatweg 701.

- Langs de Voskuilerdijk liggen nog enkele oude erven van het gehucht Voskuil als geringe concentraties van oude polderboerderijen. Langs de Zuiderzeestraatweg bevinden zich karakteristieke boerderijen, burgerhuizen en kazernes. Het oorspronkelijke bebouwingsbeeld met agrarische bebouwing en erf- en wegbeplanting zorgt voor een gevarieerd beeld. Tussen de bebouwing zijn er doorzichten naar de open achterliggende gebieden. Met name de, centraal tussen de Voskuilerdijk en de Middeldijk gelegen, buitenplaats Vogelenzang draagt bij aan het statige groene beeld, en is daarmee beeldbepalend voor Hattemerbroek. (bron: gemeente Oldebroek)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- s.v. Noord Veluwse Boys en de Oranjevereniging organiseren jaarlijks Koningsdag in Hattemerbroek, met allerlei activiteiten voor jong en ouder. In 2017 trok het meer dan 1.000 bezoekers. In 2018 was er zelfs 3 dagen lang van alles te doen (wij weten niet of dat ieder jaar zo is).

- Sinds 2015 is er op een maandagavond half december de Kerstmarkt in Dorpshuis De Bouwakker. Er zijn kraamhouders met een scala aan leuke producten zoals streekproducten, cupcakes, accessoires, fair trade producten, home decoratie en huidverzorgingsproducten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hattemerbroek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Dorpshuis: - Halverwege de jaren zestig ontstaat bij de inwoners van Hattemerbroek de behoefte aan een gemeenschappelijke ruimte. Door de groei van het inwonertal bloeit ook het verenigingsleven op. De handen worden ineen geslagen en samen met buurdorp Wezep wordt gekeken of er een gezamenlijk dorpshuis kan worden gerealiseerd. In Wezep loopt men hiervoor echter niet over van enthousiasme. Daarom gaat men voor een eigen dorpshuis. In november 1968 komt dorpshuis De Bouwakker gereed, als eerste dorpshuis van de gemeente Oldebroek. Sinds 2016 is Driekus van den Essenburg voorzitter van de Bouwakker. Hij heeft het voorzitterschap overgenomen van Theo Litter, die na 40 jaar bestuurslid en 28 jaar voorzitter te zijn geweest er wegens persoonlijk omstandigheden mee moest stoppen. Ze hebben hem als dank voor al zijn inzet erevoorzitter gemaakt.

"Dorpshuis De Bouwakker is een ontmoetingsplaats voor jong en oud(er) in Hattemerbroek, een dorp met een prettig woon en leefklimaat. Je vindt bij De Bouwakker een gevarieerd aanbod van activiteiten dat aansluit bij jouw wensen. In ons dorpshuis is altijd wel iets te doen, van (verjaardags)partijen tot toneelavonden, van vergaderen tot sport beoefenen. Ontmoet je mede dorpsbewoners in een gezellige omgeving met een ontspannen sfeer en maak nieuwe vrienden." Dorpshuis De Bouwakker is het thuishonk van een - voor zo'n klein dorp - flinke reeks verenigingen en instellingen. In 2018 is het 50-jarig bestaan van het dorpshuis gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum is een boekje gemaakt over de Bouwakker met de titel ‘Alles op z’n tied’. "We doen nog steeds ‘alles op z’n tied’ en in dezelfde gemoedelijke sfeer als toen", lichtte Driekus tijdens het jubileumfeest toe. Via de link is het boekje ook online te lezen. - Nieuws van dorpshuis De Bouwakker op Facebook.

"De faciliteiten van de Bouwakker zijn ook ideaal voor feesten / partijen / vergaderingen / informatieavonden en voor scholen. Hattemerbroek ligt centraal tussen Wezep en Zwolle dichtbij de A50 en de A28, waardoor het ook voor bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Gelderland als Overijssel, een handige locatie is om te vergaderen. Op onze ruime parkeerplaats kan iedereen zijn auto kwijt, zonder ver te hoeven lopen naar de ingang. Wij bieden keuze uit vier zalen en foyer/bar waar je met 10 tot 150 personen kunt plaatsnemen. De grote zaal (Zwaluwzaal plus Leeuwerikzaal) is 150 m2 excl. podium. In theateropstelling is er capaciteit voor 175 personen. De grote zaal is op te delen in twee zalen: de Zwaluwzaal (115 m2) en de Leeuwerikzaal (35 m2) met een capaciteit voor resp. 145 en 30 personen. De Nachtegaalzaal 30 m2 en de Merelzaal 30 m2 bieden elk een capaciteit voor 25 personen (De tussenwand kan worden verwijderd, waardoor een zaal voor 50 personen ontstaat). Foyer/bar 90 m2. Hier kunnen 60 personen gebruik van maken.

Ook zorgen wij voor alle benodigde faciliteiten voor een goede vergadering en/of presentatie, zoals een beamer en een internetverbinding. Tijdens een vergadering kun je ook gebruik maken van onze cateringdiensten. Wij zorgen voor hapjes, drankjes, koffie, thee en indien gewenst zelfs een volledige lunch of buffet tijdens je vergadering. Van te voren spreken we graag je wensen door, om te zorgen dat je in goede omstandigheden kunt vergaderen. In dorpshuis de Bouwakker kun je ook sporten. Sinds 2015 is het beheer en onderhoud van de naastgelegen sportzaal in handen van de Bouwakker. De zaal voldoet aan alle normen. Ook als particulier kun je de sportzaal huren. Neem daarvoor contact op met de beheerder van het dorpshuis."

- Onderwijs: - "De ingang van de Nassauschool in Hattemerbroek is aan de Leeuwerikstraat. Dat is niet altijd zo geweest. In 1955 is de Nassauschool begonnen als Hervormde School, met de ingang aan de Zwaluwstraat. Die ingang is nog altijd herkenbaar aan de stenen kolommen aan weerszijde van de inrit naar het perceel Zwalustraat 20. De school is toen gestart met drie lokalen. In de loop van de tijd zijn er verschillende lokalen bijgebouwd. Tegenwoordig heeft de school 4 combinatiegroepen, namelijk groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. In de middagen werken we soms groepsdoorbroken. Dit kan gelden voor de gymlessen, de creatieve vakken en wereldoriëntatie in de bovenbouw. Naast de leerkrachten is er voor een aantal uren per week een ib’er (intern begeleider leerlingenzorg) aanwezig. Ook is er een onderwijsassistente aanwezig, die de leerkrachten kan ondersteunen en, waar nodig, individueel met leerlingen aan de slag gaat. De Nassauschool is onderdeel van Stichting De Akker. Deze stichting bestaat sinds 2017 en is ontstaan na de fusie van de Timotheüsschool en VPCPO De Akker. De naam ‘De Akker’ verwijst naar de gelijkenis van de zaaier uit Mattheüs 13:1-9. In opvoeding en onderwijs vormen de scholen van De Akker een vruchtbare omgeving waar kinderen zich naar hun gaven en talenten ontwikkelen. De kennis van God als Vader en de liefde van Jezus Christus, de opgestane Verlosser, is daarvan de basis."

- Sport: - Sportvereniging Noord Veluwe Boys is een voetbalvereniging in Hattemerbroek en is opgericht in 1961. De vereniging heeft een zaterdag- en een zondagafdeling. In seizoen 2017-2018 zijn ze gestart met 7×7 35+ voetbal op vrijdagavond. Het 1e elftal speelt in seizoen 2017/2018 in de 4e klasse C van District Oost. Ze spelen op Sportpark De Kuule (Vogelzangveldweg 50). "Sv Noord Veluwe Boys en Dorpshuis De Bouwakker zijn een langdurige samenwerking aangegaan voor de dorpsgemeenschap. De samenwerking bevat onder andere het gebruik maken van elkaars voorzieningen en prominent zichtbaar aanwezig zijn op beide accommodaties en online platforms. De samenwerking tussen beide partijen is onder het mom van maatschappelijke binding en ‘samen sterker’", zo lezen wij op de site van de voetbalvereniging. Een goede zaak natuurlijk om in een dergelijke kleine kern elkaars voorzieningen te promoten en zoveel mogelijk samen te werken.

- In voorjaar 2019 was er het project Kickboksen voor Kanjers in gymzaal De Bouwakker in Hattemerbroek, in samenwerking met de gemeente Oldebroek. De doelgroep is mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Plezier en respect spelen een belangrijke rol in de kickbokslessen die op een zestal zaterdagen onder leiding van Touradj Amierie en Susanne Kogelman in de gymzaal zijn gegeven. "Iedereen moet kunnen sporten, dus ook mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking", stelde Touradj van Amieries Gym. Touradj en Susanne vinden het mooi om te zien dat de deelnemers elke les weer een beetje groeien in fysieke kracht en geestelijke weerbaarheid. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij zorgorganisatie Careander of Goed Bezig Oldebroek. Ze gaan namelijk kijken of ze dit project naar structureel een keer per week kickboksles kunnen uitbreiden, omdat meer mensen hierom hebben gevraagd. (bron en voor nadere informatie zie: de Stentor, 24-3-2019)

- Bedrijfsleven / ondernemen: - De gemeenten Hattem, Heerde (H2) en Oldebroek (O) hebben samen een projectorganisatie opgericht om een bedrijvenpark te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de vraag naar bedrijfsruimte in de Gelderse regio Noord-Veluwe. Bedrijvenpark H2O is een gemengd bedrijvenpark bij knooppunt Hattemerbroek (A28/A50), ten zuidwesten van Zwolle. Het is geschikt als vestigingsplaats voor kleine en middelgrote bedrijven in diverse sectoren, waaronder transport en logistiek, handel en e-commerce, agro en food en maakindustrie. Door de ligging langs de A28 en A50 is de bereikbaarheid van Bedrijvenpark H2O optimaal en beschikt het over een groot aantal opvallende zichtlocaties. Actief parkmanagement staat garant voor een hoog kwaliteitsniveau tegen relatief beperkte kosten. Van de geplande 70 hectare is ongeveer 50 hectare uitgeefbaar. De eerste bedrijven hebben zich inmiddels op het bedrijvenpark gevestigd.

Reactie toevoegen