Harkezijl

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Harkezijl

Terug naar boven

Status

- Harkezijl is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap Harkezijl valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Witmarsum.

- De buurtschap Harkezijl heeft geen plaatsnaamborden en is ter plekke daarom alleen te herkennen aan de gelijknamige straatnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Harkesyl.

Oudere vermeldingen
1664 Harckzyl, 1718 Harke Zyl.

Naamsverklaring
Betekent zijl 'uitwateringssluis' van de persoon Harke.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Harkezijl ligt rond de gelijknamige weg, ZW van Witmarsum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Harkezijl niet apart vermeld. De buurtschap omvat slechts een handvol panden, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroeger was hier een sluis in de Marnedijk. Deze sluis zou reeds in de 10e eeuw hebben bestaan. Tegenwoordig ligt hier een brug over de Schraardervaart.

Paardentram
Makkum-Harkezijl v.v. was de laatste nog operationele paardentram in ons land, en zelfs van heel West-Europa. Aanvankelijk - sinds 1898 - reed deze het traject Makkum-Witmarsum. Hiermee kreeg Makkum weliswaar niet de gewenste eigen stoomtramverbinding, maar wel aansluiting op de lijn Sneek-Bolsward-Harlingen. Na het gereedkomen van het overstapstation Harkezijl in 1914 reed deze alleen nog het traject tussen deze buurtschap en Makkum. Deze lijn heeft op 16 juli 1930 voor het laatst gereden en is toen opgevolgd door een buslijn. - Filmpjes m.b.t. o.a. laatste rit paardentram Makkum-Harkezijl. - Foto's m.b.t. o.a. de laatste rit van deze paardentram (en daarvoor, op die pagina, "Paardentram" selecteren in het uitvalmenu). - Artikel over de paardentrams in Fryslân, waaronder een hoofdstuk over de lijn Makkum-Harkezijl.

Reactie toevoegen