Hargen

Plaats
Buurtschap
Bergen NH
Kennemerland
Noord-Holland

hargen_en_hargen_aan_zee_richtingbordje_kopie.jpg

Zowel buurtschap Hargen als badplaats Hargen aan Zee zijn niet voorzien van plaatsnaambordjes. Slechts een richtingbordje in Schoorl wijst je welke kant je op moet om er te komen...

Zowel buurtschap Hargen als badplaats Hargen aan Zee zijn niet voorzien van plaatsnaambordjes. Slechts een richtingbordje in Schoorl wijst je welke kant je op moet om er te komen...

Hargen

Terug naar boven

Status

- Hargen is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Bergen. T/m 2000 gemeente Schoorl.

- De buurtschap Hargen valt voor de postadressen onder het dorp Schoorl, hoewel het tegen het dorp Groet is aangegroeid. Dus geografisch gezien valt het o.i. eerder onder Groet te rekenen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Harger.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hargen ligt NW van Schoorl, W van Groet, rond o.a. de wegen Hargerweg, Hargervaart, Hargergat en Hargerzeeweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hargen 30 huizen met 171 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De natuur rond het Hargergat in Hargen is in 2013 in oude luister hersteld. Het Hargergat is een gebied met een bijzondere waterkwaliteit. De bodem van de duinrellen en greppels was echter overwoekerd, waardoor de beek niet meer zichtbaar was en zeldzame planten hard achteruit gingen. Beheerder Staatsbosbeheer maakte een herstelplan om de achteruitgang van de waterparel te keren. Door de beek schoon te maken en het water met een stuw vast te houden, krijgt de oorspronkelijke natuur weer een impuls.

- Met het tekenen van een kavelruilovereenkomst in december 2018 door 7 agrarische grondeigenaren en Natuurmonumenten komt er 50 hectare (zo’n 100 voetbalvelden) natuur bij in de N van buurtschap Hargen gelegen Harger- en Pettemerpolder. Hiermee bereikt de provincie Noord-Holland een belangrijk doel voor de ontwikkeling van meer nieuwe natuur, dat bijdraagt aan het Natuurnetwerk Nederland in de provincie. De grondeigenaren in de polder zijn met hulp van ingenieursbureau Sweco en Stivas (Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur) tot een nieuwe indeling van kavels gekomen. Ook zijn afspraken gemaakt op het gebied van meerjarig gebruik van gronden van Natuurmonumenten. Zo kunnen pachters meerjarige overeenkomsten afsluiten in plaats van jaarlijkse.

3 veehouders van buiten de polder ruilen hun grondeigendom binnen de polder dichter naar hun huis. Zij verbeteren op deze manier hun agrarische structuur, rijden minder kilometers over de openbare weg en creëren ruimte voor natuurontwikkeling in de polder. 3 agrariërs binnen de polder vergroten de huiskavel waarop ook hun bedrijf staat en combineren dit met natuurontwikkeling. Voor een veehouder binnen de polder gaf dit aanleiding om een wezenlijke wijziging in zijn bedrijfsvoering door te voeren. Hij gaat stoppen met het houden van melkkoeien. Daardoor ontstaat ruimte voor natuurontwikkeling, omdat hij grasland verkoopt aan Natuurmonumenten. Op termijn wordt dit stuk grond ingericht naar kruiden- en faunarijk grasland. De veehouder gaat zich nu richten op het houden van schapen, die vervolgens op dit speciale grasland kunnen grazen. De aanwezigheid van diverse gronden in eigendom van de provincie Noord-Holland dienden als positief smeermiddel in dit proces. In totaal wordt met dit project ruim 90 hectare nieuwe natuur ontwikkeld. De overige hectaren grond verpacht de provincie in 2019 jaar nog aan boeren. In 2020 wordt deze grond ook verkocht voor het ontwikkelen van natuur. De kavelruil is financieel ondersteund vanuit POP 3, het Europese landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. (bron: Provincie Noord-Holland, 4-12-2018)

Reactie toevoegen