Hantumerhoeke

Plaats
Buurtschap
Dongeradeel
Fryslân

Hantumerhoeke gereformeerde kerk (Kopie).jpg

Foutief opschrift. Deze kerk staat helemaal niet in Hantum. Voor de postadressen staat hij zogenaamd in Hantumhuizen, maar in de praktijk staat hij in de buurtschap Hantumerhoeke. Het lijkt wel een spelletje 'Wie van de Drie?'...

Foutief opschrift. Deze kerk staat helemaal niet in Hantum. Voor de postadressen staat hij zogenaamd in Hantumhuizen, maar in de praktijk staat hij in de buurtschap Hantumerhoeke. Het lijkt wel een spelletje 'Wie van de Drie?'...

hantumerhoeke plaatsnaambord (Kopie).jpg

Oneenduidig aan de plaatsnaamborden Hantumerhoeke is dat het niet de correcte Friese spelling is én dat het alleen maar de Friese spelling is. Bij de dorpsplaatsnaamborden in Dongeradeel staat de NL spelling bovenaan en de FR spelling eronder.

Oneenduidig aan de plaatsnaamborden Hantumerhoeke is dat het niet de correcte Friese spelling is én dat het alleen maar de Friese spelling is. Bij de dorpsplaatsnaamborden in Dongeradeel staat de NL spelling bovenaan en de FR spelling eronder.

Hantumerhoeke

Terug naar boven

Status

- Hantumerhoeke is een buurtschap* in de provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel.

* Wij zouden het plaatsje zelf als dorp kwalificeren omdat het een kerk (en school) en een zekere mate van kern heeft, maar ter plekke vindt men het een buurtschap dus conformeren wij ons daar maar aan. Hoewel de logica ons ontgaat om buur-buurtschap Hantumeruitburen (zie hierna) zonder kern en voorzieningen wél een dorp te noemen en Hantumerhoeke niet.

- De buurtschap Hantumerhoeke valt, ook voor de postadressen en de gemeentelijke basisregistraties BAG, onder het dorp Hantumhuizen. Kennelijk was de plaats(naam) in de jaren zeventig nog niet voldoende ingeburgerd om het een eigen postcode en postale plaatsnaam toe te kennen, in tegenstelling tot de even grote (of beter gezegd kleine) buur-buurtschap Hantumeruitburen, die slechts verspreide bebouwing kent, geen voorzieningen heeft, in de praktijk onder Hantum valt, maar wél een eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen. Gevolg hiervan is dat informatie over Hantumerhoeke in literatuur en op het internet lastig te vinden is, omdat objecten in deze plaats vanwege de formele adressering vaak gepresenteerd worden als gelegen 'in' Hantumhuizen. Begrijpelijk, maar niet handig...

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Hantumerhoek.

In het Fries
Hantumer Hoeke, aldus (1). De gemeente heeft hier kennelijk gekozen voor de spelling Hantumerhoeke, want dit is de benaming op de plaatsnaamborden. Op die borden staat ook alleen deze Friese spelling, wat curieus is, want in tegenstelling tot bij de dorpsnamen, die in deze gemeente voor postcodeboek en BAG, en ook op de plaatsnaamborden, primair Nederlandstalig zijn, met waar van toepassing de Friese spelling eronder. Frappant is dat het bij de bijna gelijknamige buurtschap Hallumerhoek precies andersom 'soortgelijk fout' is...

Oudere vermeldingen
De ons oudst bekende vermelding is 1986 Hantumerhoek [GTAN 2:21].

Naamgeving
De buutschap is genoemd naar de ligging rond de hoek (= de splitsing waar de wegen Stasjonswei, Dokkumerwei en Fennewei bij elkaar komen) tussen Hantum en Hantumhuizen.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hantumerhoeke ligt O van Hantum, Z van Hantumhuizen, W van Hantumeruitburen, N van Hiaure, rond de Fennewei. Precies in het midden van deze 4 dorpen dus, die vanwege hun gezamenlijke beginletter ook wel de 4H-dorpen worden genoemd, dat wat ons betreft dus - zie bij Status - eigenlijk 5H-dorpen zou moeten zijn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hantumerhoeke omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Station
De stopplaats Hantum die hier van 1901-1940 was aan de spoorlijn Leeuwarden - Anjum, iets W van de driesprong Stasjonswei / Dokkumerwei / Fennewei, heette dus Hantum maar had eigenlijk Hantumhuizen moeten heten, omdat het kadastraal op grondgebied van Hantumhuizen lag. Er was destijds nog enige commotie over de naamgeving, maar de spoorwegmaatschappij koos toch voor de naam Hantum. De plaatsnaam Hantumerhoeke is pas later in gebruik geraakt, anders had het station eigenlijk Hantumerhoeke moeten heten. Het stationsgebouw uit 1901 is in 1960 helaas gesloopt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De gereformeerde kerk (Fennewei 9) dateert uit 1891, is in 1962 ingrijpend verbouwd, in 2007 aan de eredienst onttrokken en in 2012 verkocht. De huidige bestemming is ons onbekend. De kerk zal op deze plaats zijn gebouwd omdat Hantumerhoeke strategisch in het midden ligt t.o.v. de 4 omringende dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure, die van deze kerk gebruik maakten. Het pand werd overbodig na de fusie van de protestantse kerken van Hantum en Hantumerhoeke tot één PKN-gemeente. De protestanten in de buurtschap kerken nu in Hantum.

- De voormalige pastorie links naast de kerk dateert uit 1906. In 1968 komt samenwerking met de Gereformeerde Kerk van Ternaard van de grond. Vanaf die tijd wordt de pastorie verhuurd. In 1974 is het pand aan de toenmalige huurder verkocht.

- Ook de in 1963 gerenoveerde voormalige kosterswoning (wat naar wij aannemen een ander pand is dan de pastorie of is dit hetzelfde pand?) is tegenwoordig een particulier woonhuis (huisnummer?).

- De voormalige gereformeerde school (Fennewei 15) kan in 1959 van de schoolvereniging worden overgenomen. Het krijgt een bestemming als vergadergebouw onder de naam 'Us Ankerplak'. Tegenwoordig is het een particulier woonhuis.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Het laatste nummer van Dorpsblad Hichtepunten is via de link ook online te lezen.

- Onderwijs: - Basisschool de Fjouwerhoeke (Fennewei 2) heet zo omdat het op een viersprong ligt (Bangawei / Fennewei / Stasjonswei / Dokkumerwei) én omdat het voor kinderen uit de 4 omliggende dorpen (zie bij Ligging) is bestemd. Die dorpen liggen vanuit Hantumerhoeke gezien in 4 verschillende 'hoeken'. Vroeger waren er zelfs 2 scholen in het plaatsje. Naast de Christelijke Nationale School, zoals de Fjouwerhoeke vroeger heette, was er ook nog een gereformeerde school bij de gereformeerde kerk, aan de Fennewei nr. 15.

- Sport: - Tot enkele decennia geleden was er op de Hantumerhoeke een café. In 1910 schreef de toenmalige kastelein een kaatswedstrijd uit met als hoofdprijs een set zilveren lepels. Dat lokte veel volk. Een verzetje was nooit weg, zeker niet in 1910. Zilver was in die tijd erg duur. Ook te duur voor de kroegbaas, zo bleek. De beloofde zilveren lepels bleken namelijk van tin. Maar daar kwam men pas na het evenement achter, toen de kastelein zijn winst al binnen had.

De overlevering luidt dat het café prompt een bijnaam kreeg: De Tinnen Leppel. In de jaren vijftig werd in het café korfbalvereniging De Tinnen Leppel (DTL) opgericht. De Hantumers zijn trots op hun club. Van de ongeveer 750 inwoners van de vier H-dorpen zijn er zo'n 125 lid van de korfbalvereniging. De laatste jaren is er ook veel belangstelling voor het korfballen van buiten de 4H-dorpen. Steeds meer jeugdleden zijn afkomstig uit verschillende dorpen rondom Hantum. De club speelt op het Hantumer sportveld Yn 'e bedelte (= In de laagte). (bron: korfbalvereniging DTL)

Reactie toevoegen