Hantum

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

hantum_collage.jpg

Hantum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hantum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

hantum_plattegrond.jpg

Plattegrond van het dorp Hantum

Plattegrond van het dorp Hantum

hantum_gelegenheidskoor_rum_sop_kopie.jpg

Toen ze in Hantum voor Koninginnedag 1999 een shantykoor zochten, bleek dat niet meer beschikbaar. Toen hebben ze zelf maar Gelegenheidskoor Rûm Sop opgericht. Zo doen ze dat in Hantum; niet alleen klagen, maar ook zélf de handen uit de mouwen! ;-)

Toen ze in Hantum voor Koninginnedag 1999 een shantykoor zochten, bleek dat niet meer beschikbaar. Toen hebben ze zelf maar Gelegenheidskoor Rûm Sop opgericht. Zo doen ze dat in Hantum; niet alleen klagen, maar ook zélf de handen uit de mouwen! ;-)

Hantum (2).JPG

De Hantumermolen, met aan de horizon het dorp Hantum

De Hantumermolen, met aan de horizon het dorp Hantum

Hantum..JPG

In het dorp Hantum aangekomen

In het dorp Hantum aangekomen

Hantum (3).JPG

Hantum, dichtbij de Hantumermolen zien we de boeddhistische stoepa, de enige officiële stoepa in Nederland. Wat dat inhoudt, kun je lezen onder het kopje Bezienswaardigheden.

Hantum, dichtbij de Hantumermolen zien we de boeddhistische stoepa, de enige officiële stoepa in Nederland. Wat dat inhoudt, kun je lezen onder het kopje Bezienswaardigheden.

Hantum

Terug naar boven

Status

- Hantum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- Hantum heeft een dorpswapen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
944 kopie 1150-1158 Hanaten, 1335 Honttum, 1431 Hontim, 1465 Hantem, 1505 Hantum.

Naamsverklaring
De oudste vorm scheidt men wel in Han-at-um*, dat zou een archaïsche plaatsnaam zijn. Verder in Hana-tun* 'woonplaats van de persoon Hana' en in Hand-hêm* 'woonplaats van de persoon Hund(?)'. De naam is ook verklaard als de waternaam Kanatôs* 'schitterend, goud'. Kuhn ziet in Hanaten een gedeeltelijk gegermaniseerde vorm die hij etymologisch verbindt met het Oudkeltische cant 'wit', waarvoor zie ook bij Kantens.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure liggen ten opzichte van elkaar in een ruit, met de Hantumerhoeke in het midden. De inwoners van deze dorpen doen veel samen, bijvoorbeeld school- en kerkgang, dorpsfeesten en sportwedstrijden. De onderlinge verbondenheid is groot. Hantum is een terpdorp, waarvan de terp in 1891 grotendeels is afgegraven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hantum 65 huizen met 383 inwoners. Tegenwoordig is het dorp nog altijd even groot qua aantal inwoners; ca. 400, alleen bewonen ze nu ca. 160 huizen.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Hantum aan de hand van herinneringen van een inwoner plus oude krantenartikelen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hantum heeft 4 rijksmonumenten.

- De 12e-eeuwse romaanse Sint Martinuskerk is na de fusie tot Protestantse Gemeente Hantum c.a. de (PKN) kerk voor dit dorp plus de buurdorpen Hantumhuizen, Hantumeruitburen, Hiaure en Hantumerhoeke.

- De Hantumermolen dateert uit 1880.

- Het Boeddhistisch Studie- en Meditatiecentrum Karma Deleg Chö Phel Ling aan de Stoepawei behoort tot de Karma Kagyu school binnen het Tibetaanse Boeddhisme. Aan het hoofd van deze school staat Zijne Heiligheid de 17e Gyalwa Karmapa, Urgyen Trinley Dorje, eigenaar van het centrum. Op het land van het centrum staat de enige officiële (13 meter hoge) stoepa in Nederland.  In 1977 is Chödje Lama Gawang Rinpoche door de 16e Gyalwa Karmapa naar Nederland gezonden als diens enige gezant in de regio tussen de Noordzee en de Alpen en in Frankrijk. Gawang Rinpoche vestigt zich aanvankelijk in het Westen van Nederland.

In 1986 wordt Stichting Karma Deleg Chö Phel Ling formeel eigenaar van het terrein en de boerderij die door de vroegere bewoners aan de 16e Gyalwa Karmapa zijn geschonken. De Rinpoche verhuist naar Fryslân, waar onder zijn bezielende leiding wordt begonnen met de bouw van het centrum en de stoepa. Daartoe moet eerst de bestaande toegangsweg - destijds een zandpad dat bij regen in modderpoelen veranderde - met hulp van vrijwilligers worden geasfalteerd. Zij die weten hoe nat en zwaar de Friese klei is, kunnen zich voorstellen wat een enorm karwei dit is geweest. In 1991 is het complex gereed. Op zondagmiddagen is het centrum te bezoeken. - Zie ook het mooie verslag in tekst en beeld van een bezoek aan de boeddhistische tempel in Hantum, door Hendrik Klaassens.

Terug naar boven

Beeld

- Op de site 4H-archief vind je honderden oude foto's en ansichtkaarten betreffende de 5 onder Links genoemde dorpen, die allemaal met een H beginnen.

- Ca. 200 recente foto's van Hantum en omgeving, geordend per straat.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure. Je ziet aan deze namen gelijk waarom de site 4H-side heet en de genoemde dorpen samen ook wel de 4H-dorpen worden genoemd. Overigens zou dat volgens ons eigenlijk 5H-side en 5H-dorpen moeten zijn, want Hantumerhoeke hoort er ook nog bij, maar dat ligt voor de postadressen 'in' Hantumhuizen en wordt daarom in allerlei literatuur vaak als plaatsnaam vergeten, zelfs ook op de lokale dorpssites dus...

- Nieuws: - Het laatste nummer van Dorpsblad Hichtepunten is via de link ook online te lezen.

- Muziek / theater: - Het in 1999 opgerichte Gelegenheidskoor Rûm Sop uit de 4H-dorpen luistert je evenementen graag op met vrolijke liedjes, gezellige shanty's en onvervalste meezingers. Het koor is ontstaan omdat ze in Hantum voor Koninginnedag 1999 nog een shantykoor zochten. Dat bleek helaas in de wijde omgeving niet meer beschikbaar. Nou ja, helaas; van de nood een deugd makend, besloten ze dan zélf maar een shantykoor op te richten, en daar mag men dan in de regio wel weer blij mee zijn. Een geluk bij een ongeluk heet dat ook wel. ;-)

"It duo Klún en Knoffelhakke bestiet út de spilers Broer Douma en Hendrik van der Heide út Hantum. Sûnt 1994 binne se op’n paad mei harren jûnsfoljende programma’s en dat slacht oan, want Klún en Knoffelhakke binne alle wiken wol earne op in poadium te finen. Sa stadichoan komt it duo troch hiel Fryslân en oeral is it fleurich en gesellich! De programma's fan Klún en Knoffelhakke litte harren it bêste omskriuwe as typkesteater, wêryn it publyk ek net fergetten wurdt. Klún en Knoffelhakke besykje der in sjo fol mei nuvere typkes en frjemde foarfallen fan te meitsjen. Al dy frjemde fûgels ha op ien of oare wize te krijen mei in nuveraardich ferhaal, in reade tried, dy't Klún en Knoffelhakke altyd yn harren foarstelling besykje te stopjen. It duo hat eins mar ien doel: de minsken in noflike jûn besoargje!

Organisearje jo in bysûndere jûn as middei en foar de fleur sykje jo der noch wat by om bygelyks optredens oan elkoar te praten as de minsken te fermeitsjen by binnenkomst as yn it skoft, dan binne jo by Klún & Knoffelhakke krek te plak! Mei oare wurden: foar in noflike jûn, lang as koart, mei Klún & Knoffelhakke wurdt it altyd wat!" We vonden dit zo'n mooi verhaal dat we het onvertaald geplaatst hebben. Wellicht ook als 'Hollander' leuk om te kijken of je het begrijpt. Mocht je er toch geen touw aan vast kunnen knopen, dan is hier de Nederlandstalige versie.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hantum.

Reactie toevoegen