Hantum

Plaats
Dorp
Dongeradeel
Fryslân

hantum_collage.jpg

Hantum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hantum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

hantum dorpsstraat 1960 [640x480].jpg

Hantum Dorpsstraat 1960

Hantum Dorpsstraat 1960

Hantum (2).JPG

De Hantumermolen met aan de horizon het dorp Hantum.

De Hantumermolen met aan de horizon het dorp Hantum.

Hantum..JPG

In het dorp Hantum aangekomen.

In het dorp Hantum aangekomen.

Hantum.JPG

Dorpsgezicht van Hantum

Dorpsgezicht van Hantum

Hantum (3).JPG

Hantum. Dichtbij de Hantumermolen zien we de Stoepa.

Hantum. Dichtbij de Hantumermolen zien we de Stoepa.

Hantum

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Hantum.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Hantum.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Hantum.

Terug naar boven

Status

- Hantum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
944 kopie 1150-1158 Hanaten, 1335 Honttum, 1431 Hontim, 1465 Hantem, 1505 Hantum.

Naamsverklaring
De oudste vorm scheidt men wel in Han-at-um*, dat zou een archaïsche plaatsnaam zijn. Verder in Hana-tun* 'woonplaats van de persoon Hana' en in Hand-hêm* 'woonplaats van de persoon Hund(?)'. De naam is ook verklaard als de waternaam Kanatôs* 'schitterend, goud'. Kuhn ziet in hanaten- een gedeeltelijk gegermaniseerde vorm die hij etymologisch verbindt met het Oudkeltische cant 'wit', zie Kantens.()
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure liggen ten opzichte van elkaar in een ruit, met de Hantumerhoeke in het midden. De inwoners van deze dorpen doen veel samen, bijvoorbeeld school- en kerkgang, dorpsfeesten en sportwedstrijden. De onderlinge verbondenheid is groot. Hantum is vanouds een terpdorp, maar de terp is grotendeels afgegraven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Hantum 65 huizen met 383 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Hantum ca. 150 huizen met ca. 360 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Hantum aan de hand van herinneringen van een inwoner plus oude krantenartikelen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hantum heeft 4 rijksmonumenten.

- De 12e-eeuwse romaanse Sint Martinuskerk is na de fusie tot Protestantse Gemeente Hantum c.a. de (PKN) kerk voor de dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen, Hiaure en Hantumerhoeke.

- Hantumermolen.

- Het Boeddhistisch Studie- en Meditatiecentrum Karma Deleg Chö Phel Ling aan de Stoepawei behoort tot de Karma Kagyu school binnen het Tibetaanse Boeddhisme. Aan het hoofd van deze school staat Zijne Heiligheid de 17e Gyalwa Karmapa, Urgyen Trinley Dorje, eigenaar van het centrum. Op het land van het centrum staat de enige officiële (13 meter hoge) Stoepa in Nederland.  In 1977 werd Chödje Lama Gawang Rinpoche door de 16e Gyalwa Karmapa naar Nederland gezonden als diens enige gezant in de regio tussen de Noordzee en de Alpen en in Frankrijk. Eerst vestigde Gawang Rinpoche zich in het Westen van Nederland. In 1986 werd de Stichting Karma Deleg Chö Phel Ling formeel eigenaar van het terrein en de boerderij die door de vroegere bewoners aan de 16e Gyalwa Karmapa waren geschonken. De Rinpoche verhuisde naar Friesland waar onder zijn bezielende leiding met de bouw van het centrum en de Stoepa werd begonnen. Daartoe moest eerst de bestaande toegangsweg - destijds een zandpad dat bij regen in modderpoelen veranderde - met hulp van vrijwilligers worden geasfalteerd. Zij die weten hoe nat en zwaar de Friese klei is, kunnen zich voorstellen wat een enorm karwei dit is geweest. In 1991 was het complex gereed.

Terug naar boven

Beeld

- Op de site 4H-archief vindt u honderden oude foto's en ansichtkaarten betreffende de dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen, Hantumerhoeke en Hiaure.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure. U ziet aan deze namen gelijk waarom de site 4H-side heet en de genoemde dorpen samen ook wel de 4H-dorpen worden genoemd. Overigens zou dat volgens ons eigenlijk 5H-side en 5H-dorpen moeten zijn, want Hantumerhoeke hoort er ook nog bij, maar dat ligt voor de postadressen 'in' Hantumhuizen en wordt daarom in allerlei literatuur vaak als plaatsnaam vergeten, zelfs ook op de lokale dorpssites dus...

- Het laatste nummer van Dorpsblad Hichtepunten is via de link ook online te lezen.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hantum.

Reactie toevoegen