Hallumerhoek

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

hallumerhoek_collage.jpg

Hallumerhoek, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hallumerhoek, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hallummerhoek.JPG

Daar zijn we dan in Hallumerhoek. Op de plaatsnaamborden een klein spelfoutje (zie verder bij Naam, In het Fries).

Daar zijn we dan in Hallumerhoek. Op de plaatsnaamborden een klein spelfoutje (zie verder bij Naam, In het Fries).

Hallummerhoek (2).JPG

Het "centrum" van Hallumerhoek

Het "centrum" van Hallumerhoek

Hallummerhoek (3).JPG

Nu nog rustig in Hallumerhoek, als straks de aardappelrooimachine komt is het even gedaan met de rust.

Nu nog rustig in Hallumerhoek, als straks de aardappelrooimachine komt is het even gedaan met de rust.

Hallumerhoek

Terug naar boven

Status

- Hallumerhoek is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Ferwerderadiel.

- De buurtschap Hallumerhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hallum.

- Hallumerhoek heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Hallumerhoeke. De plaatsnaamborden hebben de Nederlandse spelling, dus is dat voor deze plaatsnaam dan kennelijk de voorkeursspelling, ondanks dat de dorps- en overige buurtschapsnamen in deze gemeente - al sinds 1999! - evenals de gemeentenaam zelf verder allemaal Friestalig zijn. Wellicht is de spelling op de plaatsnaamborden een 'drukfout' van de bordenmaker, die men maar zo gelaten heeft? Frappant is dat het bij de bijna gelijknamige buurtschap Hantumerhoeke precies andersom 'soortgelijk fout' is...

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hallumerhoek ligt W van Hallum, rond de kruising Roodschuursterlaan / Doniaweg / Hoge Herenweg / Mariëngaarderweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hallumerhoek 25 huizen met 204 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog altijd een 20-tal panden, nu met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Hallumerhoek geniet bij historisch geïnteresseerden een zekere bekendheid vanwege het norbertijnenklooster Mariëngaarde dat hier in 1163 is opgericht. Het klooster is in 1578 afgebrand. - Nadere informatie over klooster Mariëngaarde te Hallumerhoek. - Het klooster speelde een belangrijke rol in de middeleeuwse geschiedenis van Friesland. De 3 in het boek 'Middeleeuwse studies en bronnen 77 - Vitae Abbatum Orti Sancte Marie' uitgegeven teksten beschrijven de levens van 5 abten van dit klooster: dat van de stichter Frederik van Hallum, van abt Siardus, die van grote invloed was op de spiritualiteit van het klooster en na zijn dood vele wonderen verrichtte, en van de abten Sibrand, Jarich en Ethelger, die in de 13e eeuw de bloei van het klooster en van zijn dochterstichtingen waarborgden.

Voor de 12e- en 13e-eeuwse geschiedenis van Friesland vormen deze levensbeschrijvingen de belangrijkste verhalende bron. De Latijnse tekst is van een nauwkeurige, maar tegelijk soepele Nederlandse vertaling voorzien. Een uitgebreide inleiding beschrijft de geschiedenis van de abtenlevens en van het klooster in de context van de middeleeuwse vroomheid en de Friese samenleving. Indices van namen, zaken en (Latijnse) begrippen ontsluiten deze werkelijk voorbeeldige en fraai uitgegeven editie (aldus een recensie door prof. dr. P.J.A. Nissen).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Op de plek van het voormalige klooster Mariëngaarde staat nu een gelijknamige boerderij (Mariëngaarderweg 45), gebouwd in 1840. Op een informatiepaneel bij dit rijksmonument kunt u meer lezen over het vroegere klooster alhier.

- Ook de boerderij aan de Mariëngaarderweg nr. 2 (uit ca. 1810) is een rijksmonument.

- Halverwege de oprijlaan naar boerderij Mariëngaarde staat een uit restanten van het vroegere klooster vervaardigd monument, dat tevens als stempelpost dient voor deelnemers aan het Jabikspaad, een ca. 130 km lange wandel- en fietsroute, die onderdeel is van de route vanuit Fryslân naar de Spaanse bedevaartplaats Santiago de Compostela.

Reactie toevoegen