Hakkelaarsbrug

Plaats
Buurtschap
Gooise Meren
Gooi en Vechtstreek
Noord-Holland

MSD-20110129-225196.jpg

Hakkelaarsbrug

Hakkelaarsbrug

hakkelaarsbrug_vrije_republiek.jpg

Buurtschap Hakkelaarsbrug wordt geplaagd door uitbreiding van infrastructuur: verbreding van A1 en A6 en de spoorbrug daar overheen, plus een busbaan. Om hier op ludieke wijze aandacht voor te vragen is in 2017 de Vrije Republiek Hakkelaarsbrug opgericht.

Buurtschap Hakkelaarsbrug wordt geplaagd door uitbreiding van infrastructuur: verbreding van A1 en A6 en de spoorbrug daar overheen, plus een busbaan. Om hier op ludieke wijze aandacht voor te vragen is in 2017 de Vrije Republiek Hakkelaarsbrug opgericht.

MSD-20110129-225200.jpg

Hakkelaarsbrug, dit verwijzingsbordje naar de buurtschap lijkt op een straatnaambord, maar is het niet, want er is geen straat met deze naam. Op de brug zelf, even verderop, staat ook zo'n bord.

Hakkelaarsbrug, dit verwijzingsbordje naar de buurtschap lijkt op een straatnaambord, maar is het niet, want er is geen straat met deze naam. Op de brug zelf, even verderop, staat ook zo'n bord.

MSD-20110129-225201.jpg

Hakkelaarsbrug

Hakkelaarsbrug

MSD-20110129-225202.jpg

Hakkelaarsbrug, de verlaagde hoogspanningsleiding voor trekvogels uit en naar het Naardermeer en een bunker

Hakkelaarsbrug, de verlaagde hoogspanningsleiding voor trekvogels uit en naar het Naardermeer en een bunker

MSD-20110129-225205.jpg

Hakkelaarsbrug

Hakkelaarsbrug

Hakkelaarsbrug

Terug naar boven

Status

- Hakkelaarsbrug is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de regio's Vechtstreek en Gooi en Vechtstreek, gemeente Gooise Meren. T/m 2015 gemeente Muiden.

- De buurtschap Hakkelaarsbrug valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Muiderberg.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden. De naam wordt ter plekke alleen vermeld op een richtingbordje, op straatnaambordjes voor zover het de gelijknamige straatnaam betreft, en op een bushaltebordje.

Terug naar boven

Naam

Komt ook elders voor
In Edam blijkt ook nog een Hakkelaarsbrug te zijn (gelegen tussen de Bierkade en de Brouwersgracht).

Oudere vermeldingen
1696 Hackelaers Brugh, 1750 Hackelaers Brug.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging aan de voormalige tolbrug over de Naardertrekvaart. Volgens Sierksma was Hakkelaar de naam van een buurtschap bij Muiderberg, door hem verklaard als een samenstelling van haar 'zandige rug' en hangil* 'helling'. Eerder valt dan te denken aan laar (zie Laar, Laren) en hakken 'kappen, hakken', en dan een plaats waar de inwoners van Muiden hakhout mochten halen. Gezien de -s- is het het eenvoudigst het eerste deel als een persoonsaanduiding te zien; een hakkelaar is iemand die stottert. (1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt direct ZW van Muiderberg en grenst in het Z aan de A1. De buurtschap ligt rond de Hakkelaarsbrug over de vaart die W van de buurtschap Muidertrekvaart heet en O van de buurtschap Naardertrekvaart. Deze vaart heet zo omdat hier vroeger met trekschuiten gevaren werd van Amsterdam naar 't Gooi v.v. De buurtschap ligt N van de vaart rond de wegen Googweg, Noordpolderkade en Naarderstraatweg, en Z van de vaart rond de wegen Hakkelaarsbrug, Naardervaart, Zuidpolderweg en De Goog. Langs de A1 ligt in deze omgeving de naar de buurtschap genoemde Verzorgingsplaats Hackelaar.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Hakkelaarsbrug, in tegenstelling tot enkele andere buurtschappen in de gemeente Muiden, niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Hakkelaarsbrug was een bekend knooppunt op het traject van de Gooise Stoomtram (die ook wel ´Gooise Moordenaar´ werd genoemd).

De plaats geniet bij historici bekendheid omdat graaf Floris V van Holland hier in 1296 is vermoord.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rond Hakkelaarsbrug bevinden zich nog enkele kazematten (bunkers) uit 1931, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Kazemat Noord ligt O van de Googweg, kazamat Zuid ligt bij De Goog nr. 4.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Sinds de aanleg van de A1 in de jaren vijftig van de vorige eeuw is het geluidsniveau in de buurtschap, door diverse verbredingen van de snelweg, gestaag toegenomen, zonder dat daar adequate voorzieningen voor werden getroffen. Ook de aanleg van de Flevospoorlijn in de jaren tachtig deed ‘zijn duit in het zakje’. Op 12 juni 2014 publiceerde Rijkswaterstaat zijn Ontwerp Trace Besluit voor een monsterlijk grote stalen spoorbrug ter vervanging van de betonnen brug*. Het geluidsniveau zou voor verschillende woningen in de buurtschap oplopen richting 70 dB, terwijl in 2008 de gemeente Muiden met de Minister van Infrastructuur en Milieu heeft afgesproken dat het geluid t.o.v. 2008 niet zou toenemen. Wederom werden geen adequate geluidsbeperkende maatregelen door Rijkswaterstaat voorzien. Hiermee was de maat voor de buurtschap vol. Zij hebben Stichting Buurtschap Hakkelaarsbrug opgericht, om met juridische hulp alle rechtsmiddelen te gebruiken om adequate geluidsbeperkende maatregelen af te dwingen."
* Die bredere spoorbrug was noodzakelijk geworden door de verbreding van de A1 en A6. Verder is in de omgeving ook nog een nieuwe busbaan aangelegd.

Toen dit in 2017 kennelijk nog niet voldoende resultaat had opgeleverd, heeft inwoner Cees van Apeldoorn in juli van dat jaar de Vrije Republiek Hakkelaarsbrug opgericht, compleet met een vlag, paspoorten, geld ('de Hakkelaar'), en postzegels, om zo op een ludieke manier wederom aandacht te vragen voor de overlastproblematiek in de buurtschap.

Terug naar boven

Trivia

- "Hij of zij is al bij de Hakkelaarsbrug" was een Amsterdams-Joods gezegde om aan te duiden dat iemand ernstig ziek was (joodse overledenen werden per trekschuit naar de Joodse begraafplaats in Muiderberg gebracht).

Reactie toevoegen