Haarsteeg

Plaats
Dorp
Heusden
Langstraat
Noord-Brabant

haarsteeg_carnaval_hek_van_de_dam_in_haorendam_kopie.jpg

Tijdens carnaval gaat het hek van d'n dam in Haarsteeg oftewel tijdens carnaval Haorendam.

Tijdens carnaval gaat het hek van d'n dam in Haarsteeg oftewel tijdens carnaval Haorendam.

Haarsteeg

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Haarsteeg.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Haarsteeg.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Haarsteeg.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Haarsteeg.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Haarsteeg (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Haarsteeg is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de subregio Langstraat, gemeente Heusden. T/m 30-4-1935 viel het dorp onder 4 gemeenten, en wel grotendeels onder de gemeente Hedikhuizen en deels onder de gemeenten Vlijmen, Nieuwkuijk en 'Herpt en Bern'. Per 1-5-1935 komt het dorp geheel onder de gemeente Vlijmen te vallen, en in 1997 gaat het met de gemeente Vlijmen over naar de gemeente Heusden.

- Onder het dorp Haarsteeg vallen ook de buurtschappen De Hoeven en Voordijk (deels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 (De) Haarsteeg.

Naamsverklaring
Samenstelling van haar 'zandige rug' en steeg ' smalle weg', in dijkgebieden ook 'op- of afrit aan een dijk'.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Haorendam.

Terug naar boven

Ligging

Haarsteeg ligt ZO van Heusden, N van Vlijmen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Haarsteeg 100 huizen met 617 inwoners, verdeeld in 60/375 (= huizen/inwoners) in de gemeente Hedikhuizen en 40/242 in de gemeente Vlijmen. Onder de gemeenten Nieuwkuijk en 'Herpt en Bern' worden de delen van het dorp die destijds onder die gemeenten vielen, niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ruim 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1572 is er voor het eerst sprake van deze plaats, in het kader van een kerkvisitatie: men vernoemt dan een kapel te Haersteghe, die ressorteert onder de parochie Hedikhuizen. Drie jaar later komt de naam ook voor in een Heusdense schepenacte. In 1610 kampt het dorp met een grote dijkdoorbraak, die tezamen met die van 1740 de enorme Haarsteegse Wiel doet ontstaan. Nog erger wordt het in 1795, als aan het Vergereind de dijk het op drie plaatsen tegelijk begeeft, maar men had daarvoor al gevreesd en daarom vallen er geen slachtoffers. Op 22 februari 1799 echter, slechts vier jaar later, doet zich de grootste ramp uit de Haarsteegse historie voor, als volkomen onverwacht een stuk van de dijkkruin wordt weggedrukt door een ontzaglijk grote ijsschots. Het binnenstromende water verrast mens en dier en in een grenzeloze ontreddering, waarvan nog een ooggetuigenverslag bewaard is gebleven, vinden velen de dood.

Rond 1700 heeft Haarsteeg een schuurkerk op de plaats waar nu de pastorie staat. In 1788 wordt door pastoor Jac. Grevers een kerkje annex pastoorswoning gebouwd, maar dit gaat ten onder in de overstroming van 1799. In 1800 wordt het herbouwd, maar kennelijk niet stevig genoeg, want al een paar maanden later wordt het door een storm verwoest. In 1801 wordt dit kerkje opnieuw opgebouwd en in 1826 krijgt het een meer 'kerks' uiterlijk, als het wordt voorzien van een leien dak. In 1846 wordt Haarsteeg een zelfstandige parochie. In 1873 wordt de huidige, door pastoor A. Ceelen gebouwde kerk in gebruik genomen.

Haarsteeg is een uitgesproken agrarische plaats. De enige industrieën die er van de grond komen zijn de mandenmakerij en de klompenmakerij. Verder is de scheepvaart voor verschillende Haarsteegse families gedurende lange tijd een kostwinnig geweest. De haven is tot 1904 in gebruik geweest en in 1917 gedempt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De komende jaren wordt in fasen de nieuwe wijk Victoria gebouwd, die uiteindelijk ca. 160 woningen gaat omvatten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Haarsteeg heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de boerderijen aan de Haarsteegsestraat 43 en 76.

- Haarsteeg heeft 4 gemeentelijke monumenten, zijnde de kerk op Haarsteegsestraat 10, het klooster op nr. 11, de pastorie op nr. 12 en het woonhuis op nr. 20-22.

- De RK Sint Lambertuskerk (Haarsteegsestraat 10) dateert uit 1873 en is een driebeukige kruisbasiliek in eenvoudige neogotische vormen, met niet-uitspringend transept en veelhoekig gesloten koor. Rechts van het koor een uitbreiding (1950) onder leien tentdak. Biechtstoeluitbouwen met nissenversiering.

- Het voormalige klooster Sint Gertrudis (Haarsteegsestraat 11) dateert uit 1906 en is in 1998 verbouwd en herbestemd tot wooncomplex.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging Haorendam.

- Jeugdvakantieweek (augustus).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Natuurgebied Sompen en Zooislagen met de daarin gelegen eendenkooi, NO van Haarsteeg, wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is niet openbaar toegankelijk. Wel is het gebied te bekijken vanaf de omliggende wegen (Vergereindseweg en Inlaagdijk).

Terug naar boven

Beeld

- Haarsteeg in Beeld is een site van Dick Buskermolen uit Drunen met heel veel foto's van evenementen en objecten uit het dorp in verleden en heden.

- Oude foto's en ansichtkaarten van Haarsteeg. - Nog een pagina met oude foto's en ansichtkaarten van het dorp.

Terug naar boven

Links

- Creativiteitscentrum De Ark is een vereniging die al meer dan 30 jaar creatieve activiteiten voor de inwoners organiseert. Maak wat je mooi vindt en waar je zin in hebt, in een gezellige sfeer, onder deskundige leiding. Er zijn groepen voor tekenen, schilderen (olieverf, acryl of aquarel), potten bakken, keramische vormgeving, speksteen of hout bewerken en textiele werkvormen.

- Onderwijs en kinderopvang: - De Lambertusschool heeft ca. 250 leerlingen en is voortdurend in beweging. Ze gaan voor (sociale) duurzame vernieuwingen die uitdagend, bruisend en prikkelend zijn voor de leerlingen. Met ouders, leerlingen en buurt maken ze een school om trots op te zijn (wat zo te zien tevens een ezelbruggetje is naar hun kernbegrippen Teamgeest, Respect, Openheid, Talent en Structuur). - Peuterspeelzaal Haarsteeg. - Kindercentrum Dikkertje Dap biedt opvang aan kinderen van 0 t/m 4 jaar. - BSO 't Speelveld vangt kinderen op van 4 t/m einde basisschoolleeftijd buiten de schooltijden.

- Muziek: - SaxeBelle is een ca. 20-koppige vrouwenband uit Haarsteeg en omstreken. Bijzonder is dat de band alleen uit saxofonisten en slagwerkers bestaat. - Interview met Saxebelle in de Scherper (2008).

- Sport: - VV Haarsteeg (voetbal). - Hengelsportvereniging Haarsteeg is met ongeveer 500 leden een van de grootste verenigingen van de gemeente Heusden. De vereniging werkt samen met de gemeente en het waterschap aan goed viswater voor vis en visser.

- Zorg: - Haarsteegs Hoeve biedt begeleiding aan mensen die niet volledig zelfstandig kunnen wonen (vanaf 18 jaar). Zij hebben zorg nodig door psychische problemen, verslavingsproblematiek, een licht verstandelijke beperking, autisme of een vorm van dementie. Deze mensen hebben voor korte of langere tijd behoefte aan begeleiding op het gebied van wonen, werk, dagbesteding en/of vrije tijd. Het doel van de organisatie is om de cliënt te ondersteunen een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Zij bieden zowel begeleid wonen in een groep, als ambulante begeleiding aan huis. In 2017 is Haarsteegs Hoeve gestart met een heel bijzondere vorm van dagbesteding, namelijk een Zorgimkerij. Daar kun je terecht met een indicatie voor dagbesteding, of vanuit het UWV.

Dagactiviteitencentrum D'n Steeg is een ontmoetingsplek voor mensen die op zoek zijn naar zinvolle, leuke, leerzame of gezellige bezigheden. Bedoeld voor mensen met een psychische beperking, die nog onder behandeling zijn bij een therapeut of psychiater (of dit hebben afgerond) en die graag deel willen nemen aan (culturele) activiteiten. Opfrissen van oude vaardigheden en leren van nieuwe dingen, zoals omgaan met geld, kleine huishoudelijke reparaties uitvoeren, kleding verstellen, handwerken, timmeren of koken.

- Schuttersgilde Sint Ambrosius.

- Ernst en Luim is een ruim 85 jaar jonge, bloeiende toneelclub, die iedere dinsdagavond bij elkaar komt in Café De Harmonie, om toneel te spelen: improviseren, scenes oefenen, spelen vanuit verschillende emoties; alle facetten komen aan bod.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Haarsteeg, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen