Haansberg

Plaats
Buurtschap
Etten-Leur
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Haansberg

Terug naar boven

Status

- Haansberg is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Etten-Leur.

- De buurtschap Haansberg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Etten-Leur.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Het element Haan in deze plaatsnaam slaat waarschijnlijk op de korhaan, een zeer opvallende vogel, speciaal in de baltstijd.(89)

In of op?
Men woont op de Haansberg. Voor een toelichting hierop zie bij Welberg.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Haansberg ligt rond de gelijknamige weg, en loopt langs de NW rand van Etten-Leur in het N het buitengebied van die kern in.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Haansberg 84 huizen met 507 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het Mariakapelletje op de hoek van de wegen Haansberg en Sander is in 2014 gerenoveerd.

- In 2014 is op de hoek Haansberg en Oude Grind het kunstwerk Blikvanger geplaatst. Het betreft de uitbeelding van een haan in cortenstaal.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 1999 is in Haansberg een grote paddenpoel aangelegd. Dit in het kader van de ruilverkaveling Etten-Leur / Rucphen, die in 1999 is uitgevoerd. Het was een driehoekig, laaggelegen stuk grond, onder hoogspanningsmasten, waar men verder toch niet veel mee kon. Een mooie plek dus voor een paddenpoel. In poelen en bosschages kunnen dieren zoals groene kikkers, koningssalamanders, padden en de in West-Brabant zeldzame boomkikker zich schuilhouden. Daarnaast hebben vlinders, zangvogels en vleermuizen de bomen nodig om zich te verplaatsen. Zij vliegen niet graag door open landschap. Kleine zoogdieren als wezels en hermelijnen kunnen zelfs via een tunneltje onder de nieuwe A58 door. (bron: Dienst Landelijk Gebied, 1999)

- Natuurgebied Kelsdonk-Zwermlaken is genoemd naar de veldnamen waarin het gebied is gelegen. “Dat donken (voor de verklaring daarvan zie bij Donk, red.) in de buurt van water kunnen liggen, bewijzen namen als Kelsdonk. Kelsdonk onder Etten kan genoemd zijn naar een water de Kaal. Maar daar is in de buurt van Kelsdonk nergens iets van bekend (wel te Strijbeek, maar dat is daar ver vandaan). Kelle zou een waterloop zijn, die een molen aandrijft” (89). Kelsdonk-Zwermlaken ligt in de Westpolder, N van Haansberg.

De bebouwing in dit gebied bestaat uit slechts twee boerderijen, die niet meer in bedrijf zijn. Deze boerderijen liggen aan het doodlopende weggetje Windgat, dat eveneens een veldnaam is (NW van Kelsdonk). “Windgat, een gebied onder Etten, kan naar een onderdeel van een sluis genoemd zijn” (89).

“Het gebied Kelsdonk-Zwermlaken is nog in ontwikkeling. In het kader van de afronding van de ruilverkaveling Etten-Leur/Rucphen zal een grote oppervlakte aan grasland worden overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het totale reservaat zal ongeveer 180 hectare gaan omvatten en worden ingericht als weidevogelgebied met botanische waarden. Het is de bedoeling dat de meest laaggelegen venige terreindelen weer tot dotterhooilanden worden verschraald. Extra aandacht zal worden besteed aan herstel van het karakteristieke slotenpatroon” (80).

Op het einde van de Haansberg ligt W van Kelsdonk/Windgat een oude, afgesloten vuilstort. “Gezien de hoogte en de samenstelling van de ondergrond kan hier een geheel eigen biotoop ontstaan, die in het vlakke poldergebied tot interessante wisselwerking kan leiden. Daarom is er nog hoop op iets moois voor deze hoop” (aldus Herman Dirven in (46)).

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging De Haansberg.

Reactie toevoegen