Haakswold

Plaats
Buurtschap
De Wolden Meppel
Drenthe

Haakswold

Terug naar boven

Status

- Haakswold is een buurtschap in de provincie Drenthe, in grotendeels gemeente De Wolden, deels gemeente Meppel. T/m 1997 gemeente Ruinerwold. Vermoedelijk is bij de herindeling van 1998 een deel middels grenscorrectie naar de gemeente Meppel overgegaan.

- De buurtschap Haakswold valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Ruinerwold, deels onder de stad Meppel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Haaxwold, Haagswold, 1370 Hakeswolde, 1446 Hakeswoelde, 1568 Haeckswolt.

Naamsverklaring
Betekent 'woud van de persoon Hako'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Haakswold ligt als lintbebouwing rond de gelijknamige, 3 km lange weg, direct W van Ruinerwold.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Haakswold omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners. De huisnrs. 1-41 en 2-22 vallen onder Ruinerwold, de huisnrs. 24-30 en 43-51 (totaal 7 panden) vallen onder Meppel.

Terug naar boven

Geschiedenis

Medewerkers van Stichting Historie Ruinerwold hebben de bewonersgeschiedenis van Haakswold, Boerpad, Kraloo, De Polle en de Woeste Landen in kaart gebracht en gepubliceerd in het boek 'De rijke geschiedenis van Haakswold'. Het boek behandelt de geschiedenis en de economische ontwikkeling van dit vooral agrarische gebied. Aan de hand van vele kleurrijke foto's van de prachtige boerderijen, van de voormalige bewoners en veel bijzondere foto's behorende bij de verschillende adressen krijg je een goede indruk van de geschiedenis van dit gebied.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Veel van de panden op Haakswold zijn monumentale boerderijen. De buurtschap wordt daarom lokaal ook wel het 'Golden Endtie' ('gouden eind') genoemd. Een extra bijzonder element is dat naast huisnr. 10, villa Schiphorst, een Chinees theehuis staat. De toenmalige eigenaar had dit pand gezien op de Wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs en heeft dit toen thuis op schaal laten nabouwen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Haakswold (online te bestellen).

Reactie toevoegen