Guttecoven

Plaats
Dorp
Sittard-Geleen
Westelijke Mijnstreek
Limburg

Guttecoven

Terug naar boven

Status

- Guttecoven is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Westelijke Mijnstreek, gemeente Sittard-Geleen. T/m 1981 gemeente Limbricht, in 1982 over naar gemeente Sittard, in 2001 over naar gemeente Sittard-Geleen.

- Blijkens dit bericht van het Dorpsplatform (zie met name punt 4) is er kennelijk sprake van een buurtschap Den Uul. Aangezien ook de tunnel onder de A2 ter plekke zo heet, moet het hier gaan om een 15-tal woningen aan de Rothweg en de Rijstraat. Aangezien wij deze naam echter verder nergens anders tegenkomen, in literatuur (waaronder atlassen) noch op het internet, betreft het hier kennelijk een informele volksmond-aanduiding, en hebben wij er daarom vooralsnog geen eigen pagina van aangemaakt. Maar als iemand nadere informatie kan verschaffen over de geschiedenis van deze kennelijke buurtschap, houden wij ons natuurlijk aanbevolen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburg
Göttekaove.

Oudere vermeldingen
Guttenkoven, Guteckoven, 1296 Guttichoven, 1535 Guttinckoven, 1840 Guttekoven.

Naamsverklaring
Gevormd uit een persoonsnaam Gutto + -ing (relatie-aanduidend) en hoven. Men vermoedt dat dit naamtype het resultaat is van een vermenging van namen op -ingen en namen bestaande uit een persoonsnaam (in de tweede naamval) + -hoven. Het betekent ‘woning van de familie van Gutto’.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Guttecoven ligt NW van het dorp Einighausen en de stad Sittard, WNW van het dorp Limbricht, ZW van het dorp Nieuwstadt, Z van het dorp Holtum, ZZO van de dorpen Born en Buchten, O van het Julianakanaal, ZO van de dorpen Obbicht en Grevenbicht-Papenhoven, NO van het dorp Urmond en ONO van het dorp Berg aan de Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Guttecoven 77 huizen met 390 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.230 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Guttecoven viel t/m 1981 onder de gemeente Limbricht, maar heeft die bestuurlijke band pas begin 19e eeuw gekregen. Voorheen had het dorp geen enkele band met Limbricht. Vanouds was het een 'zelfstandige' Gulikse plaats, behorende tot het ambt Born en tevens tot de schepenbank Born. De heer van Limbricht had geen enkele zeggenschap over het dorp, wel de hertog van Gulik. Ook kerkelijk is het altijd een zelfstandige parochie geweest. Alleen in de Franse tijd en nog enkele jaren daarna is de parochie samengevoegd geweest met de parochie Limbricht. Daarna is Guttecoven weer een zelfstandige parochie geworden, wat vandaag de dag nog steeds het geval is.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De A2 in deze regio wordt verbreed van 4 naar 6 rijstroken. Dit gaat plaatsvinden in 2023. De voorbereidingen voor deze aanpassingen zijn anno 2017 in volle gang. In de plannen is aangaande de gevolgen voor Guttecoven en nabije omgeving o.a. het volgende opgenomen: 1) De tunnel in Den Uul (naar buurtschap Graetheide) blijft bestaan en wordt aangepast. De nieuwe tunnel wordt verlaagd, zodat ook grotere landbouwmachines hier gebruik van kunnen maken. Daarnaast wordt de tunnel uitgebreid met een ecologisch deel, waarmee een faunapassage wordt gerealiseerd. De tunnel blijft beschikbaar voor personenauto’s, langzaam en landbouwverkeer. 2) Het viaduct Maasbaan, tussen tankstation Swentibold en de Bergerweg, verdwijnt. Als alternatief hiervoor wordt een wandelpad in groenvoorziening naast de A2 en een parallelle erftoegangsweg A2 tot de Bergerweg voorgesteld.

3) Verder is gevraagd om het punt waar de verbreding aan de oostzijde van de huidige weg overgaat naar de westzijde in noordelijke richting zo dicht mogelijk na het viaduct in Born te laten plaatsvinden, waardoor de overlast voor de kern Guttecoven vermindert. Het dorp en de buurten Hondsbroek-Aldenhof gaan hierover - samen met RWS - nog in overleg. 4) Met betrekking tot natuur zijn de volgende voorstellen gedaan: Een dichte parkway ter plaatse van woningen Den Uul, Rijstraat/Rothweg en Guttecoven dorp, dus de gehele oostkant. Ook is er gevraagd om zeer zorgvuldig om te gaan met kap hoge bomen. Het omleggen van de weg naast de autoweg zal zodanig moeten worden ingepast dat zo veel mogelijk hoge bomen blijven staan.

- Korfbalclub Gazelle en voerbalvereniging GVCG hebben medio 2017 Sportcomplex Guttecoven verlaten, omdat ze sindsdien gebruik maken van de voorzieningen van het nieuw gerealiseerde sportcomplex in Limbricht. De voetbalclub is sinds seizoen 2017-2018 gefuseerd met de club van Limbricht tot v.v. Zwentibold. "We streven naar een toekomstbestendige voetbalclub. Het aantal inwoners van het dorp neemt af. Dan kun je blijven afwachten tot het schip een keer strandt of je gaat samenwerking zoeken. Eerst werd besloten om te verhuizen naar Limbricht. Daarna hebben we gezegd: waarom er dan ook niet één club van maken? Dan sta je sterker. Limbricht miste vorig jaar op een haar na promotie. Wellicht dat het volgend seizoen wel lukt. v.v. Zwentibold wil in ieder geval bovenin gaan meedraaien", aldus GVCG-voorzitter Rob Salden in een krantenartikel d.d. juni 2017.

Het Dorpsplatform heeft aan de gemeente kenbaar gemaakt dat de gemeenschap van Guttecoven (delen van) het complex graag wil behouden. Daarvoor zullen concrete plannen met financiële dekking gemaakt moeten worden. Op basis daarvan kan dan vervolgens in overleg worden getreden met de gemeente. Het Dorpsplatform gaat hiermee aan de slag.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Guttecoven heeft 2 rijksmonumenten.

- Guttecoven heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- De huidige St. Nicolaaskerk (Dorpstraat 7) is een kerk van de wederopbouw met de allure van voor de oorlog. Deze omstreeks 1965 gebouwde kerk - als vervanger van een gesloopte voorganger uit 1907 aan de Kerkstraat - volgt het schema van de doos met toren volgens de opvattingen van het Nieuwe Bouwen, zoals geformuleerd in de jaren twintig. Niet de kosten, maar de doelmatigheid zijn hier vooropgesteld - hetgeen niet wil zeggen dat de kerk duur zal zijn geweest en tegelijkertijd wel dat de architect heeft gestreefd naar een plek die men graag bezoekt. De werking van de vrijwel ongelede ruimte is prettig, mede door de gebrandschilderde ramen.

De klokketoren is vrijstaand en opengewerkt. Als focuspunt van de zaal is tegen bijna het midden van de achterwand een apsis gebouwd, die ook aan de buitenzijde halfrond is. Het gebouw is nog als plaats voor religieuze samenkomst in gebruik. Een buurtbewoner die werd gevraagd of ook deze redelijk recente kerk wellicht gesloopt moet worden, antwoordde vastberaden: “Ik denk niet dat dat de bedoeling is”, en keek de interviewer veelbetekenend met lichte dreiging aan… In de kerk bevinden zich nog enkele voorwerpen uit de oudere kerkgebouwen. Naast een 18e-eeuws Nicolaasbeeld en een klok uit 1517 is ook een 13e-eeuws doopvont een vermelding waard.(8805)

- Tussen Guttecoven en Berg aan de Maas, waar de wegen Steinakker, Eppekoutsweg en Beversweg bij elkaar komen, ligt in het veld een Mariakapel, die dateert uit kort voor 1840.

- In het Graetbos, tussen Guttecoven en Grasbroek, bevindt zich de Stoel van Swentibold. Dit is een omgrachte motte (heuvel), waarop ooit een toren moet hebben gestaan, die al vele eeuwen is verdwenen. De volksoverlevering wil dat hier het kasteel van deze legendarische 9e-eeuwse koning Swentibold van Lotharingen heeft gestaan.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Tuurhouters organiseert uiteraard het carnaval in Guttecoven, maar verzorgt ook andere evenementen door het jaar heen, zoals een fietstocht (naar keuze 35, 55 of 75 km) op een zondag begin september. De vereniging is opgericht in 1950 en heeft dus in 2016 het 6x11 = 66-jarig bestaan gevierd (in carnavalsland rekent men voor jubilea namelijk in eenheden van 11 jaar).

- Muziekfestival voor jong en ouder Waeskepop (weekend eind juni, in 2018 voor de 15e keer).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied Grasbroek is een bronnetjesbos op de noordrand van het Zuid- Limburgse lössgebied. Het bos ligt tussen Guttecoven en Born. De beekjes stromen in de Hondsbeek en het bos is rijk aan bijzondere plantensoorten zoals Slanke sleutelbloem en Eenbes.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Guttecoven (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten m.b.t. Guttecoven op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsplatform Guttecoven.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis 't Tuurhoes.

- Jongeren: - De soosruimte van de in 1964 opgerichte Jongerenvereniging JV 't Waeske, gelegen in de kelder van het gemeenschapshuis van Guttecoven en daarom in de volksmond ook wel 'de Kelder' genoemd, is 2x per week (woensdag en vrijdag) geopend. De jeugd kan dan gebruik maken van de faciliteiten die de Kelder te bieden heeft (o.a. darts en tafelvoetbal).

- Muziek: - Fanfare St. Caecilia.

- Sport: - Voetbalvereniging G.V.C.G. fuseert medio 2017 met de club van buurdorp Limbricht tot v.v. Zwentibold. Ze gaan samen verder op het nieuwe sportcomplex in Limbricht. Voor nadere informatie hierover zie hierboven in het hoofdstuk Recente ontwikkelingen. - Ook Korfbalvereniging KV Gazelle is medio 2017 van Guttecoven naar het nieuwe sportpark in Limbricht verhuisd. Zij moeten het op eigen benen zien te blijven rooien in de toekomst, omdat er niets viel te fuseren: "Einighausen had een club, en Sittard ook. Die zijn inmiddels allemaal opgeheven. Maar de beste overleven altijd", voegt voorzitter Stefanie Muris daar aan toe (in het onder Recente ontwikkelingen gelinkte interview).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Guttecoven.

Reactie toevoegen