Groot Overveld

Plaats
Buurtschap
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Groot Overveld

Terug naar boven

Status

- Groot Overveld is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de regio Baronie en Markiezaat, gemeente Breda. T/m 1941 gemeente Princenhage. Overgegaan naar de gemeente Beek. In 1997 over naar gemeente Breda.

- De buurtschap Groot Overveld valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Prinsenbeek.

Terug naar boven

Naam

“Overveld kan slaan op ligging achter een veld ‘woeste grond’, gezien vanuit Burgst of Gageldonk”.(89)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Groot Overveld ligt 1 km NW van Prinsenbeek, rond de Overveldsestraat en de in het verlengde daarvan gelegen Hooglaarsestraat. W van de buurtschap loopt de sloot de Overveldse Loop. De buurtschap Klein Overveld ligt aan de andere kant van de A16, O en Z van de zuiveringsinstallatie Nieuwveer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Groot Overveld 75 huizen met 497 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Verenigingsleven

- De buurtschap heeft een buurtvereniging. Voor zover ons bekend zijn die nog niet met een site of pagina op het internet aanwezig.

Reactie toevoegen