Groetpolder

Polder
Buurtschap
Hollands Kroon
West-Friesland
Noord-Holland

groetpolder_zorgboerderij_buitengewoon_in_de_polder_taart_1-jarig_bestaan_1-9-2016.jpg

Groetpolder, Laura Rustenburg is in 2015 gestart met zorgboerderij Buitengewoon in de Polder, aan de rand van de polder, bij Lutjewinkel. In 2016 hebben ze het eenjarig bestaan gevierd met een lekkere taart. (© www.facebook.com/buitengewoonindepolder)

Groetpolder, Laura Rustenburg is in 2015 gestart met zorgboerderij Buitengewoon in de Polder, aan de rand van de polder, bij Lutjewinkel. In 2016 hebben ze het eenjarig bestaan gevierd met een lekkere taart. (© www.facebook.com/buitengewoonindepolder)

Groetpolder

Terug naar boven

Status

- Groetpolder is een buurtschap en polder in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Hollands Kroon. T/m 31-7-1970 gemeente Winkel, per 1-8-1970 over naar gemeente Niedorp, in 2012 over naar gemeente Hollands Kroon.

- De buurtschap Groetpolder valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Winkel, deels onder het dorp Lutjewinkel.

- De buurtschap Groetpolder heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Groetpolder ligt rond de wegen in de gelijknamige polder: Groetpolderweg, Westfriesedijk (O zijde), Zeesluisweg, Boerensluisweg, Winkelmadeweg, Provincialeweg (de N242), Korte Groetpolderweg, Oude Provincialeweg (de N239), Boezem en De Rietput. Wateren die de Groetpolder omringen zijn: Groetkanaal, Kolhornerdiep en Kanaal Alkmaar-Kolhorn. De buurtschap ligt O en NO van het dorp Winkel, NO, O en ZO van het dorp Lutjewinkel, O en ZO van het dorp Barsingerhorn, ZO van het dorp Kolhorn, ZW van het dorp Middenmeer, NW van het dorp Aartswoud, N en NNW van het dorp Hoogwoud en NO en NNO van het dorp Nieuwe Niedorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Groetpolder omvat ca. 50 huizen en een enkel woonschip, met ca. 125 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1843 wordt de 'Maatschappij tot inpoldering en bebouwing van de Waard- en Groetgronden' opgericht. De voor de indijking ingeschakelde aannemer komt in financiële moeilijkheden en moet voortijdig afhaken. Het te lichte dijklichaam wordt in november 1845 bij een storm flink beschadigd. Men besluit aannemer Klaas Breebaart uit Andijk te hulp te roepen. Hij voert de nodige herstel- en afrondingswerken uit. In de loop van 1847 komt de inpoldering van de Waardpolder en Groetpolder definitief gereed, samen ruim 1500 bunder nieuw op de zilte Zuiderzee veroverd land.

Als dank voor bewezen diensten wordt Breebaart tot opzichter van de beide polders benoemd. Hij verhuist naar Winkel. De Maatschappij wordt geliquideerd en in 1848 komt er voor de beide polders één bestuur, bestaande uit 1 dijkgraaf, 5 heemraden en 8 hoofdingelanden. Breebaart wordt al spoedig landeigenaar (ingeland), belandt vervolgens als heemraad in het polderbestuur en wordt in 1859 tot dijkgraaf benoemd, een functie die hij tot 1895 vervult. Daarna blijft hij tot zijn overlijden op 22 maart 1899 als hoofdingeland deel uitmaken van het polderbestuur. Zijn zoon Jan, landbouwer in de Groetpolder, volgt hem op als dijkgraaf.

De naam Breebaart is nog altijd bekend in de polder. Want vandaag de dag woont en werkt er nog altijd een familie Breebaart in de Groetpolder, ongetwijfeld nazaten van genoemde Klaas. En in het N van de Groetpolder, aan de Zeesluisweg, staat het in 1976 gestichte gemaal K. Breebaart Jzn., dat gezien de naam vermoedelijk is genoemd naar Klaas, zoon van Jan, oftewel de kleinzoon van de hiervoor vermelde Klaas die de polder heeft ingedijkt?

In de Groetpolder zijn prehistorische restanten gevonden uit de Neolithische Enkel Graf Cultuur van 2500 jaar v.Chr. Tevens zijn er resten gevonden van dijken in de polder, uit ongeveer de 10e eeuw.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - De anno 2015 21-jarige Laura Rustenburg is in dat jaar gestart met haar zorgboerderij Buitengewoon in de Polder (Boerensluisweg 1), waarmee in dit geval de Groetpolder wordt bedoeld. Er zijn paarden, kleinvee en huisdieren. Ook is er een groot erf, moestuin en kas. Verder hebben ze een groente- en fruithandel. In een rustige omgeving bieden ze cliënten een vast ritme, activiteiten en een zinvolle dagbesteding. De combinatie van zorgboerderij en groente- en fruitbedrijf maakt het tot een bijzondere plek hebben waar altijd wat is te beleven. Zorgboerderij Buitengewoon in de Polder biedt veiligheid, ruimte, uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit doen zij op een kleinschalige manier, waardoor er veel aandacht is voor de cliënten. Graag dragen zij een steentje bij aan de ontwikkeling van mensen met een beperking.

Alle dieren hebben dagelijkse verzorging nodig, hokken moeten verschoond worden, dieren gevoerd, er kan paard gereden worden. In de tuin groeit en bloeit altijd wat. Je handen in de aarde, de zon op je gezicht, je leeft mee met de seizoenen. In het groente- en fruitbedrijf wordt groente en fruit verpakt, gesorteerd en klaargemaakt. De schuur wordt aangeveegd en opgeruimd. Ze maken jam, koken heerlijke stoofperen en maken de lekkerste appeltaart en tussen de middag maken ze samen de lunch klaar.

Reactie toevoegen