Groet

Plaats
Dorp
Bergen NH
Noord-Holland

Groet

Terug naar boven

Status

- Groet is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Bergen NH. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1833; in 1834 over naar gemeente Schoorl, in 2001 over naar gemeente Bergen NH.

- Wapen van de voormalige gemeente Groet.

- Hoewel Groet een dorp is van behoorlijke omvang, heeft het formeel geen eigen bebouwde kom: het heeft namelijk witte plaatsnaamborden en richtingborden en wordt daarmee kennelijk beschouwd als onderdeel van de bebouwde kom van Schoorl. Dat is paradoxaal en niet eenduidig, omdat Groet tegelijkertijd wél een formele woonplaats is in de gemeentelijke basisregistraties (BAG) en een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek heeft. Logischer zou onzes inziens dan ook zijn om het dorp een eigen bebouwde kom te geven (= blauwe plaatsnaamborden) plus blauwe richtingborden, als erkenning van het 'dorp-zijn'.

- De buurtschap Hargen ligt tegen de W kant van het dorp aan, en valt volgens ons dan logischerwijs daaronder als zijnde het dichtstbijzijnde dorp, maar valt voor de postadressen onder het verder weg gelegen Schoorl. Het (kleine) deel van de buurtschap Leihoek dat in de gemeente Bergen ligt, valt voor de postadressen ook onder Schoorl, al ligt ook dat dichter bij het dorp Groet, en valt het volgens ons dus logischerwijze ook daaronder. Precies ditzelfde geldt voor de postadressen van de buurtschap Camperduin, de badplaats Hargen aan Zee en het (kleine) deel van de buurtschap Zijpersluis dat in de gemeente Bergen ligt: al deze (delen) van kernen liggen voor de postadressen 'in' Schoorl, maar in geografische zin liggen ze dichter bij Groet.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Groet in ruimere zin (dat wil zeggen: het gebied dat volgens ons geografisch gezien het dorpsgebied uitmaakt) ligt aan de Noordzee en ligt verder N en NNO van het dorp Bergen aan Zee, NW van de dorpen Schoorl en Bergen, W en WNW van het dorp Warmenhuizen, WZW, W en WNW van de dorpen Krabbendam en Eenigenburg, W en ZW van het dorp Burgerbrug en ZZW, Z en ZZO van het dorp Petten. Naar onze opvatting behoren in de praktijk dus ook de hierboven onder Status, 4e alinea opgesomde (delen van) buurtschappen en de badplaats Hargen aan Zee tot het dorpsgebied. Deze (delen van) kernen liggen achtereenvolgens NW (het deel van Leihoek binnen de gemeente Bergen), WNW (Hargen aan Zee), W (Camperduin), W en N (Hargen) en NO (het deel van Zijpersluis binnen de gemeente Bergen) van het dorp. Het dorp zelf ligt Z in dit dorpsgebied.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Groet 33 huizen met 186 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp (opgevat in de formele zin, dat wil zeggen: in de zin van de BAG en het postcodeboek, en daarmee enkel de dorpskern en kleine gebieden eromheen beslaand) ca. 650 huizen met ca. 1.600 inwoners. Opgevat in de ruimere en volgens ons geografische zin omvat het gehele dorpsgebied ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Groet heeft 10 rijksmonumenten.

- In 1575, na de Reformatie, begon de bouw van de huidige Hervormde (PKN) Groeterkerk, die gezien zijn kleur beter bekend is als het Witte Kerkje. Volgens Wikipedia "geniet haar uitkijkpunt over alle landschappen van Noord-Holland: zee, duin, dijk en polder, regionale bekendheid". Dat impliceert dat de kerktoren te beklimmen zou zijn. Daarover hebben wij nog geen informatie kunnen vinden. Sinds de fusie tot (PKN) Protestantse Gemeente te Schoorl - Groet - Camp zijn de kerkdiensten op zondag om en om in Groet en in de Dorpskerk in Schoorl. De kerkdiensten kun je hier terugluisteren. En via deze link kun je virtueel in de kerk rondkijken. Het Witte Kerkje is een geliefde locatie voor trouwceremonies en huwelijkssluitingen.

- Groetermolen.

- Op Kerkbrink 18/19 staat volgens (1) "het kleinste en oudste voormalige raadhuisje van Nederland". Dat eerste zal wellicht kloppen, het tweede niet; het raadhuisje van Groet dateert namelijk uit 1639, wat weliswaar erg oud is, maar het raadhuisje van Graft is nóg ouder; dat dateert uit 1613.

- Gevelstenen in Groet.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Koningsdag in Groet is ondenkbaar zonder de inmiddels traditionele koffietafel op de Kerkbrink. De lokale bakker bezorgt feestelijke gebakjes en de koffie wordt getapt door vrijwilligers van de Dorpsvereniging. Zonder betaling mag iedereen komen aanzitten aan de koffietafels op het grasveld bij de Kerkbrink. Daarnaast zijn het oldtimerdefilé, de live muziek, en ´s middags de wandel- of fietstocht en spelletjes voor kinderen jaarlijks terugkerende ingrediënten.

- Dorpsvereniging Groet organiseert elke maandagavond in de maanden juli en augustus van 17:00 tot 21:00 uur gezellige, sfeervolle en romantische avondbraderieën op de Kerkbrink rondom het kerkje. Op de terp van de kerk is tijdens elke braderie live muziek en wekelijks zijn er verrassende acts voor de kinderen. Deze avondbraderieën worden al sinds 1978 georganiseerd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In de Leipolder, NW van Groet, tussen Camperduin en Petten, is in 2011 de bovenste laag van een aantal kavels ‘afgeplagd’. De provincie Noord-Holland zorgt met het afplaggen van het grasland voor verzilting. Hierdoor krijgen zeldzame plantensoorten, zoals zeekraal, de zee-aster en lamsoor, de ruimte. Na uitvoering wordt het gebied in beheer genomen door Natuurmonumenten, die eigenaar van de gronden in de polder is. In 2007 is de provincie reeds gestart met afplaggen in het gebied, om circa 45 hectare natuur te realiseren. Wegens zorgen van belangengroepen is het werk destijds stilgelegd. Bij de aanpak voor het afplaggen van het tweede gedeelte van de polder is dan ook zorgvuldig met deze partijen overlegd. Hierna heeft de provincie opnieuw vergunning verleend. De Leipolder is onderdeel van de Harger- en Pettemerpolder, een zogeheten Natura2000 gebied. In dit gebied komen unieke vogelsoorten voor die beschermd moeten worden, zoals de dwerggans.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten uit Groet op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsvereniging Groet.

- Onderwijs: - Basisschool Het Klimduin is een school voor alle kinderen uit Groet en Schoorl en omgeving. Een plek waar de leerlingen zich goed voelen en waar de kinderen bagage krijgen waarmee zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en gelukkige personen. De populatie is divers. "Wij willen een school zijn waar je je als kind en ouder op je gemak voelt. Wij zijn een neutraal bijzondere school en ressorteren onder het bestuur van Stichting Flore. Het Klimduin past bij een basisschool als de onze: want een klimduin is een inspirerende en uitdagende plek voor kinderen. En: hoe hoger je komt, hoe meer zicht je hebt op de omgeving. En dat is op school natuurlijk ook zo: hoe verder in je schoolloopbaan, hoe meer je rugzakje gevuld is." Aldus de site van de school.

Reactie toevoegen