Groenveld

Plaats
Dorp
Schagen
West-Friesland
Noord-Holland

Groenveld

Terug naar boven

Status

- Groenveld is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Schagen. T/m 1989 gemeente Sint Maarten, in 1990 over naar gemeente Harenkarspel, in 2013 over naar gemeente Schagen.

- Het dorp Groenveld heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Sint Maarten.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1575 Groene velt, 1665 Groenevelt, 1839-1859 Groeneveld.

Naamsverklaring
Samenstelling van veld 'open vlakte' en groen 'begroeid met gras', in tegenstelling tot bouwland.(1)

Terug naar boven

Ligging

Groenveld ligt rond de weg Groenveldsdijk (het gedeelte van deze weg vanaf huisnummer 12, in NO richting) en rond de wegen Sluiswegje, Valkkogerweg en Groenvelderweg (de twee laatstgenoemde wegen de gedeelten rond de kruispunten met de weg Groenveldsdijk). Het dorp ligt ZZO van het dorp Valkkoog, OZO van het dorp Sint Maarten, ZW van de stad Schagen en N van het dorp Dirkshorn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Groenveld heeft ca. 70 huizen met ca. 175 inwoners (aldus de lokale dorpssite).

Terug naar boven

Geschiedenis

Van oorsprong bestond Groenveld voornamelijk uit agrariërs, zowel veeteelt als landbouw. De veeteelt is inmiddels geheel verdwenen. Er zijn nog 5 telers actief, in bloembollen, (poot)aardappelen, wortelen, kool, suikerbieten en veevoer. In de loop der tijd zijn er steeds meer mensen 'van buitenaf' komen wonen. Liefhebbers van het platteland. In het verleden was Groenveld een soort overslaghaventje. De boeren brachten hun oogst bomend met kleine schuiten hier naartoe alwaar de lading werd overgeladen op een grotere schuit van de beurtschipper, die het naar de veiling bracht.

Op de hoek Sluiswegje - Groenveldsdijk was een sluisje. Hier moest het niveauverschil tussen polder en ringsloot overbrugd worden. Na de ruilverkaveling van 1952 is het sluisje verdwenen, evenals de sloot met bruggetjes langs de Groenveldsdijk.

Voor nadere informatie over de geschiedenis van dit dorp zie de pagina Geschiedenis van Groenveld op de lokale dorpssite.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De polder Valkkoog werd bemalen door diverse poldermolens. De Groenvelder (Groenveldsdijk 12), een achtkante binnenkruier / grondzeiler uit 1571,  is de enige molen die daarvan nog over is.

- Naast de molen heeft Groenveld nog een rijksmonument, zijnde de 19e-eeuwse grote stolphoeve op huisnr. 16.

Terug naar boven

Beeld

- Mooie impressie van Groenveld vanuit de lucht, gemaakt met een drone, door inwoner Rolf ten Hulsen.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Groenveld.

Reactie toevoegen