Groede

Plaats
Dorp
Sluis
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

groede_collage.jpg

Groede, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Groede, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

groede panorama 1903 [640x480].jpg

Groede, panorama, 1903

Groede, panorama, 1903

Groede (2).JPG

In de verte zien we Groede

In de verte zien we Groede

Groede.JPG

We zijn in de mooie historische plaats Groede aangekomen

We zijn in de mooie historische plaats Groede aangekomen

Groede. (2).JPG

De grote kerk in Groede

De grote kerk in Groede

Groede (3).JPG

Ja, mooi daar in Groede

Ja, mooi daar in Groede

ZL gemeente Groede in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Groede in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Groede in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Groede

Terug naar boven

Status

- Groede is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-3-1970. Per 1-4-1970 over naar gemeente Oostburg, in 2003 over naar gemeente Sluis.

- Onder het dorp Groede vallen ook de buurtschappen Boerenhol, Kruisdijk (grotendeels) en Kruishoofd (deels).

- Wapen van de voormalige gemeente Groede.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
De Groe.

Oudere vermeldingen
1133 kopie 13e eeuw Groede, 1570 Ter grouwen.

Naamsverklaring
Betekent het Oudnederlandse grode, groede 'landaanwas'. Zie ook Graauw.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Groede ligt in de ZO nabijheid van de Noordzee en ligt ZW van het dorp Breskens, NW van het dorp Schoondijke, NNO van de stad Oostburg en ONO van het dorp Nieuwvliet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Groede 178 huizen met 2.492 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 165/2.408 (= huizen/inwoners) en buurtschap Kruisdijk 13/84. Dat is met gemiddeld ca. 14 mensen in 1 huis ook voor die tijd uitzonderlijk veel. Meestal woonden in die tijd 6 tot 10 mensen in 1 huis. (weet iemand of hier in dit geval een specifieke reden voor was?, red.). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.050 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Groede staat definitief op de toeristische kaart sinds het in 1997 de Toerisme Prijs won vanwege het living history-project Het Vlaemsche Onthaal. Het dorp profileert zich sinds een aantal jaren nadrukkelijk met zijn cultuurhistorisch erfgoed en dito activiteiten en trekt daarmee jaarlijks zo’n 20.000 bezoekers. Ook de vestiging van cultuurhistorisch interessante bedrijfjes wordt bevorderd. Zo zijn er sinds 1999 een hoefsmederij en ateliers voor een glazenier en een pottenbakker gevestigd. Om de toestroom van auto’s en bussen door het dorp te verminderen zijn er plannen om de toeristen te vervoeren met Zeeuwse trekpaarden en een stoomtram (is dit al gerealiseerd?, red.).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Groede heeft 15 rijksmonumenten.

- In Groede staat een voorbeeld van een hallenkerk zoals die vanaf 1250 langs de Vlaamse kust zijn gebouwd. Delen van de kerk stammen uit de 13e eeuw. De toren is volledig 14e eeuws, zij het dat in 1949 de torenspits is afgebrand en naar het oude voorbeeld weer opgebouwd. De kerk is in 1998 gerestaureerd. Vanuit de kerk zijn de nestkasten zichtbaar van een beschermde kolonie gierzwaluwen.

- N van het dorp ligt de Catshoeve. ‘Deze hofstede, die te voren wel tweemaal zo groot was, ontleent haren naam van den beroemden Raadpensionaris en dichter Jacob Cats, die er zijn gewoon verblijf hield, als hij, uit hoofde van zijne toen nieuw bedijkte landen, deze oorden bezocht, waarom hij ook in de Herv. kerk te Groede eene eigen bank had, die nog bestaat en naar hem genoemd wordt. Achter de Catshoeve loopt de Catsweg’ (Van der Aa, 1840).

- Loop door de Slijkstraat en ga terug in de tijd. In het straatje vind je: dorpswinkeltjes: grutter, textiel, opticien; werkplaatjes van de: bakker, smid, kapper, timmerman en schilder; een nutsbibliotheek met boekenantiquariaat; herberg 'De Natte Pij'; kleinkunsttheater 'De Twee Duiven'; ambachtelijke bierbrouwerij. Nadere informatie op de site Het Vlaemsche Erfgoed.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Groede Live! organiseert ca. 5x per jaar in de Grote Kerk mooie concerten in diverse muziekstijlen, zoals pop, rock, jazz, blues en latin.

- Oldtimer Weekend Groede (2e weekend van juni, in 2018 voor de 12e keer). Voor een indruk van wat er zoal te zien en te doen is, lees het verslag Oldtimer Weekend 2017.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2009 is het project Zwartegatsedijk en Zwartegatsekreek bij Groede gereed gekomen. Het project bestaat uit de aanleg van een nieuwe binnendijk met een lengte van 3 kilometer. Deze loopt parallel aan de Zwartegatsekreek. Ook is voorzien in extra waterberging met natuurvriendelijke oevers en is de kreek uitgebaggerd. De hierbij vrijkomende baggerspecie en grond (130.000 kuub in totaal) is in de nieuwe dijk gestopt en is tevens gebruikt voor het fietspad op de dijk. De aangrenzende percelen tussen de campings en Groede Podium zijn ingericht als recreatienatuur met een verbindende fiets- en wandelverbinding. Veel grondeigenaren hebben in het kader van dit project grond geruild. De landbouw profiteert daarvan omdat de betrokken boeren er betere grond met een betere ligging en een betere ontsluiting voor terugkrijgen, de natuur profiteert door de natuurvriendelijke oevers en de uitgebaggerde kreek en de campingeigenaren profiteren van de nieuwe natuur.

- De 's-Gravenpolder, 35 hectare grond rond de Zwartegatsekreek, is in 2011 heringericht tot 'nieuwe natuur'. Het nieuw ingerichte gebied bestaat uit 7 delen van een 1/2 tot 11 hectare groot. Die hebben, afhankelijk van hun ligging, een specifieke natuurlijke inrichting gekregen: als duinlandschap, polder, dijkgebied of kreek. Alle stukken voegen iets toe aan de recreatieve functie van het gebied. Zo zijn er onder meer wandel-, fiets- en ruiterpaden, doorwaadbare kreken, een doolhof van riet, een duinkabelbaan, een speeltuin, een trekvlot en een stuk water met op afstand bedienbare bootjes gerealiseerd.

- Aan de kust bij Groede wordt de komende jaren natuur- en recreatiepark Waterdunen gerealiseerd. In februari 2012 is het project Waterdunen door de Raad van State goedgekeurd. De maatschappelijke baten van het project Waterdunen worden geraamd op 78 miljoen euro. Met name op het gebied van recreatie, waterberging en -veiligheid, natuur en werkgelegenheid worden grote ecosysteembaten verwacht. Zie verder het rapport Economische waardering en verzilvering van ecosysteembaten in Natura 2000-gebieden in Europa op de site van CE Delft.

- Speel- en infopark Groede Podium.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Groede (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Groede.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Groede houdt zich bezig met behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van het dorp. De dorpsraad werkt hierin nauw samen met de inwoners, de gemeente Sluis, ondernemers, en lokale stichtingen en verenigingen.

- Onderwijs: - "De Meerstromenschool in Groede is een fusieschool tussen een katholieke en een protestants-christelijke school. Op onze school wordt rekening gehouden met ieders godsdienstige opvattingen. Wij willen een school zijn waar kinderen zich geborgen voelen en ouders welkom zijn. We willen dat kinderen zich kunnen ontplooien, maar vooral zichzelf kunnen zijn. We zetten ons in om de kinderen een zo breed mogelijke waaier van kennis en vaardigheden bij te brengen in een school die hen omarmt.

De Meerstromenschool is gelegen midden in de woonkern, in een zeer rustige omgeving. De school is gehuisvest in een nieuw gebouw, in de directe nabijheid van het multifunctionele centrum van Groede. De gymzaal bevindt zich op ongeveer 30 meter van de school. Het sportveld ligt op ongeveer 200 meter van de school. Het onderwijs op onze school is zo georganiseerd dat we met combinatiegroepen werken. Dit vraagt inzet en creativiteit van de leerkrachten. We werken met de nieuwste methodes en ook tabletonderwijs zit in ons leerpakket verweven."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Groede is opgericht in 1926.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Groede en - idem kerk.

Reactie toevoegen