Grevenberg

Plaats
Buurtschap
Coevorden
Drenthe

grevenberg plaatsnaambord (Kopie).jpg

De buurtschap Grevenberg is sinds kort voorzien van plaatsnaamborden.

De buurtschap Grevenberg is sinds kort voorzien van plaatsnaamborden.

Grevenberg

Terug naar boven

Status

- Grevenberg is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 deels gemeente Dalen, deels gemeente Oosterhesselen.

- De buurtschap Grevenberg valt voor de postadressen deels onder het dorp Wachtum (= t/m 1997 gemeente Dalen), deels onder het dorp Oosterhesselen.

- Sinds kort is de buurtschap voorzien van witte plaatsnaamborden. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Grevenbarg.

Oudere vermeldingen
1877 De Grevenberg.

Naamsverklaring
Betekent 'gravenheuvel'. De tumulus oftewel grafheuvel lag nabij het Hunnenkerkhof. Onderzoek heeft uitgewezen dat de heuvel uit het Neolithicum dateerde.(1) Volgens (2) lag de grafheuvel op een kringgreppelurnenveld.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Grevenberg ligt rond de gelijknamige weg, die Z langs de Verlengde Hoogeveense Vaart loopt, en rond de weg Verlengde Hoogeveense Vaart die N langs deze vaart loopt, N van Dalen en Wachtum, ZO van Oosterhesselen. Het Z deel valt onder het dorpsgebied van Wachtum, het N deel onder dat van Oosterhesselen. De delen zijn in het centrum van de buurtschap met elkaar verbonden door de Hesselerbrug.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Grevenberg niet vermeld, omdat zij vermoedelijk toen nog niet bestond.  De buurtschap omvat tegenwoordig aan beide zijden van genoemd kanaal een handvol panden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aan de Grevenbergseweg (= de weg van Oosterhesselen naar Grevenberg, genoemd naar een aan deze weg gelegen grote grafheuvel uit de nieuwe steentijd) liggen de gerestaureerde overblijfselen van een grafveld met brandheuvels uit de vroege IJzertijd (IJzertijd = 750 - 12 v.Chr). Het terrein heet Hunnenkerkhof, hoewel het net als de hunebedden niets te maken heeft met het legendarische ruitervolk uit het oosten. Het grafveld is ontstaan in een tijd dat het gebruikelijk was om de resten van brandstapels inclusief de crematieresten af te dekken met grond. Er zijn aanwijzingen gevonden dat het veld een voortzetting is van een ouder urnenveld. In de loop van de tijd ontstond er een veld met heuvels omgeven door een rechthoekig patroon van greppels. Oorspronkelijk hebben er waarschijnlijk ongeveer 500 graven gelegen. Aan het begin van de 19e eeuw waren er nog zo'n 50 over. Grote delen van het veld zijn in de loop van de tijd verloren gegaan door ontginningen.

In 1871 schonk de toenmalige eigenaar, jonkheer Van Wijck, het terrein aan de provincie Drenthe. Helaas leidde dat in eerste instantie niet tot behoud van het veld. Het werd zelfs lange tijd gebruikt als vuilstortplaats. In 1960 is er een archeologisch onderzoek verricht. Met de informatie die hieruit naar voren kwam, zijn in 1975 enkele heuvels gereconstrueerd. Het gerestaureerde restant van het grafveld is sinds 2001 in beheer bij Het Drentse Landschap. Het is de enige plek in Nederland waar dergelijke rechthoekige prehistorische grafmonumenten te vinden zijn. (bron: Het Drentse Landschap) In de Nieuwe Drentse Volksalmanak 2008 is een artikel van ca. 20 pagina's opgenomen over rijksmonument het Hunnenkerkhof. Via de link is het artikel deels online te lezen.

Reactie toevoegen