Greffelkamp

Plaats
Buurtschap
Montferland
Liemers
Gelderland

Greffelkamp

Terug naar boven

Status

- Greffelkamp is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Montferland. T/m 2004 gemeente Didam.

- De buurtschap Greffelkamp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Didam.

- De buurtschap Greffelkamp ligt buiten de bebouwde kom (60-km-zone) en heeft daarom - vermoedelijk pas sinds 2013 - witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Greffelkamp ligt direct NW van Didam.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Greffelkamp heeft 1 rijksmonument.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Als jaarlijks terugkerende activiteiten van Schutterij St. Martinus in buurtschap Greffelkamp kennen we de schiet-, ringsteek- en kruisboogwedstrijden, deelname aan concoursen samen met de gelijknamige drumfanfare, en de St. Martinusdag. De vereniging komt voor zowel het defileren als het marcheren uit in de hoogste klasse en dat geldt ook voor het senioren vendelen. Minstens eenmaal per jaar wordt er deelgenomen aan een Federatief schuttersconcours. Met meer dan 100 personen wordt dan weer geprobeerd om zich in de huidige hoogste klassen te handhaven. Nog steeds draaien zowel de jongere als de oudere vendeliers bijzonder goed mee bij praktisch alle vendelwedstrijden. Ook de majorettes doen het uitstekend bij alle majorettenwedstrijden.

Het jaarlijkse hoogtepunt in buurtschap Greffelkamp is natuurlijk het Schuttersfeest. Vooraf worden in veel buurten maar liefst elf of vaak twaalf grote erebogen gebouwd. Dit geeft altijd enorm veel voorpret, vooral omdat de bogen goed 'nat' moeten worden gehouden. Op zondag begint het eigenlijke schuttersfeest met een vendelhulde aan de gemeentelijke autoriteiten. Tijdens de tocht naar het gemeentehuis, waarin de piassen, bielemannen, majorettes, drumfanfare, erewacht, bestuur, koningen, vaandeldrager, (jeugd)vendeliers en het keurkorps meelopen, worden de koningen afgehaald en diverse bogen aangedaan. ‘s Avonds is er in de tent een groot feest.

Op maandagmorgen gaat de schutterij eerst naar de kerk voor een gezamenlijke Eucharistieviering, waarna een vendelhulde voor de pastores van Didam volgt. Via een omweg trekt men weer onder de andere bogen door naar de tent, waar de wedstrijden weer een aanvang nemen. Hierbij wordt dan weer gestreden om het koningschap bij het schieten en ringsteken. Eenmaal in de vijf jaar wordt door alle koningen gestreden om de titel van Keizer bij zowel het ringrijden als het schieten. Dit is de hoogste titel van de schutterij. Ook zijn er op de maandag de wedstrijden voor het kruisboogschieten en de kinderspelen. Daarna is er weer een gezellig samenzijn. Het feest wordt weer besloten met een dansavond in de tent. Op dinsdag wordt alles weer opgeruimd, waarna menigeen nog even ‘het vat gaat leegmaken’."

Terug naar boven

Links

- Schutterij: - "De oprichtingsvergadering van Schutterij St. Martinus in buurtschap Greffelkamp was op 19 december 1920 in Café Koenders. Er waren op die vergadering 53 belangstellenden voor de oprichting van een schutterij. Op 21 april 1921 volgde de goedkeuring bij Koninklijk Besluit. Het eerste schuttersfeest was op 6 juni 1921, waaraan 60 schutters en 26 ringrijders per fiets deelnamen. De fiets bij het ringrijden zou jaren later door een paard worden vervangen. Sinds 1960 gebeurt het ringsteken achter op een bak van een tractor. Tot in de jaren zestig werd er steeds op een schietschijf geschoten. De schijf werd toen vervangen door lepeltjes. Veel erebaantjes en functies, zoals het bestuur, commandanten, stavetrijders te paard en officieren te paard en te voet, standaard vaandeldragers, erewachten, bielemannen en vaandeldragers werden aangesteld. Sinds 1930 doen alle Didamse schutterijen mee aan de gezamenlijke hulde aan het gemeentebestuur.

In 1981 werd een nieuw keurkorps opgericht. Deze groep organiseerde sindsdien het vogelknuppelen voor de dames en het kruisboogschieten. Helaas is het vogelknuppelen in 2010 opgehouden. Vanaf 1988 kunnen ook vrouwen lid worden van deze schutterij. Sinds enkele jaren is de vereniging ook een majorettengroep (1993) rijk en sinds 1996 ook een jeugd- en een aspirant vendeliersgroep. Dankzij de inzet van veel mensen gedurende de laatste jaren is de schutterij uitgegroeid tot een vereniging die er wezen mag. Het bestuur bestaat uit negen personen. Zij zijn allen bijzonder trots op hun vereniging, temeer omdat zij dankzij veel zelfwerkzaamheid van de leden sinds 1998 een prachtig eigen schuttersgebouw op hun terrein aan de Manhorstweg in Greffelkamp hebben staan. Trots zijn ze ook op hun grote groep actieve ereleden en ondanks de ‘krimp’ is de schutterij nog steeds groeiende, dit mede door de aanwas van jonge leden, die belangrijk zijn voor het voortbestaan van de schutterij." - Facebookpagina van de Majorettes.

Reactie toevoegen