Greate Wierrum

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Greate Wierrum.JPG

De buurtschap Greate Wierrum ligt, zoals de naam al doet vermoeden, vlakbij het dorpje Lytsewierrum. Wel een beetje curieus dat het dorp qua naam lytser (kleiner) is dan de buurtschap. In de praktijk is het natuurlijk andersom.

De buurtschap Greate Wierrum ligt, zoals de naam al doet vermoeden, vlakbij het dorpje Lytsewierrum. Wel een beetje curieus dat het dorp qua naam lytser (kleiner) is dan de buurtschap. In de praktijk is het natuurlijk andersom.

Greate Wierrum..JPG

Bij Greate Wierrum, in de vroege ochtend

Bij Greate Wierrum, in de vroege ochtend

Greate Wierrum

Terug naar boven

Status

- Greate Wierrum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Greate Wierrum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Lytsewierrum.

- De buurtschap Greate Wierrum ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De spelling van deze buurtschap is ten eerste oneenduidig en ten tweede ook nog eens sowieso fout. De straatnaam is zelfs dubbelop fout gespeld. De oneenduidigheid is dat de plaatsnaamborden de spelling Greate Wierrum geven (wat wij dan maar als kennelijke de facto voorkeursspelling aanhouden, omdat de spelling van deze - want - niet-formele woonplaats nooit formeel is vastgesteld), en dat de straatnaam als Greate Wierum, met één r dus, wordt gespeld. Waarbij de straatnaamspelling ons de foute variant lijkt; het is immers ook Lytsewierrum - wél formeel vastgesteld - met 2 r'en. Daarnaast zijn beide sowieso fout, omdat in de spellingsherziening van het Fries in 1980 is bepaald dat greate in het vervolg als grutte moet worden geschreven. De correcte spelling is dus Grutte Wierrum.

In het Nederlands
Grotewierum. De plaatsnamen in de voormalige gemeente Littenseradiel zijn overigens officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Greate Wierrum ligt N van Sneek, NW van Scharnegoutum en Z van Lytsewierrum, rond de splitsing van de wegen Hegedyk, Nijlânsdyk en Greate Wierum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Greate Wierrum omvat slechts een handvol panden, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Amerikaanse windmotor Greate Wierrum is in 1998 gerestaureerd. Voorheen was het exemplaar rotor- en staartloos. De molen uit 1921 is met zijn vlucht van 11 meter en 30 bladen een van de grotere Friese Amerikaanse windmotoren. Hij is van het type Herkules Metallicus en staat aan de Oude Ried. De molen, die eigendom is van Wetterskip Fryslân, is maalvaardig en kan op afspraak worden bezichtigd.

Reactie toevoegen