Greate Wierrum

Plaats
Buurtschap
Littenseradiel
Fryslân

Greate Wierrum.JPG

De buurtschap Greate Wierrum ligt, zoals de naam al doet vermoeden, vlakbij het dorpje Lytsewierrum. Wel een beetje curieus dat het dorp qua naam lytser is dan de buorskip. In de praktijk is het natuurlijk andersom.

De buurtschap Greate Wierrum ligt, zoals de naam al doet vermoeden, vlakbij het dorpje Lytsewierrum. Wel een beetje curieus dat het dorp qua naam lytser is dan de buorskip. In de praktijk is het natuurlijk andersom.

Greate Wierrum..JPG

Bij Greate Wierrum in de vroege ochtend.

Bij Greate Wierrum in de vroege ochtend.

Greate Wierrum

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Greate Wierrum.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Greate Wierrum.

Terug naar boven

Status

- Greate Wierrum is een buurtschap in de gemeente Littenseradiel. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel.

- De buurtschap Greate Wierrum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Lytsewierrum.

- Greate Wierrum heeft witte plaatsnaamborden en ligt - dus - buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De spelling van deze buurtschap is ten eerste oneenduidig en ten tweede ook nog eens sowieso fout. De straatnaam is zelfs dubbelop fout gespeld. De oneenduidigheid is dat de plaatsnaamborden de spelling Greate Wierrum geven (wat wij dan maar als kennelijke de facto voorkeursspelling aanhouden, omdat de spelling van deze - want - niet-formele woonplaats nooit formeel is vastgesteld), en dat de straatnaam als Greate Wierum, met één r dus, wordt gespeld. Waarbij de straatnaamspelling ons de foute variant lijkt; het is immers ook Lytsewierrum - wél formeel vastgesteld - met 2 r'en. Daarnaast zijn beide sowieso fout, omdat in de spellingsherziening van het Fries in 1980 is bepaald dat greate in het vervolg als grutte moet worden geschreven. De correcte spelling is dus Grutte Wierrum.

In het Nederlands
Grotewierum. De plaatsnamen in de gemeente Littenseradiel zijn overigens officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Greate Wierrum ligt N van Sneek, NW van Scharnegoutum, Z van Lytsewierrum, rond de splitsing van de wegen Hegedyk, Nijlânsdyk en Greate Wierum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Greate Wierrum omvat slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Amerikaanse windmotor Greate Wierrum.

Reactie toevoegen