Grauwe Kat

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Grauwe Kat..JPG

Grauwe Kat is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel. De buurtschap valt onder het dorp Arum. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Grauwe Kat is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel. De buurtschap valt onder het dorp Arum. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

grauwe_kat_plaatsnaambord_en_buurtschapsgezicht.jpg

Buurtschap Grauwe Kat, buurtschapsgezicht

Buurtschap Grauwe Kat, buurtschapsgezicht

Grauwe Kat. (2).JPG

Ook het weer bij Grauwe Kat was erg grauw op het moment dat deze foto gemaakt werd

Ook het weer bij Grauwe Kat was erg grauw op het moment dat deze foto gemaakt werd

Grauwe Kat

Terug naar boven

Status

- Grauwe Kat is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap Grauwe Kat valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Arum.

- De buurtschap Grauwe Kat ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Grauwe Kat.

Oudere vermeldingen
1718 Grauwe Kat, 1843 De Grauwekat.

Naamsverklaring
In deze naam is kat als woord voor 'sluis' in gebruik geraakt. Het was aanvankelijk een uitwateringssluistype waarbij de afsluitende klep kon worden opgetrokken (zoals een kat 'poes' iets met zijn poot omhoog kan trekken). Het eerste bestanddeel zal met de kleur 'grijs' te maken hebben.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Grauwe Kat ligt rond de gelijknamige weg, NO van Witmarsum en ZO van Arum, nabij de driesprong van Van Camminghaweg, Arumerweg en Allengaweg. De buurtschap ligt aan de Harnzer Feart (Harlingervaart), langs het oudste oostelijke dijkvak van de Pingjumer Halsband.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Grauwe Kat omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Trivia

- In 2014/2015 heeft de buurtschap landelijke bekendheid gekregen, omdat het bekende NCRV-programma Man bijt hond dat seizoen gekozen had voor de titel 'Van Grauwe Kat naar Muizenhol'.

Reactie toevoegen