Graaf

Plaats
Buurtschap
Lopik
Lopikerwaard
Utrecht

graaf_collage.jpg

Graaf, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Graaf, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Graaf (2).JPG

Brug over de Graafstroom naar buurtschap Graaf.

Brug over de Graafstroom naar buurtschap Graaf.

Graaf (3).JPG

Het stenen voetgangers brugje van Graaf naar de Lopikerweg Oost.

Het stenen voetgangers brugje van Graaf naar de Lopikerweg Oost.

_MG_0051.JPG

Graaf een vrij lang en landelijk buurtschap van Lopik.

Graaf een vrij lang en landelijk buurtschap van Lopik.

Graaf.JPG

Buurtschap Graaf op een mooie dag in juli.

Buurtschap Graaf op een mooie dag in juli.

Graaf

Terug naar boven

Status

- Graaf is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Lopik. T/m 1942 gemeente Jaarsveld.

- Graaf was vanouds een buurtschap van het dorp Jaarsveld, maar valt tegenwoordig, althans voor de postadressen, onder de kern Lopik.

- De buurtschap Graaf is niet als zodanig door een plaatsnaambord herkenbaar en wordt door de gemeente Lopik ook niet als ‘kern’ beschouwd.

Terug naar boven

Naam

Lokale naamgeving
De Graaf.

Naamsverklaring
De polder Graaf zou zijn naam te danken hebben aan het rechte gegraven verbindingsstuk tussen de Lobeke en de Enge IJssel. Dit stuk in de huidige Lopikerwetering wordt ook wel Graafstroom genoemd. (232)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Graaf ligt O van Lopik, in de polder Graaf, rond de Graafdijk en het N gedeelte van de S.L. van Alterenlaan. De polder grenst in het O bij Uitweg aan de polder Batuwe.

- De buurtschap Graaf bestond reeds lang voor de aanleg van de provinciale weg (Reinaldaweg), die de buurtschap heeft doorsneden. Vroeger waren het W en O gedeelte dus één geheel. Tegenwoordig spreekt men van De Graaf, als men het gedeelte bedoelt vanaf de huidige Reinaldaweg weg naar het O. Het gedeelte W van deze weg, dat in (501 en 502) Graaf wordt genoemd, heet in de volksmond De Fuikebrug (genoemd naar de brug aldaar ter hoogte van de Van Alterenlaan). “Als je daar woont, dan woon je niet in De Graaf maar bij De Fuikebrug”, aldus een inwoner. Paradoxaal genoeg staat er bij het W gedeelte een blauw plaatsnaambord Lopik en het O gedeelte zal men wel onder de O van De Graaf gelegen buurtschap Uitweg laten vallen, dat op zijn beurt in postcode- en telefoonboeken als onderdeel van het O van Uitweg gelegen dorp Lopikerkapel wordt beschouwd… Volgt u het nog?...

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Graaf omvat ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners aan de Graafdijk.

Terug naar boven

Geschiedenis

De lintbebouwing ontwikkelde zich in de polder Graaf aan de Graafdijk, langs de zuidkant van de Lopikerwetering. Langs de Lekdijk is tot op heden geen bebouwing tot ontwikkeling gekomen.

Langs het stuk Lekdijk binnen de polder Graaf lag de Galgenwaard. In die waard, recht tegenover waar thans nog het wiel*1 ligt, bevond zich de galg van de hoge heerlijkheid Jaarsveld. (232)
*1 Een wiel is een meertje als overblijfsel van een overstroming.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Markante oude boerderijen.

- De voormalige lagere school heeft rond 1990 zijn functie verloren en is thans in gebruik als woonhuis.

Reactie toevoegen