Gors

Plaats
Buurtschap
Halderberge
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Gors

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Gors.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Gors.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Gors.

Terug naar boven

Status

- Gors is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Halderberge. T/m 1996 gemeente Hoeven.

- De buurtschap Gors valt onder het dorp Hoeven.

- Gors komt niet als plaatsnaam voor in de Topografische atlas Noord-Brabant, maar is ons inziens - nog steeds - wel een buurtschap.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
“Een van de oudste bekende namen in Hoeven is het Gors. Het omvatte één der oude wijken van Hoeven. Gors is een bijvorm van gras, maar in het zuidwesten van Nederland heeft Gors de speciale betekenis van ‘met gras begroeid en door aanslibbing gevormd kleiland, schor’. Op een kaart uit 1783 wordt de straat over het Gors de ‘Moerdijkse Post Baan naar Antwerpen’ genoemd. Daarover liep de postroute van Antwerpen via de Kruisstraat en het Lamgats veer naar Holland vice versa. Het Gors moet een nederzetting geweest zijn op hogere grond. In de periode tussen 1350 en 1409 hebben de bewoners van het Gors vermoedelijk de onbedijkte gorzen in het ernaastliggende lage land als weiland gebruikt. Wellicht geldt dit ook voor de ‘Kerke gorsschen aen de Belrussche vaert’ van rond 1500” (104, 1998).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Gors ligt 2 km NW van Hoeven, rond de weg Gors, in de polder Hoevensche Beemden. W grenzend aan Oudenbosch, N aan de spoorlijn Zevenbergen-Roosendaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Gors 39 huizen met 279 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Gors ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Reactie toevoegen