Gors

Plaats
Buurtschap
Halderberge
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Gors

Terug naar boven

Status

- Gors is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Halderberge. T/m 1996 gemeente Hoeven.

- De buurtschap Gors valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hoeven.

- Gors komt niet als plaatsnaam voor in de Topografische atlas Noord-Brabant, maar is onzes inziens - nog steeds - wel een buurtschap.

- De buurtschap Gors heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
“Een van de oudste bekende namen in Hoeven is het Gors. Het omvatte één der oude wijken van Hoeven. Gors is een bijvorm van gras, maar in het zuidwesten van Nederland heeft deze benaming de speciale betekenis van ‘met gras begroeid en door aanslibbing gevormd kleiland, schor’. Op een kaart uit 1783 wordt de straat over het Gors de ‘Moerdijkse Post Baan naar Antwerpen’ genoemd. Daarover liep de postroute van Antwerpen via de Kruisstraat en het Lamgats veer naar Holland vice versa. Het Gors moet een nederzetting geweest zijn op hogere grond. In de periode tussen 1350 en 1409 hebben de bewoners vermoedelijk de onbedijkte gorzen in het ernaastliggende lage land als weiland gebruikt. Wellicht geldt dit ook voor de ‘Kerke gorsschen aen de Belrussche vaert’ van rond 1500” (104, 1998).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Gors ligt rond de gelijknamige weg (met uitzondering van het gedeelte van deze weg ZO van de kruising met de weg Brede Balrouw), NW van Hoeven, in de polder Hoevensche Beemden. W grenzend aan Oudenbosch, N aan de spoorlijn Zevenbergen-Roosendaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Gors 39 huizen met 279 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 75 huizen en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca. 185 inwoners.

Reactie toevoegen