Glimmen

Plaats
Dorp
Groningen
Hondsrug
Groningen

Glimmen

Terug naar boven

Status

- Glimmen is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hondsrug, gemeente Groningen. T/m 2018 gemeente Haren.

- Onder het dorp Glimmen valt ook de buurtschap Harenermolen (deels).

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Glimm.

Oudere vermeldingen
12e eeuw Glemmene, Glimine, 1232-1233 Glumme, 1276 kopie 1294 Glumne, 1323 Glemne, 1383 Glumne, 1564 Glymmen, 1613 Glimmen.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Men spreekt wel van een prehistorische nederzettingsnaam. Ook wel verklaard als glimmen 'schitteren, glanzen'(?). Zie ook Onnen.(1)

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Glimmen 34 huizen met 213 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 550 huizen met ruim 1.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De oorspronkelijke kern van het dorp ligt westelijk van de Rijksstraatweg. Hier staat nu nog het Huis te Glimmen aan een lange toegangsweg door het Quintusbos. In de tweede helft van de vorige eeuw is nieuwe woonbebouwing gerealiseerd op de oude Glimmer Es tussen de Rijksstraatweg en de spoorbaan. De nederzetting heeft duidelijk het karakter gekregen van een forenzendorp en is van een klein gehucht uitgegroeid tot in grootte het tweede dorp binnen de gemeente.

- In 1966 zijn in Glimmen de restanten van 2 hunebedden ontdekt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Dorpsvisie Glimmen 2018-2043 is een plan voor en door inwoners, ondernemers en verenigingen, ontwikkeld op initiatief van Plaatselijk Belang. Uitgegeven als een speciale editie van dorpskrant de Glimmer’lei.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Glimmen heeft 23 rijksmonumenten.

- Glimmen heeft 18 gemeentelijke monumenten.

- De nederzetting als zodanig is oud, maar als dorp is het nog jong; de buurtschap wordt pas een dorp door de bouw van de Gereformeerde kerk in 1949 (Nieuwe Schoolweg 5), tegenwoordig Trefpuntkerk van de PKN gemeente Noordlaren-Glimmen.

- In 1950 verrijst de houten Hervormde kapel op Beukenlaan 57. Na de vorming van de PKN-gemeente in 2005 is de kapel gesloten en gesloopt. Op de plek van de kapel zijn appartementen gebouwd. De klok heeft een plek gekregen in een nieuwe klokkenstoel op de PKN Trefpuntkerk (Nieuwe Schoolweg 5).

- De Witte Molen (Witte Molen 2, Haren) staat bij het 'kruispunt' van de Drentsche Aa en het Noord-Willemskanaal. De molen is goed zichtbaar vanaf de A28. De molen, die de naamgever is van de nabijgelegen Verzorgingsplaats Witte Molen aan de A28, is in 1892 gebouwd en bemaalt tegenwoordig op vrijwillige basis de polder Glimmen. De molen slaat uit op het Noord-Willemskanaal en kan nog altijd als reservebemaling worden ingezet, wat een enkele keer ook wel gebeurt. De molen is eigendom van het waterschap Hunze en Aa's. In 1925 is een motor uit de Appingedammer Bronsmotorenfabriek in de molen geplaatst om de vijzel aan te drijven. In 2003 is de molen compleet gerestaureerd. Molenaars: René van der Beek/Jan Mulder en Sybren Zondervan. Bezichtiging: als de molen draait en op afspraak.

- Het 'Monument Slachtoffers Meistaking 1943' in Glimmen is opgericht ter nagedachtenis aan de 34 Nederlanders die door de bezetter zijn omgebracht en in dit veengebied zijn begraven. Het monument is geplaatst in park Appèlbergen, gelegen aan de Hoge Herenweg. De ingang van het park bevindt zich tegenover de afslag Noordlaren. Vanaf de parkeerplaats is het nog ca. 200 meter lopen over een onverharde weg. Achtergrond: Op 29 april 1943 wordt door 'Wehrmachtsbefehlshaber' generaal F. Christiansen aangekondigd dat 300.000 Nederlandse militairen alsnog in krijgsgevangenschap zouden worden afgevoerd. Dit nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje door Nederland. Als protest tegen deze maatregel breekt spontaan overal in Nederland de April-Meistaking uit.

De bezetter reageert furieus. Bedrijfsfunctionarissen krijgen het bevel om maandag 3 mei 1943 het werk te hervatten. Mensen die geen gehoor geven aan deze oproep, kunnen op zware straffen rekenen. In de drie noordelijke provincies worden 60 mensen omgebracht om de wilde staking neer te slaan. Van 34 wordt het lichaam meegenomen naar "een onbekende plek" om de bevolking extra te intimideren. Verschillende ooggetuigen wijzen eind 1945 een plek aan in het voormalige militaire oefenterrein de Appèlbergen te Glimmen. Daar zijn toen 19 slachtoffers gevonden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Enkele keren per jaar zijn er Kledingbeurzen in Glimmen, voor tweedehands kleding, afwisselend voor volwassenen en voor kinderen (in dat geval ook met speelgoed).

- Op een zondag eind november is er de Wintermarkt (12-19 uur) in dorpshuis De Groenenberg, met o.a. lifestyle, food, kunst, brocante, bloemen, sieraden. Er zijn leuke kinderactiviteiten en er is live muziek.

- Op Oudjaarsdag is er de Sylvesterloop over maximaal 5 ronden van 1800 meter.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting Voedselbos Glimmen legt in 2019 een natuurzone aan in het Voedselbos. Dit deel van het bos wordt ingericht met een moerasachtige overwal langs de Drentse Aa, een ijsvogelwand en een oude te herstellen reliëfrand. Een voedselbos combineert het systeem van een open natuurlijk bos met duurzame voedselproductie. Als het gehele voedselbos gerealiseerd is, vormt het een natuurlijk landschap met een rijke biodiversiteit en kunnen er onder andere vruchten, noten en bloemen geoogst worden. Door diverse activiteiten zoals rondleidingen, proeverijen en plant-pluk-genietdagen te organiseren, willen de initiatiefnemers meer mensen betrekken bij de natuur. (bron: Provincie Groningen)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Glimmen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuwssite Glimmen.net. - Dorpskrant Glimmer'lei (die maandelijks verschijnt behalve in de zomermaanden) is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Dorpsraad: - Plaatselijk Belang Glimmen.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Groenenberg.

- Onderwijs en kinderopvang: - Samenwerkingsschool Quintus. - Quintus KDV en BSO.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Glimmen.

- Tennisvereniging.

- Bridgeclub.

- De Noord-Nederlandse Golf & Country Club (NNG&CC) is opgericht in 1950, heeft ca. 900 spelende leden, en speelt aanvankelijk op het 'binnenterrein' van Luchthaven Eelde. In 1952 koopt de vereniging Landgoed De Poll te Glimmen van dhr. W. Rost Onnes. Het tegenwoordig 60 ha grote landgoed grenst aan de oostzijde aan de natuurgebieden Westerlanden en Besloten Venen. De begrenzing aan de westzijde wordt gevormd door De Drentse Aa en de in 1870 aangelegde spoorlijn. Het landhuis uit 1914 is in gebruik als clubhuis van de NNG&CC.

Het pand is in 1991 uitgebouwd om een passende accommodatie te bieden voor een 18 holes golfbaan, zonder dat de intimiteit van het oorspronkelijke gebouw verloren is gegaan. Het ontwerp van de oorspronkelijke 9 holes golfbaan, op 42 ha, door Sir Guy Campbell, maakte gebruik van de fraaie parkaanleg van het landgoed, waarvan vooral de rododendrons de NNG&CC nationale bekendheid geven. In 1987 is uitgebreid naar 18 holes. Het bewijs dat golfbaan en natuur goed met elkaar samen kunnen gaan is het feit dat Landgoed De Poll vanaf het begin, maar ook na de verschillende uitbreidingen, onder de Natuurschoonwet van 1928 valt.

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging Glemmini.

Reactie toevoegen