Glane

Plaats
Dorp
Losser
Twente
Overijssel

Glane

Terug naar boven

Status

- Glane is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Losser.

- Onder het dorp Glane valt ook de buurtschap Glane-Beekhoek. Verder hebben wij eens ergens gelezen dat onder het dorp kennelijk ook nog een buurtschap De Put zou vallen (weet iemand waar dit precies ligt en evt. verdere info over deze buurtschap?, betreft dit wellicht het buurtje rond de Glanergrensweg met de zijwegen Glanerbeekweg en de Hogeveldweg?, red.)

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
De Glaan.

Oudere vemeldingen
Volgens (1) komt de plaatsnaam Glane in 1846 al voor, hoewel deze pas in 1909 formeel wordt toegekend (zie verder bij Geschiedenis).

Naamsverklaring
Glane was oorspronkelijk een waternaam, nu Glanerbeek (ook Mulderinkbeek geheten), met de betekenis 'de heldere', verwant met het Oudnoorse glana 'helder' en met glanzend. Het dorp ligt ter hoogte van de monding van de Glanerbeek in de Dinkel. Ter plaatse was ook een klooster van die naam (dat officieel klooster Maria Vlucht heette). Vergelijk ook Geleen.(2)

Terug naar boven

Ligging

Glane ligt Z van Losser, ZW van Overdinkel, NO van Glanerbrug en grenst in het Z aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Glane niet apart vermeld, het grondgebied behoorde destijds nog toe aan de buurtschap Losser. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners, waarvan ca. 300 binnen de bebouwde kom.

Terug naar boven

Geschiedenis

Evenals het naburige Overdinkel is Glane laat ontstaan in het zuiden van de gemeente Losser. Tot de opening van de tramlijn Oldenzaal-Gronau in 1903 bestaat de woningbouw in het ‘Hooge Veld’ slechts uit een aantal verspreide boerderijen die door slecht begaanbare zandwegen verbonden zijn met de dorpen Losser en Glanerbrug. Door de halte aan de tramlijn, oorspronkelijk Glanerbeek geheten, krijgt het gebied voor het eerst een goede ontsluiting richting Oldenzaal en Gronau.

Langzaam ontwikkelt zich nabij de halte en in ‘de Beekhoek’, nabij de gemeentegrens met de gemeente Lonneker, enige bebouwing. De kern van Glane ontwikkelt zich als - evenals in het nabijgelegen Overdinkel - gezinnen uit Noord-Nederland zich er vestigen om in het nabijgelegen Duitse  Gronau in de textielindustrie te gaan werken. In 1909 besluit de toenmalige burgemeester van Losser, G.J.M. Eenhuis, dat deze buurt voor de Volkstelling van 31 december van dat jaar als aparte wijk gezien moet worden, waartoe het een naam moet krijgen. Deze wordt vastgesteld op ‘Glane’, naar de Glanerbeek die ten noorden van de tramhalte in de Dinkel vloeit. In de daaropvolgende jaren volgt de verharding van de weg van Losser tot de grens nabij Glane, in de jaren twintig wordt deze aan Duitse zijde verlengd tot het centrum van Gronau. In 1936 wordt de tramlijn Oldenzaal – Gronau gesloten voor het reizigersvervoer en in datzelfde jaar wordt de school in de Beekhoek gesloten. Een jaar later wordt de tramlijn ook voor goederenvervoer gesloten, waarna deze wordt opgebroken.

Na de Tweede Wereldoorlog wordt Glane in 1948 door de bouw van een RK kerk een dorp, maar de grootte neemt sindsdien nauwelijks toe en blijft meer op een buurtschap lijken. Sindsdien vindt langs de Gronausestraat, ter hoogte van de grensovergang enige vorm van verdichting plaats. In de jaren negentig wordt met het plan ‘Meulderinksesch’ voor het eerst afgeweken van de lintbebouwing. (© Andreas Bartelink)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Glane, kun je terecht bij de Historische Kring Losser.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Glane.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Glane heeft 1 gemeentelijk monument.

- De voormalige RK kerk gewijd aan het H. Sacrament (Gronausestraat 330) dateert uit 1951 en is ontworpen door architect C.A. Hardeman. Deze hulpkerk is in 1994 buiten gebruik gesteld en tegenwoordig in gebruik als woning.

- Het voormalige RK klooster Sint Olaf uit 1911 is sinds 1981 in gebruik als Syrisch-orthodox klooster St. Ephrem de Syriër (Glanerbrugstraat 33).

- Achter het klooster staat de Syrisch-Orthodoxe Mariakerk uit 1994, van architect Jorissen-Simoneti te Rijssen.

- Mariakapel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Dinkeldal is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dat betekent dat Waterschap Vechtstromen maatregelen moet nemen om de natuur in stand te houden. Voor het deel tussen de Duitse grens bij Glane en de Hoofdstraat bij Losser is in afstemming met de Provincie Overijssel, gemeente Losser, Waterschap Vechtstromen en Staatsbosbeheer een concept schetsontwerp gemaakt. De Dinkel gaat hier deels weer meanderen en er komt ruimte voor water en natuur. Anno 2017 is in dit kader de visie 'Kwaliteitsimpuls Glane aan de Dinkel' in ontwikkeling. (bron: Waterschap Vechtstromen, 11-5-2017)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Glane.

- Nieuws: - Nieuws uit Glane op Facebook.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Glaan.

- Sport: - Black Widdows Darts.

Reacties

(1)

De opmerking dat de NH kerk aan de grens gesloopt is, is 'onzin' omdat er in Glane nooit een hervormde kerk is geweest.

Red.:
Dank voor uw reactie. Aangezien u het zo stellig stelt, gaan wij ervan uit dat u het zeker weet. Wij hebben deze gegevens van Reliwiki gehaald, zie http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Glane,_bij_grensovergang_-_Hervor... Die informatie klopt dan kennelijk niet. We hebben het weggehaald.

Reactie toevoegen