Ginnum

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Ginnum.JPG

Ginnum bereikt

Ginnum bereikt

Ginnum..JPG

Het kerkje van Ginnum op een afgegraven terp

Het kerkje van Ginnum op een afgegraven terp

Ginnum (2).JPG

Het kerkje van Ginnum is nu atelier en museum

Het kerkje van Ginnum is nu atelier en museum

Ginnum

Terug naar boven

Status

- Ginnum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Ferwerderadiel.

- Het dorp maakt deel uit van het streekje de Flieterpen, de verzamelnaam voor de viereenheid van de dorpen Ginnum, Jannum, Lichtaard en Reitsum. Flieterpen is afgeleid van het woord 'flia' wat 'vluchten' betekent. Alle vier de dorpen zijn gebouwd op terpen die vroeger, toen er nog geen dijken waren, werden gebruikt als vluchtheuvels.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Genum. De plaatsnamen in de gemeente Ferwerderadiel zijn overigens sinds 1999 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
1397 Ghenim, 1418 Ghenym, 1505 Geenym, 1511 Gheenym, Gheenim, Genum.

Naamsverklaring
Vermoedelijk heem 'woonplaats' van de persoon Gene*. Om de naam te verbinden met de archaïsche wortel gant*-, gand*- ontbreken argumenten.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ginnum ligt W van Dokkum, ZO van Ferwert.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ginnum 18 huizen met 124 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 40 huizen met ca. 90 inwoners. In 2002 had het dorp nog 110 inwoners, in 2004 100.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ginnum heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk, boerderij Roorda State uit ca. 1860 (Roordastrjitte 7) en de terp bij Harstawei 7.

- Oorspronkelijk 12e-eeuwse Hervormde kerk (Harstawei 7) met kerkhof rondom. Het is een bescheiden kerkje, waar van de 12e-eeuwse opbouw alleen de noordmuur met interessante spaarnissenversiering gespaard is gebleven. In de 13e eeuw is de kerk verlengd en voorzien van romanogotische koepelgewelven. In het driezijdig gesloten koor uit de 15e eeuw zijn muurschilderingen aangebracht (Maltezer kruis en een Turkse knoop). Onversneden 15e-eeuwse toren aan de westzijde, inwendig door een gewelf over de begane grond versterkt. De kerk bezit een eenvoudige 18e-eeuwse preekstoel met achterschot en klankbord, een doophek en drie eenvoudige kuipbanken. Verder een aantal zeer oude zerken, waaronder vijf 16e-eeuwse en twee 17e-eeuwse.

Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan een van Stephanus, uit 1344, diam. 61 cm, en een van een anonieme gieter, uit 1490, diam. 72 cm. Het mechanische smeedijzeren torenuurwerk dateert uit 1564 en is later gewijzigd. De kerk heeft nooit de beschikking gehad over een orgel. De gemeente zong zonder begeleiding, a capella, waarbij ingezet werd door de voorzanger. De kerk is in 1972 aan de eredienst onttrokken en is tegenwoordig in bezit van Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT). De kerk doet al vele jaren dienst als atelier van beeldende kunstenaars. Preekstoel en banken zijn dartoe verwijderd, zodat zij alle ruimte hebben om te werken. Het gebouw is te huur via de Plaatselijke Commissie van Lichtaard-Ginnum, met name voor kerkelijke huwelijken. De contactgegevens vind je onder de link van SAFT.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Festival Loadsrock (op een zaterdag in oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Voor 'weidevogel-vriendelijke boeren' zijn er tegenwoordig zonnepompen, die, zonder dat ze er verder veel omkijken naar hebben, in het voorjaar greppels van een extra hoog waterpeil kunnen voorzien, zodat er metersbrede natte randen op het land ontstaan. Door de hoge vochtigheid blijven regenwormen aan de oppervlakte en zijn zo goed bereikbaar voor weidevogels. De bodem blijft zacht zodat de vogelsnavels er goed in kunnen komen. Natte grond warmt langzaam op. Daarom komt de grasgroei op plas-dras percelen ook langzamer op gang. Daardoor kunnen de vogels voor de eerste maaibeurt hun eieren rustig uitbroeden. Het ‘15 juni-land’ biedt kuikens beschutting en voedsel totdat ze vliegvlug zijn. In februari 2016 is bij weidevogelboer Jelte Bakker uit Ginnum de 100e zonnepomp geïnstalleerd. In 2015 broedden op zijn land maar liefst 34 paar Kieviten, 33 grutto’s, 27 tureluurs en 38 scholeksters. Zelfs de veldleeuwerik ontbreekt niet op zijn land.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en foto's van evenementen in Ginnum en de buurdorpen van de Flieterpen.

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Ginnum, Jannum, Lichtaard en Reitsum.

- Nieuws: - Dorpskrant De Flieterper Dorpsbode is via de link ook online te lezen, ook oudere nummers (zie de links onderaan de pagina onder de link).

- Belangenorganisatie: - "Dorpsbelang De Flieterpen behartigt de belangen van de inwoners van de dorpen in de Flieterpen. Een van de doelstellingen is om een zo prettig mogelijk woon- en leefklimaat te krijgen en te behouden ongeacht de levensvisie. Er is geregeld overleg met B & W van de gemeente en andersom is het dorpsbelang een aanspreekpunt voor de gemeente. Het bestuur vergadert één keer per maand en gaat daarnaast naar verschillende vergaderingen en overlegbijeenkomsten. Rond maart/april is er elk jaar een ledenvergadering waar alle leden welkom zijn en kwesties besproken kunnen worden. Natuurlijk is het bestuur ook buiten deze vergadering aanspreekbaar voor algemene problemen die De Flieterpen betreffen."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ginnum.

Reactie toevoegen