Ginderdoor (Chaam)

Plaats
Buurtschap
Alphen-Chaam
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Ginderdoor (Chaam)

Terug naar boven

Status

- Ginderdoor is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Alphen-Chaam. T/m 1996 gemeente Chaam.

- De buurtschap Ginderdoor valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Chaam.

- Buurtschap Ginderdoor heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de straatnaambordjes Ginderdoorstraat kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Eind 15e eeuw Ghinderboven, 1528 Ghinderen doer, 1539 Ghinder Door. Gedurende zekere tijd wordt de buurtschap met de nabijgelegen buurtschap Chaamdijk kennelijk als één geheel beschouwd, getuige de vermeldingen 'Chaamdijk met Ginderdoir' en 'Dijk en Door'. Tegenwoordig worden deze twee weer als aparte buurtschappen beschouwd, althans in de Topografische atlas Noord-Brabant.(1)

Naamsverklaring
Naam van het type achterom, binnendoor, waarin twee bijwoorden en/of voorzetsels samen als plaatsbepaling dienen. Betekenis 'aan gene zijde langs (van iets, bijv. een beek)'. Vergelijk Ginderover.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ginderdoor ligt W van Chaam, rond de Ginderdoorstraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Ginderdoor 19 huizen met 142 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap 7 panden aan de Ginderdoorstraat, maar een deel van de Meerleseweg valt er ook nog onder.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Boerderij van het Kempische langgeveltype op Ginderdoorstraat 4.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "De boeren van buurtschap Ginderdoor, in het buitengebied van Chaam, hebben een plan gemaakt voor natuurontwikkeling in hun werkgebied. Waterschap Brabantse Delta is samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bij dat plan betrokken. Door een toekomstige inrichting van dit plangebied met onder ander bloemrijke graslanden, wordt ook een bijdrage geleverd aan het vasthouden van water voor de natuur (Natte Natuurparel). In het gebied zijn verschillende grondpercelen beschikbaar voor de uitvoering van het plan. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) geeft die gronden uit aan iedereen die onder voorwaarden wil meewerken aan het natuurontwikkelingsplan. Ook grondruil hoort tot de mogelijkheden. Meer informatie over het project en de mogelijkheden voor toedeling en verkoop van gronden is te vinden op de website van Groen Ontwikkelfonds Brabant." (bron: Waterschap Brabantse Delta, september 2020)

Reactie toevoegen