Gijbeland

Plaats
Dorp
Molenlanden
Alblasserwaard
Zuid-Holland

gijbeland_7.jpg

Gijbeland, dorpsgezicht, met o.a. de Gereformeerde (PKN) kerk

Gijbeland, dorpsgezicht, met o.a. de Gereformeerde (PKN) kerk

Gijbeland (2).JPG

Gijbeland, gelegen aan het riviertje de Graafstroom

Gijbeland, gelegen aan het riviertje de Graafstroom

Gijbeland..JPG

Gijbeland, Holland op zijn mooist!

Gijbeland, Holland op zijn mooist!

Gijbeland.JPG

Gijbeland, een vrij rustig dorp met weinig verkeer

Gijbeland, een vrij rustig dorp met weinig verkeer

gijbeland_3.jpg

Gijbeland, gezien vanuit Molenaarsgraaf, over de Graafstroom

Gijbeland, gezien vanuit Molenaarsgraaf, over de Graafstroom

gijbeland_4.jpg

Het is erg schilderachtig in Gijbeland, hier gezien vanuit het zuiden

Het is erg schilderachtig in Gijbeland, hier gezien vanuit het zuiden

gijbeland_5.jpg

De Graafstroom bij Gijbeland, gezien vanuit Molenaarsgraaf

De Graafstroom bij Gijbeland, gezien vanuit Molenaarsgraaf

gijbeland_6.jpg

Het water de Graafstroom is niet weg te denken uit het landschap van de Alblasserwaard. De naam zegt het al: de Graafstroom is geen riviertje, maar is gegraven.

Het water de Graafstroom is niet weg te denken uit het landschap van de Alblasserwaard. De naam zegt het al: de Graafstroom is geen riviertje, maar is gegraven.

gijbeland_8.jpg

Gijbeland, dorpsgezicht

Gijbeland, dorpsgezicht

gijbeland.jpg

Ja, prachtig, al die boerderijen die zich laten spiegelen in de Graafstroom, daar in Gijbeland

Ja, prachtig, al die boerderijen die zich laten spiegelen in de Graafstroom, daar in Gijbeland

Gijbeland

Terug naar boven

Status

- Gijbeland is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gemeente Molenlanden. T/m 1985 gemeente Brandwijk. In 1986 over naar gemeente Graafstroom, in 2013 over naar gemeente Molenwaard, in 2019 over naar gemeente Molenlanden.

- Het dorp Gijbeland heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, het dorp ligt daarom sindsdien voor de postadressen 'in' Brandwijk. Daardoor is de plaatsnaam in de praktijk buiten gebruik geraakt en wordt het dorp gemakshalve geacht onderdeel te zijn van het dorp Brandwijk. Maar het ligt daar nog altijd los van, dus wat ons betreft is het in werkelijkheid nog altijd een apart dorp en dus aparte woonplaats.

- De plaatsnaam Gijbeland staat ter plekke nog wel aangegeven op witte bordjes onder blauwe borden (komborden) genaamd Brandwijk. Het dorp ligt dus binnen een van de bebouwde kommen van Brandwijk. Dat dorp ligt zelf namelijk een stuk naar het N en heeft een eigen bebouwde kom.

- Onder het dorp Gijbeland valt ook een deel van de buurtschap Vuilendam (dat eveneens wordt aangegeven op witte bordjes onder komborden Brandwijk. Er is in totaal dus sprake van drie bebouwde kommen met die naam,).

- De inwoners van de dorpen Brandwijk, Gijbeland en Molenaarsgraaf werken op veel gebieden samen. Zo is er een gezamenlijke Klankbordgroep en is er een gezamenlijk Dorpsplan. Door het in de tweede alinea van dit hoofdstuk geconstateerde, is de plaatsnaam Gijbeland kennelijk buiten gebruik geraakt, omdat zowel Klankbordgroep als Dorpsplan alleen spreken van 'Brandwijk - Molenaarsgraaf', waarbij men het dorp kennelijk ook in deze opzichten als onderdeel van het dorp Brandwijk beschouwt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Gijbelandsche Dijk, 1325 Ghibenland, 1342 Ghibenlant, 1369 Gybelant.

Naamsverklaring
Betekent land 'polderland' van de persoon Ghibe, een roepnaam voor Gijsbrecht.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Gijbeland ligt O van het dorp Bleskensgraaf, ZW van het dorp Ottoland, Z van het dorp Brandwijk en N van het dorp Molenaarsgraaf, rond de Gijbelandsedijk, die N langs de rivier de Graafstroom loopt. Bij het dorpscafé aan de Gijbelandsedijk bevindt zich nog een straatnaambordje aan de gevel met het onderschrift 'gemeente Brandwijk'. Een cultuurhistorische curiositeit, omdat die gemeente immers reeds in 1986 is opgeheven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Gijbeland 46 huizen met 303 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 850 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Gijbeland, kun je terecht bij Historische Vereniging Binnenwaard.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool De Overstap is begin 2017 gesloten, omdat ze is gefuseerd met Basisschool De Kiezel en de Kei in Bleskensgraaf, waar de kinderen sindsdien naar school gaan. De school in Bleskensgraaf heet sindsdien Basisschool De Stapsteen. De kinderen uit Gijbeland en Brandwijk zijn met nostalgische bussen symbolisch naar de school in Bleskensgraaf verhuisd. Het is overigens de bedoeling dat het schoolgebouw een maatschappelijke herbestemming krijgt. Vermoedelijk wordt dat in de loop van 2017 duidelijk.

- In 2009 is het Dorpsplan Brandwijk - Molenaarsgraaf (waaronder ook begrepen het dorp Gijbeland, vanwege het onder Status, 5e alinea gestelde) verschenen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gijbeland heeft nog vele oude monumentale boerderijen. - De boerderijen aan de Gijbelandsedijk 12, 16, 17 en 39 zijn rijksmonumenten.

- Gijbeland heeft 18 gemeentelijke monumenten, zijnde de objecten onder de link voor zover gelegen aan de Gijbelandsedijk.

- De Gereformeerde (PKN) Kerk van Molenaarsgraaf - Brandwijk, genaamd Eben Haëzer, staat in Gijbeland (Gijbelandsedijk 54). De kerk dateert uit 1898 (hoe dat zo gekomen is, kun je hier lezen). Daarmee is de buurtschap in dat jaar tot dorp 'gepromoveerd' (in het algemeen was de bouw van een kerk vroeger aanleiding om een buurtschap in het vervolg als dorp te beschouwen). Het huidige orgel is in 1921 gebouwd door firma J.C. Sanders & Zn.

"De gemeente van de Gereformeerde Kerk van Molenaarsgraaf, Brandwijk, Gijbeland en Bleskensgraaf kenmerkt zich door: verscheidenheid aan geloofsbeleving; respect en ruimte voor elkaar; betrokkenheid; verbondenheid; ontmoeting. Samen zijn wij een enthousiaste en actieve gemeente. Wij hopen dat de gasten in ons midden daarvan iets mogen ervaren. Je bent van harte welkom! Waar staan we voor? Wij geloven, dat wij door God geroepen mensen zijn, die iets van Gods liefde kunnen en willen uitstralen in de samenleving van vandaag. Wij willen leven: als mensen van God, de Schepper van hemel en aarde en al wat is, de Bron van het bestaan: als mensen, die willen gaan in het spoor van Jezus, onze Redder, onze Bondgenoot; als mensen, die zich willen laten aanblazen door de Geest, die kracht en inspiratie geeft.

Als pluriforme gemeente: staan we onder het dak van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN); staan we voor een saamhorigheid, waarbij niet alle neuzen dezelfde kant op hoeven te wijzen, maar waarbij er aanvaarding van en vertrouwen in elkaar is, in het besef dat God ons aanvaardt en liefheeft zoals we zijn; staan we voor gastvrijheid en openheid voor iedereen, ongeacht sekse of geaardheid, en hopen we met velen ons geloof te kunnen delen en beleven. Zo wil de gemeente werken aan Gods koninkrijk van vrede en recht, hier op aarde. Ons gebed is, dat God ons de kracht geeft om dat waar te maken.

Wat gebeurt er? Vanuit Bleskensgraaf, Brandwijk, Gijbeland en Molenaarsgraaf komen we samen: in de zondagse erediensten om 9.30 uur en 18.30 uur in de kerk; in jongerenvieringen; in oppas en kinder- en tienernevendiensten op de zondagochtend; voor activiteiten in het gebouw De Akker, achter de kerk."

- Boerderij Gijbeland staat sinds 2006 niet meer in deze plaats maar in buurdorp Bleskensgraaf. Hoe dat zit kun je lezen onder de link.

- Op 20 mei 1944 is een geallieerde bommenwerper door een Duitse nachtjager boven Brandwijk/Gijbeland neergeschoten tijdens de terugvlucht van een bombardement op Duisburg. Van de 7 inzittenden overleeft alleen de piloot de crash. De restanten van het vliegtuig zijn destijds al grotendeels geborgen. Alleen een van de vier motoren niet. Door de harde inslag en de zachte bodem was die vier meter onder de grond verdwenen. In 2015 is deze motor opgegraven. Monteur Jaap van Renswoude heeft hem gerestaureerd. De staat viel mee: "In de klei is de motor heel goed geconserveerd, waardoor zelfs de lak er nog op zit", zo constateerde hij. Stichting Oorlogsmonument Molenaarsgraaf-Brandwijk heeft zich ingezet om hiermee een oorlogsmonument ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis te realiseren. Op 20 mei 2017 is het monument onthuld. Het monument is geplaatst op de parkeerplaats bij Café Boerenklaas, Gijbelandsedijk 42.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag eind augustus (in 2019 voor de 5e keer) is er de wielerronde Rond Om De Graaf, hét dorps- en wielerfeest van Molenaarsgraaf, Gijbeland en Brandwijk. Het parcours is het klassieke rondje 'Boerenklaas - OBM', zoals dit vroeger ook al gereden werd. Programma: 15.45 uur: Dikke Banden Race, 16.30 uur: Sportklasse, 17.45 uur: Prominenten (inwonersronde), 18.30 uur: Amateurs, 19.30 uur: Regiorecreanten A. Daarnaast is er op de Graafstroom een kanobattle tussen de inwoners van de genoemde dorpen. Verder zijn er nog allerlei andere activiteiten, zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar en is er muziek van de DJ's van FullPull.

Terug naar boven

Beeld

- Dorpsfilm Molenaarsgraaf, Brandwijk en Gijbeland anno 1964.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten uit Brandwijk, Gijbeland en Molenaarsgraaf op Facebook.

- Belangenvereniging: - Klankbordgroep Brandwijk - Molenaarsgraaf (waaronder ook begrepen Gijbeland, vanwege het onder Status, 5e alinea gestelde).

Reactie toevoegen