Giethoorn

Plaats
Dorp
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

giethoorn film fanfare 1966 [640x480].jpg

Giethoorn film fanfare 1966

Giethoorn film fanfare 1966

OV gemeente Giethoorn in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Giethoorn in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Giethoorn in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Giethoorn

Terug naar boven

Status

- Giethoorn is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1972. In 1973 over naar gemeente Brederwiede, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

- Wapen van de voormalige gemeente Giethoorn.

- Onder het dorp Giethoorn vallen ook de buurtschappen Jonen en Dwarsgracht.

Terug naar boven

Naam

In het Stellingwerfs
Gietern.

Oudere vermeldingen
1232-1233 Gethorne, 1385 Gheethoerne, begin 15e eeuw Geethorn, 1453 Gijthoern, 1706 Geythoren.

Naamsverklaring
Het eerste lid is onduidelijk, misschien een samenstelling van geit 'wild vrouwelijk hert' en hoorn 'hoek'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Giethoorn ligt Z van Steenwijk, NW van Meppel en grenst in het O aan de provincie Drenthe (kern Nijeveen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Giethoorn 361 huizen met 1.570 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 324/1.400 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Zuid-Dwarsgracht en Noord-Dwarsgracht 30/135, Jonen 2/16 en Muggenbeet (deels) 5/19. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Museumboerderij 't Olde Maat Uus is een authentieke Gieterse boerderij aan de dorpsgracht, ingericht om je kennis te laten maken met het alledaagse leven in een bijzonder dorp. Enthousiaste vrijwilligers leggen je uit hoe boerenbedrijf, turfwinning, rietsnijderij en dergelijke in het begin van de vorige eeuw het dagelijks leven in Giethoorn bepaalden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Giethoorn heeft 39 rijksmonumenten.

- Giethoorn heeft 21 gemeentelijke monumenten.

- Hervormde (PKN) Kerk (Beulakerweg 80) uit 1818, met klokkenstoel.

- De kerk van de Vrijzinnige Protestanten in Nederland (Binnenpad 26) uit 1890 is als zodanig buiten gebruik sinds 1971. Tegenwoordig is het een woonhuis.

- Doopsgezinde vermaning Zuidervermaning (Binnenpad 48) uit 1871 (de Noordervermaning is gesloopt).

- Molens: Tjasker Giethoorn Noord. - Tjasker Molengat. - Molen Bakker. - Windmotor. - Windmotor 2. - Tjasker Jonen.

- Gevelstenen in Giethoorn.

- Schelpengalerie Gloria Maris.

- Museum De Oude Aarde omvat een collectie mineralen en fossielen.

Terug naar boven

Evenementen

- Uit-agenda Giethoorn voor de komende maanden.

- Rock & Roll festival Roch Around Giethoorn (weekend in juli).

- Popfestival Wiedepop (augustus).

- Bluesfestival Drijf-in-Blues (weekend eind augustus).
Voor alle muziekfestivals zie de site Muziek in Giethoorn.

- Gondelvaart Giethoorn (laatste zaterdag van augustus).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Eiland Voornpol in het Giethoornse Meer is in 2010 hersteld.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Sinds mei 2017 is er een nieuw biologisch zuivelmerk in een aantal supermarkten: Ût Giethoorn. De zuivel komt rechtstreeks van de boerderij, die zich net buiten het dorp bevindt. Hun biologische zuivel voldoet aan de strenge criteria voor boerenlandvogels die opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland en mag daarom het logo van Vogelbescherming dragen. De producten van Ût Giethoorn worden zoveel mogelijk op ambachtelijke wijze gemaakt. Dat betekent vooral dat de producten de tijd krijgen om smaak te ontwikkelen en dat de processen en recepturen erg lijken op die van vroeger. Ût Giethoorn draagt het keurmerk Echte Boerderijzuivel. Dit keurmerk staat op zuivelproducten die echt op de boerderij bereid zijn, met de melk van de eigen veestapel.

Door schaalvergroting in de landbouw zijn veel vogels verdwenen die in weilanden en op boerenerven broeden en hun voedsel zoeken. De boer van Ût Giethoorn zorgt voor bloemrijke weides vol vlinders en bijen, waarin niet alleen koeien heerlijk kunnen grazen maar ook de kenmerkende Nederlandse boerenlandvogels en hun kuikens goed gedijen. In een periode van 5 jaar gaat het aantal hectare weidegrond dat voldoet aan de strenge normen van Vogelbescherming omhoog van 20 naar 33%. Maatregelen die Ût Giethoorn neemt zijn stimuleren van kruidenrijk grasland, vernatting, behoud en herstel van streekeigen landschapselementen en broedgelegenheid op en rondom het erf. Goed voor weidevogels en andere boerenlandvogels dus. (bron: Red de rijke Weide)

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's en ansichtkaarten van Giethoorn.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Giethoorn (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit het verspreidingsgebied van de h-a-h bladen IJsselhammer en Gieters Ni’js op Facebook.

- Belangenvereniging: - Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn 't Gieters Belang.

- Onderwijs: - Noorderschool. - Zuiderbasisschool. - Na een lang en intensief traject van minstens 7 jaar, met daarin de nodige moeilijke momenten, is eind 2015 de weg ingezet om te komen tot de realisatie van een grote wens van het hele dorp: een nieuwe basisschool voor alle kinderen op een centrale plek in het dorp. De school komt aan de Beulakerweg naast nummer 127. "Giethoorn heeft als klein dorp laten zien waar het groot in is: saamhorigheid, eensgezindheid, doorzettingsvermogen en daadkracht. Niks geen Giethoorn-Noord of -Zuid! We zijn één dorp, en daar mogen we trots op zijn. Samen staan we sterk! Hierin is de samenwerking tussen ’t Gieters Belang en het Oudercomité Giethoorn, tezamen met het gehele dorp, de sleutel tot succes geweest." De gemeenteraad is op 28-2-2017 akkoord gegaan met een extra krediet om de bouw van de school mogelijk te maken. Aldus Gieters Belang op haar site. Zij heeft nog wel wat aandachtspunten voor het Bestemmingsplan van de school, die zij aan de gemeente heeft meegegeven.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Giethoorn.

Reactie toevoegen