Gerwen

Plaats
Dorp
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Gerwen

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Gerwen.

Terug naar boven

Status

- Gerwen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

- Het dorp Gerwen heeft geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom 'in' Nuenen.

- Onder het dorp Gerwen vallen ook de buurtschappen Alvershool, Hool, Laar, Langlaar (grotendeels), Nieuwe Dijk, Olen (deels), Rullen, Spekt (grotendeels) en Stad van Gerwen (grotendeels). Dit zijn in totaal 9 buurtschappen.

Terug naar boven

Ligging

Gerwen ligt direct N van Nuenen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gerwen heeft 3 rijksmonumenten.

- Gerwen heeft 4 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Gerwen.

- Onderwijs: - Brede school Heuvelrijk is met ca. 150 leerlingen een kleinschalige school. Maar ze zijn wél groot in kwaliteit en betrokkenheid! School, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk werken nauw samen. Met elkaar zorgen ze dat je kind opgroeit in een 'doorgaande lijn': samen hebben ze je kind goed in beeld. Van 0 t/m 12 jaar. Kinderen zijn volop in ontwikkeling in de dagelijkse omgang met andere kinderen en volwassenen, zij groeien sociaal en emotioneel. De brede school levert daar, gericht en intuïtief, een grote bijdrage aan. Ook een vriendelijk, veilig klimaat met duidelijkheid zien zij als voorwaarde voor het leren van een kind.

Kids Society Erica (KSE) verzorgt in Gerwen dagopvang (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen die de basisschool bezoeken. De pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van je kind en zorgen voor verdere uitdaging. In de BSO ligt het accent op vrije tijd: je kind mag meedoen aan sport- en spelactiviteiten, knutselen, buitenspelen, of lekker lummelen. Eventueel krijgen oudere kinderen begeleiding bij het huiswerk. De Peuterhof in de brede school is aangesloten bij Stichting Kinderspeelzalen Nuenen. Je peuter krijgt uitstekende mogelijkheden om vrij en onbevangen te spelen en zijn eigen identiteit te ontplooien, in een geschikte spelomgeving. De leidsters sluiten met hun begeleiding aan op de behoeften van je peuter.

- Muziek: - Drumfanfare Jong Leven. - Gerwens Muziekkorps. - Gerwens Gemengd Koor St. Caecilia.

Reactie toevoegen