Gerkesklooster-Stroobos

Plaats
Dorp
Achtkarspelen
Fryslân

gerkesklooster_collage.jpg

Gerkesklooster, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Gerkesklooster, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

stroobos_collage.jpg

Stroobos, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Stroobos, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Gerkesklooster..jpg

In Gerkesklooster aangekomen.

In Gerkesklooster aangekomen.

Gerkesklooster. (4).JPG

Gerkesklooster aan de Singel.

Gerkesklooster aan de Singel.

Gerkesklooster. (2).JPG

De Hervormde kerk van Gerkesklooster.

De Hervormde kerk van Gerkesklooster.

Gerkesklooster. (3).JPG

De Voorstreek in Gerkesklooster.

De Voorstreek in Gerkesklooster.

Stroobos.JPG

Stroobos en Gerkesklooster vomen samen een tweelingdorp.

Stroobos en Gerkesklooster vomen samen een tweelingdorp.

Stroobos (2).JPG

Stroobos dicht bij de grens met Groningen.

Stroobos dicht bij de grens met Groningen.

gerkesklooster-stroobos_minibieb.jpg

Gerkesklooster-Stroobos, een zogeheten 'minibieb' bij de grens met de provincie Groningen. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Gerkesklooster-Stroobos, een zogeheten 'minibieb' bij de grens met de provincie Groningen. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Gerkesklooster-Stroobos

Terug naar boven

Status

- Gerkesklooster-Stroobos is een tweelingdorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen. Officieel zijn het nog twee aparte dorpen met eigen postcodes en bijbehorende plaatsnamen (9873 = Gerkesklooster, 9871-9872 = Stroobos), maar de inwoners beschouwen het als 1 tweelingdorp omdat de dorpen aan elkaar zijn gegroeid en veel voorzieningen delen (veelzeggend in dat kader is bijv. dat de dorpskrant van de dorpen De Tweeling heet).

- T/m 1992 viel een deel van Stroobos ook onder de Groningse gemeente Grootegast. Omdat dat allerlei praktische problemen gaf, is dat deel in 1993 naar Friesland overgegaan. Omdat het dorp vanouds onder twee provincies en gemeenten viel, heeft het in 1978 2 postcodes gekregen. Postcode 9871 zal vermoedelijk het vanouds Groninger deel betreffen, postcode 9872 het vanouds Friese deel.

- In 2010 is er weer een hectare van de Groningse gemeente Grootegast naar de Friese gemeente Achtkarspelen overgegaan in verband met Stroobos. De grenscorrectie was nodig na een aanpassing van het Van Starkenborghkanaal. In 2008 is een bocht in het kanaal ruimer gemaakt. Over een lengte van vijfhonderd meter is de oever tot 26 meter naar het zuiden verplaatst. De verbreding ging ten koste van een weiland. De grens liep daardoor midden door het vaarwater, en dat kan lastig zijn bij ongelukken. Vandaar de grenscorrectie. Curieus is dat nog wel 1 pand van de Lutjegaster en daarmee Groningse buurtschap Dorp onder het Friese Stroobos valt, en wel Dorpsterweg nr. 9.

- NO van Gerkesklooster, over de Lauwers W van het Groningse Visvliet, vinden we de Gerkesbrug, die ongetwijfeld naar Gerkesklooster zal zijn genoemd. W van de Gerkesbrug was op grondgebied van de Friese gemeente Kollumerland vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd, behorende tot het postale gebied van het postkantoor Dokkum. Na opheffing van het bestelhuis in 1854 werd een bestelhuis opgericht in het nabijgelegen dorp Burum. Gerkesbrug heeft bij ons weten nooit als buurtschap te boek gestaan. Toch werd het in de bestelhuisperiode als plaatsnaam beschouwd. Overigens niet te verwarren met de 12 km naar het NW gelegen Gerkesbrêge, tussen Westergeest en Ee, over het riviertje de Oude Zwemmer.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Gerkeskleaster-Strobos.

Oudere vermeldingen
Stroobos: 1668 de Stroobos als 'logijs-plaets', 1828 de Stroobult of Stroobos.

Naamsverklaring
Stroobos: zou zijn naam hebben ontleend aan bossen stro die werklieden daar verzameld hadden toen de vaart er is gegraven (ca. 1655), om te schuilen bij regenachtige tijden. Er stonden toen immers nog geen huizen. In het Westerkwartier bestaat de uitdrukking "Ik ga naar Strobos toe" (= "Ik ga naar bed") en aldus toepasselijk als herbergnaam.(1) Harry Perton oppert dat het ontstaan van de plaatsnaam ook te maken zou kunnen hebben met het gezegde "Hij is op een stroobos komen aandrijven", als symbool voor het feit dat men hier vanuit het niets een bloeiend dorp heeft opgebouwd. Voor nadere informatie zie de link. - Nog een artikel van Harry Perton m.b.t. een 3e door hem getraceerd Stroobos, dat zijn theorie nog verder versterkt.

Terug naar boven

Ligging

Het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos ligt W aan de Fries-Groningse grens, aan het Van Starkenborghkanaal. De dorpskernen liggen niet ver O van het punt waar het Van Starkenborghkanaal, het Prinses Margrietkanaal en de Stroobosser Trekvaart samenkomen. Verder ligt het tweelingdorp WNW van het dorp Lutjegast, NW van de dorpen Grootegast en Doezum, NO van de dorpen Surhuizum en Augustinusga, OZO van het dorp Buitenpost, ZO van het dorp Kollum, ZW van de dorpen Burum, Visvliet en Pieterzijl en WZW van het dorp Grijpskerk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Gerkesklooster had in 1840 56 huizen met 342 inwoners, Stroobos 70 huizen met 417 inwoners.

- Thans heeft Gerkesklooster ca. 350 huizen met ca. 850 inwoners, Stroobos ca. 120 huizen met ca. 320 inwoners, totaal dus ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Achtkarspelen investeert fors in de woonomgeving van Gerkesklooster-Stroobos. Zo moet het open gebied tussen de twee dorpen een centrumgebied worden. Daartoe is recentelijk een multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd, zodat er ook echt een centrale ontmoetingsplek voor de twee dorpen is ontstaan. Verder zijn er herontwikkelingsplannen voor woningbouw. Zo wordt gekeken naar de woningbehoefte van starters en senioren. Ook wil de gemeente meer parkeerplekken, meer groen en kijkt ze of er een jeugdhonk kan worden gebouwd.

- In Gerkesklooster-Stroobos vind je een MiniBieb (zie foto), waar je boeken uit kunt meenemen om te lezen en boeken die je zelf over hebt, in kunt plaatsen zodat je daar een ander weer een plezier mee kunt doen. Nadere informatie over dit concept vind je onder de link. Vandaag de dag zijn er nu al meer dan 1.000 in het hele land.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stroobos heeft 1 rijksmonument.

- Gerkesklooster-Stroobos heeft 2 rijksmonumenten.

- Molen De Twee Provinciën.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Gerkesklooster-Stroobos (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Gerkesklooster-Stroobos.

- Nieuws: - Nieuws uit Gerkesklooster-Stroobos op Facebook.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Gerkesklooster.

Reactie toevoegen