Gerkesklooster-Stroobos

Plaats
Dorp
Achtkarspelen
Fryslân

Gerkesklooster..jpg

Gerkesklooster-Stroobos is een tweelingdorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen. Formeel, bijv. voor het postcodeboek en de plaatsnaamborden, zijn het nog wel twee aparte dorpen.

Gerkesklooster-Stroobos is een tweelingdorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen. Formeel, bijv. voor het postcodeboek en de plaatsnaamborden, zijn het nog wel twee aparte dorpen.

Stroobos.JPG

Gerkesklooster-Stroobos is een tweelingdorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen. Formeel, bijv. voor het postcodeboek en de plaatsnaamborden, zijn het nog wel twee aparte dorpen.

Gerkesklooster-Stroobos is een tweelingdorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen. Formeel, bijv. voor het postcodeboek en de plaatsnaamborden, zijn het nog wel twee aparte dorpen.

gerkesklooster_collage.jpg

Gerkesklooster, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Gerkesklooster, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

stroobos_collage.jpg

Stroobos, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Stroobos, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

gerkesklooster-stroobos_frieslandcampina_zuivelfabriek_1.jpg

Prachtige foto van weblogger Afanja van zuivelfabriek van FrieslandCampina in Gerkesklooster met een koe op de voorgrond. Wel mooi symbolisch maar ook misleidend in die zin dat de koe niets met (de) melk(fabriek) te maken heeft: het is nl. een vleeskoe...

Prachtige foto van weblogger Afanja van zuivelfabriek van FrieslandCampina in Gerkesklooster met een koe op de voorgrond. Wel mooi symbolisch maar ook misleidend in die zin dat de koe niets met (de) melk(fabriek) te maken heeft: het is nl. een vleeskoe...

Gerkesklooster. (4).JPG

Gerkesklooster, Het Singel

Gerkesklooster, Het Singel

Gerkesklooster. (2).JPG

De Hervormde kerk van Gerkesklooster

De Hervormde kerk van Gerkesklooster

Gerkesklooster. (3).JPG

De Voorstreek in Gerkesklooster

De Voorstreek in Gerkesklooster

Stroobos (2).JPG

Stroobos, hier dichtbij de grens met de provincie Groningen

Stroobos, hier dichtbij de grens met de provincie Groningen

gerkesklooster-stroobos_minibieb.jpg

Gerkesklooster-Stroobos, een zogeheten 'minibieb' bij de grens met de provincie Groningen (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Gerkesklooster-Stroobos, een zogeheten 'minibieb' bij de grens met de provincie Groningen (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

stroobos_kaart_openstreetmap.jpg

Z van Gerkesklooster-Stroobos ligt nog een stuk buitengebied dat ook nog tot het dorpsgebied van Stroobos behoort, met daarin onder meer natuurgebied de Strobosser Mieden, een laaggelegen gebied tussen de Ald Feart in het W en de Lauwers in het O.

Z van Gerkesklooster-Stroobos ligt nog een stuk buitengebied dat ook nog tot het dorpsgebied van Stroobos behoort, met daarin onder meer natuurgebied de Strobosser Mieden, een laaggelegen gebied tussen de Ald Feart in het W en de Lauwers in het O.

stroobos_strobossermieden_grutto.jpg

Natuurgebied Strobosser Mieden ZW van het dorp Stroobos wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is vooral van belang voor weidevogels. Je kunt er o.a. de grutto tegenkomen (in Fryslân liefkozend de 'Kening fan 'e Greide' genoemd), zoals hier in mei 2019.

Natuurgebied Strobosser Mieden ZW van het dorp Stroobos wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is vooral van belang voor weidevogels. Je kunt er o.a. de grutto tegenkomen (in Fryslân liefkozend de 'Kening fan 'e Greide' genoemd), zoals hier in mei 2019.

Gerkesklooster-Stroobos

Terug naar boven

Status

- Gerkesklooster-Stroobos is een tweelingdorp* in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.

* D.w.z. officieel (bijv. voor het postcodeboek, de gemeentelijke basisregistratie BAG en de plaatsnaamborden) zijn het nog twee aparte dorpen, met eigen postcodes en bijbehorende plaatsnamen (9873 = Gerkesklooster, 9871-9872 = Stroobos), maar de inwoners beschouwen het als tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos (o.a. blijkend uit de benaming van diverse lokale instellingen) omdat de dorpen aan elkaar zijn gegroeid en veel voorzieningen delen (veelzeggend in dat kader is bijv. ook dat de dorpskrant van de dorpen De Tweeling heet).

- T/m 1992 viel een deel van Stroobos ook onder de Groningse gemeente Grootegast. Omdat dat allerlei praktische problemen gaf, is dat deel in 1993 naar Friesland overgegaan. Omdat het dorp vanouds onder twee provincies en gemeenten viel, heeft het in 1978 2 postcodes gekregen. Postcode 9871 zal vermoedelijk het vanouds Groninger deel betreffen, postcode 9872 het vanouds Friese deel.

- In 2010 is er weer een hectare van de Groningse gemeente Grootegast naar de Friese gemeente Achtkarspelen overgegaan in verband met Stroobos. De grenscorrectie was nodig na een aanpassing van het Van Starkenborghkanaal. In 2008 is een bocht in het kanaal ruimer gemaakt. Over een lengte van vijfhonderd meter is de oever tot 26 meter naar het zuiden verplaatst. De verbreding ging ten koste van een weiland. De grens liep daardoor midden door het vaarwater, en dat kan lastig zijn bij ongelukken. Vandaar de grenscorrectie. Curieus is dat nog wel 1 pand van de Lutjegaster en daarmee Groningse buurtschap Dorp onder het Friese Stroobos valt, en wel Dorpsterweg nr. 9.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Gerkeskleaster-Strobos.

Inwoners
Een inwoner van Gerkesklooster-Stroobos een Kloasterling (althans volgens het lokale dialect het Kloasters, waarvoor zie verder het hoofdstuk Dialect).

Oudere vermeldingen
Stroobos: 1668 de Stroobos als 'logijs-plaets', 1828 de Stroobult of Stroobos.

Naamsverklaring
Stroobos: zou zijn naam hebben ontleend aan bossen stro die werklieden daar verzameld hadden toen de vaart er is gegraven (ca. 1655), om te schuilen bij regenachtige tijden. Er stonden toen immers nog geen huizen. In het Westerkwartier bestaat de uitdrukking "Ik ga naar Strobos toe" (= "Ik ga naar bed") en aldus toepasselijk als herbergnaam.(1) Harry Perton oppert dat het ontstaan van de plaatsnaam ook te maken zou kunnen hebben met het gezegde "Hij is op een stroobos komen aandrijven", als symbool voor het feit dat men hier vanuit het niets een bloeiend dorp heeft opgebouwd. Voor nadere informatie zie de link. - Nog een artikel van Harry Perton m.b.t. een 3e door hem getraceerd Stroobos, dat zijn theorie nog verder versterkt.

Terug naar boven

Ligging

Het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos ligt W aan de Fries-Groningse grens, aan het Van Starkenborghkanaal. De dorpskernen liggen niet ver O van het punt waar het Van Starkenborghkanaal, het Prinses Margrietkanaal en de Stroobosser Trekvaart samenkomen. Verder ligt het tweelingdorp WNW van het dorp Lutjegast, NW van de dorpen Grootegast en Doezum, NO van de dorpen Surhuizum en Augustinusga, OZO van het dorp Buitenpost, ZO van het dorp Kollum, ZW van de dorpen Burum, Visvliet en Pieterzijl en WZW van het dorp Grijpskerk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Gerkesklooster 56 huizen met 342 inwoners, en Stroobos 70 huizen met 417 inwoners. Tegenwoordig hebben deze dorpen respectievelijk ca. 320 huizen met ca. 800 inwoners en ca. 130 huizen met ca. 330 inwoners. In totaal heeft het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos dus ca. 450 huizen met ruim 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Scheepswerf
De hier reeds aanwezige scheepswerf is in 1850 door Gerrit Jans Barkmeijer voor 900 gulden overgekocht van Lieuwe Bijleveld. Die bouwde al sinds 1829 met zijn broer op die plek praam- en tjalkschepen. Daarvoor zat ook scheepstimmerman Jelle Jeens de Boer daar al met een loods aan het water. Het komt er dus al met al op neer dat op de werflocatie al bijna tweehonderd jaar aan schepen wordt gebouwd. Aan de grootste binnenvaartroute van Groningen naar Friesland op de ooit belangrijke aftakking naar Dokkum en Lemmer ontstond steeds meer bedrijvigheid. Het leidde tot de bloei van het dorp Stroobos, met bijv. paardenhandel, middenstand en kroegen. Rond 1900 ging de werf van houten tjalken en pramen over op staalbouw. Langzamerhand werden er grotere binnenschepen gebouwd. Tot 2012 waren leden van de gereformeerde Barkmeijers nog mede-eigenaar van het bedrijf. Gerrit Barkmeijer was de laatste van de familie die op de werf een leidinggevende functie had.

In oktober 2018 is scheepswerf Barkmeijer in Stroobos, die hier al sinds 1850 was gevestigd en een begrip was in de regio en in de scheepvaartwereld, failliet verklaard. Het bedrijf had anno 2018 ruim 100 werknemers. In december 2018 is het bedrijf gesloten. Klaas van der Schuit, oud-werknemer en inwoner van Gerkesklooster, heeft in 2000 een boek over 150 jaar Barkmeijer gepubliceerd. Hij achtte de kans op een doorstart niet groot. Toch hebben zich in november 2018 belangstellenden voor overname gemeld. Eind januari 2019 is bekend geworden dat Thecla Bodewes de scheepswerf overneemt. Zij heeft verder nog scheepswerven in Harlingen, Kampen en Meppel. Op 24 april 2019 is er weer een boot tewatergelaten bij Barkmeijer Shipyards/Thecla Bodewes Shipyards, zoals de scheepswerf tegenwoordig heet, de eerste sinds de overname door Thecla Bodewes. "Het mooie weer en de schoolvakantie in de dorpen zorgden voor een ruime opkomst van belangstellenden. Het blijft toch een prachtig gezicht, zo’n groot gevaarte het water in te zien glijden", aldus de dorpssite. Zie het filmpje ervan onder de link. En hier nog wat foto's ervan.

Zuivelfabriek
Een ander opvallend element in Gerkesklooster-Stroobos is de rond 1900 gestichte zuivelfabriek, sinds 1997 onderdeel van zuivelconcern Friesland Coberco Dairy Foods, dat in 2005 van naam is gewijzigd in Koninklijke Friesland Foods, en in 2008 met Campina is gefuseerd tot het huidige FrieslandCampina. Op 29 juli 2014 is het kaaspakhuis en een deel van het pekellokaal van de fabriek afgebrand. Het blussen van de brand duurde ruim drie dagen. In oktober 2014 besluit de directie van FrieslandCampina om een nieuw kaaspakhuis te bouwen en het pekellokaal te herbouwen. Dit vergde een investering van 30 miljoen euro. Het nieuwe geautomatiseerde kaaspakhuis omvat een opslagcapaciteit voor 2.100 ton kaas, kaasbehandellijnen en een expeditieruimte. De ligging van het gebouw op het terrein is aangepast waardoor het terreinoppervlak efficiënter gebruikt wordt. De nieuwbouw is eind 2015 gereedgekomen. Sindsdien ligt de kaasproductie op deze locatie weer op het oorspronkelijke niveau van circa 57.000 ton kaas per jaar. FrieslandCampina produceert in Gerkesklooster speciaalkazen als Slankie 20+, Mimolette, Goudse 4,5 kg, Edam en Geitenkaas. Daarnaast worden er Valess en melkpoeder geproduceerd. Circa een derde van de kaas wordt geëxporteerd. Op de locatie werken ca. 175 personen. FrieslandCampina heeft verder nog kaasproductielocaties in Workum, Marum, Bedum, Lutjewinkel, Balkbrug, Steenderen, Rijkevoort en Born. (bron: FrieslandCampina)

Postaal
NO van Gerkesklooster-Stroobos, over de Lauwers W van het Groningse Visvliet, vinden we de Gerkesbrug, die ongetwijfeld naar Gerkesklooster zal zijn genoemd. W van de Gerkesbrug was op grondgebied van de Friese gemeente Kollumerland vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd, behorende tot het postale gebied van het postkantoor Dokkum. Na opheffing van het bestelhuis in 1854 werd een bestelhuis opgericht in het nabijgelegen dorp Burum. Gerkesbrug heeft bij ons weten nooit als buurtschap te boek gestaan. Toch werd het in de bestelhuisperiode als plaatsnaam beschouwd. Overigens niet te verwarren met de 12 km naar het NW gelegen Gerkesbrêge, tussen Westergeest en Ee, over het riviertje de Oude Zwemmer.

Molen
In het Z van het dorpsgebied van Stroobos, Z van het Prinses Margrietkanaal, bij de splitsing van de wegen Miedwei en Oude Vaart, heeft een in 1878 - na de oprichting van Waterschap Stroobos in 1877 - gebouwde poldermolen gestaan, die de Strobosser Mieden (= hooilanden) bemaalde op de Ald Feart (Oude Vaart). De molen is in 1928 afgebroken. Op de foto uit 1928 onder de link is er blijkbaar al een begin gemaakt met de sloop. Op deze foto is hij nog in vol ornaat te zien.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit tweelingdorp, kun je terecht bij de volgende instantie:

Tot begin jaren negentig was in Gerkesklooster-Stroobos een werkgroep actief, die zich bezig hield met de historie van het tweelingdorp. Deze werkgroep heeft er destijds onder andere voor gezorgd dat t.g.v. het 750-jarig jubileum van het tweelingdorp een dorpswapen en een dorpsvlag zijn ontwikkeld. In 1993 waren zij ook de grondlegger van het monument op de grens van de voormalige provinciegrens in Stroobos, die tot stand kwam met een bijdrage van de provincie Friesland. Tevens zijn door de werkgroep regelmatig tentoonstellingen gehouden in de helaas verdwenen Rabobank in het dorp. Met het verdwijnen van de Rabobank heeft de werkgroep haar activiteiten tijdelijk opgeschort.

In november 2014 is in het dorp de werkgroep Dorpse Dromen opgestart. De dorpsbewoners konden toen met hun dromen op de proppen komen om deze met de dorpsgenoten te delen. Dit was voor de werkgroep het startsein om de historische werkgroep weer nieuw leven in te blazen. Zij hebben Stichting Historische Kring Gerkesklooster-Stroobos opgericht, en hebben van de plaatselijke Hervormde Gemeente toestemming gekregen om in de bovenzalen van de kerk/voormalige brouwerij een museum in te richten. De werkgroep bestaat uit Rineke Douma-Lijklema, Ginie Luimstra-Zijlstra, Douwe Veenstra, Johannes Veenstra en Klaas van der Schuit. De werkgroep heeft ten doel het bestuderen van de geschiedenis van het tweelingdorp en de naaste omgeving, en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.

In maart 2017 is het museum/de oudheidkamer van Gerkesklooster-Stroobos feestelijk geopend. Op het beeldscherm in de bovenzaal van de kerk kun je al vele oude foto's van de dorpen bekijken. Als inwoners nog oude voorwerpen, ansichtkaarten of ander fotomateriaal hebben en er nog geen bestemming voor hebben, is dat altijd welkom bij de stichting. Eventueel kunnen zij beeldmateriaal ook inscannen, zodat je de originelen kunt behouden. Voor zover ons bekend zijn de historische kring en het museum nog niet met een website of -pagina op het internet aanwezig. Zo te zien zijn ze alleen op bepaalde (zater-)dagen geopend, wat in de lokale media wordt aangekondigd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Achtkarspelen investeert fors in de woonomgeving van Gerkesklooster-Stroobos. Zo moet het open gebied tussen de twee dorpen een centrumgebied worden. Daartoe is recentelijk een multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd, zodat er ook echt een centrale ontmoetingsplek voor de twee dorpen is ontstaan. Verder zijn er herontwikkelingsplannen voor woningbouw. Zo wordt gekeken naar de woningbehoefte van starters en senioren. Ook wil de gemeente meer parkeerplekken, meer groen en kijkt ze of er een jeugdhonk kan worden gebouwd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gerkesklooster heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk en windmotor De Twee Provinciën/Stroobos.

- Stroobos heeft 1 rijksmonument, zijnde het woonhuis met boerderij uit eind 18e eeuw op Groningerstreek 12.

- Het gebouw van de Hervormde (PKN) kerk van Gerkesklooster-Stroobos (De Poorthoek 1a) dateert uit de 15e eeuw en was aanvankelijk een brouwerij van het toenmalige klooster Jeruzalem. In 1629 is de brouwerij verbouwd tot kerk. In 1769 krijgt de kerk op de verlaagde muren een nieuwe kap. De klok (1858) in de toren is gegoten door Van Bergen. In de gevels bevinden zich (dichtgemetselde) korfbogige nissen en vensters. De banken zijn afkomstig uit de kerk van Britswert. Het orgel uit 1975 is gebouwd door de firma Flentrop. Bij de kerk staat een marmeren beeld van een kind met schaap. - Site van de lokale Hervormde Gemeente.

- Gereformeerde (PKN) kerk (Friese Streek 7) uit 1926. Het orgel is in 1900 gebouwd door de fa. Bakker en Timmenga. - Geschiedenis van de Gereformeerde kerk te Gerkesklooster-Stroobos. - Site van de lokale Gereformeerde kerk.

- Molen De Twee Provinciën (bij Sarabos 13, aan de Oude Vaart) is een Amerikaanse windmotor met 30 bladen, van het type Hercules. De windmotor is in 1923 gebouwd voor de bemaling van polder De Twee Provinciën. De molen is eigendom van Wetterskip Fryslân. Na een grondige restauratie in 2011 is de windmotor weer geheel maalvaardig. Het waterschap heeft een molenaar aangesteld.

- In 2007 is de nieuwe Brug Stroobos of Stroobosserbrug over het Prinses Margrietkanaal gereedgekomen. De brug is onbemand. De brug wordt namelijk bediend vanuit het bedieningsgebouw bij de brug bij de enkele kilometers naar het W gelegen buurtschap Skûlenboarch. De eerste maanden kampte de nieuwe brug re­gelmatig met storingen, soms wel vier keer op een dag, waardoor de gebruikers zo'n 7 kilometer moesten omrijden. Vooral bewoners van de Z van het kanaal gelegen Strobosser Mieden dachten toen met weemoed terug aan het fietspontje dat tijdens de vervanging van de draaibrug over het Prinses Margrietkanaal voer. De storingen waren volgens de provincie het gevolg van kinderziekten in de installaties en afrondende werkzaamheden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Stichting Dorpsactiviteiten Gerkesklooster-Stroobos (in de volksmond kortweg SDA) organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, waaronder de jaarlijkse Feestweek in juli.

- Een van de jaarlijkse tradities in Gerkesklooster-Stroobos is het Carbidschieten op oudjaarsdag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- ZW van Gerkesklooster-Stroobos, Z van het Prinses Margrietkanaal, ligt nog een stuk buitengebied dat ook nog tot het dorpsgebied van Stroobos behoort*, met daarin onder meer natuurgebied de Strobosser Mieden (NL: Stroobossermieden), een laaggelegen gebied tussen de Ald Feart (NL: Oude Vaart) in het W en de Lauwers (die hier de grens vormt tussen Groningen en Fryslân) in het O. Voor nadere informatie over dit natuurgebied zie bij de direct Z hiervan gelegen Surhuzemer Mieden. Deze 'miedengebieden', waarvan er 7 zijn in deze omgeving, worden beheerd door Staatsbosbeheer en zijn vooral van belang voor weidevogels. Onder de link vind je o.a. een uitvoerig rapport over de bijzonderheden van deze miedengebieden. De 7 miedengebieden vind je gespecificeerd op de pagina van Achtkarspelen.
* Wat velen niet zullen weten omdat dat ter pekke nergens middels bebording aan te herkennen is, daarom hebben wij het gebied op een kaart elders op deze pagina afgebeeld.

- Tussen Dokkum en Gerkesklooster-Stroobos loopt de Stroobossertrekvaart, met daarnaast de Stroobossertrekweg. Dit beeld, met de meer dan 100 jaar oude hoge bruggen, is kenmerkend voor de regio. In 2016 startte de Provincie Fryslân met het opknappen van deze bruggen. Dit was nodig, want de brugdekken waren niet sterk genoeg meer voor het huidige verkeer. In 2018 zijn de werkzaamheden afgerond. Gedeputeerde Sietske Poepjes opende op 12 september 2018 een van de zeven bruggen: de brug bij Augsbuurt. Deze brug is een rijksmonument. De brug is opgeknapt, maar heeft dezelfde uitstraling behouden. Dit geldt ook voor de andere zes bruggen.

Dat de bruggen dezelfde uitstraling moesten behouden, betekent niet dat er geen ruimte was voor nieuwe duurzame ideeën. Zo heeft de Dinzerbrug een bijzonder brugdek gekregen, dat bestaat uit afzonderlijke planken. De kern van deze planken is gemaakt van hergebruikt kunststof. Dit kwam vrij bij het opknappen van treinstellen van de NS. De bruggen zijn nog altijd belangrijk voor het lokale verkeer. Twee van de zeven bruggen (bij Augsbuurt en Dijkhuizen) zijn zelfs de enige toegang naar boerenbedrijven. (bron: Provincie Fryslân)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Gerkesklooster-Stroobos (online te bestellen).

Terug naar boven

Dialect

De inwoners van Gerkesklooster-Stroobos hebben een eigen dialect, dat het Kloasters wordt genoemd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Stellingwerfs of het Bildts, is er nog geen officiële spelling van het Kloasters op schrift gesteld. Kloasterling Wietske Poelman maakt zich daar sterk voor. Want ze stelt dat het "vijf voor twaalf" is voor het Kloasters, omdat als het niet snel op schrift wordt vastgelegd, de kans groot is dat het dialect op den duur uitsterft. Hoeveel mensen precies er nog Kloasters spreken, weet niemand. Niet iedereen is opgegroeid met het Kloasters. Sommigen spreken er Nederlands, Fries of Westerkwartiers, een dialect van het Gronings. Buiten het dorp weten mensen het Kloasters vaak niet te plaatsen. Friezen horen het aan voor Gronings, terwijl het voor Groningers klinkt als Fries.

Ook wetenschappers tasten in het duister. Want in hoeverre is het Kloasters nu een variant van het Fries, of een variant van het Nedersaksisch? En hoe is de taal eigenlijk in Gerkesklooster-Stroobos terechtgekomen? Op iniatief van Wietske Poelman wil de Fryske Akademie het Kloasters, als een van de 'mengtalen', graag onderzoeken, want tot nu toe geldt Noordoost-Fryslân onder taalkundigen als een blinde vlek. Zodra de financiering rond is, gaat het onderzoek van start. (bron en voor nadere informatie zie: LC, 23-4-2018)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Gerkesklooster-Stroobos.

- Nieuws: - Nieuws uit Gerkesklooster-Stroobos van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenvereniging: - In maart 2018 is Vereniging Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos opgericht. De Dorpsraad is het resultaat van een fusie van de Ondernemersvereniging (OVGS) en Plaatselijk Belang (PB). De Dorpsraad heeft als doel om de leefbaarheid in het tweelingdorp te bevorderen en de belangen van inwoners, ondernemers en de diverse verenigingen en stichtingen te behartigen. Dat doen ze door: het onderhouden van een goede communicatie met bewoners, ondernemers en diverse belangengroepen van het dorp en de gemeente; het gevraagd en ongevraagd adviseren van college en raad van Achtkarspelen; het bevorderen van het woon-, leef- en werkklimaat van Gerkesklooster-Stroobos voor nu en in de toekomst. De dorpsraad heeft verschillende werkgroepen: Groen, Wonen, en Zorg en Welzijn. Binnen deze werkgroepen worden contacten met diverse stakeholders onderhouden en acties opgestart. Daarnaast draaien ze mee in het traject DOM 2.0.

Voor de gemeente Achtkarspelen is dit de eerste keer dat in een van de dorpen de verschillende belangenbehartigers samengaan in één overkoepelende dorpsraad. Volgens wethouder Jouke Spoelstra een mooie ontwikkeling: "Gerkesklooster-Stroobos kwam al vaak voorbij in mijn werkzaamheden, het is een zeer actieve groep bewoners. Het is alleen maar mooi dat nu beide bloedgroepen samenkomen, dat verhoogt alleen maar de slagkracht", aldus Spoelstra bij de officiële en feestelijke oprichting van de Dorpsraad op 13 maart 2018. Spoelstra had ook een symbolisch cadeautje meegenomen; een insectenhotel, bedoeld om de biodiversiteit te vergroten en de leefbaarheid van insecten te versterken.

- Dorpshuis: - Toen inwoners hoorden dat de beheerder van Dorpshuis Rehoboth er mee zou ophouden, zeiden ze tegen Aukje Postma en Baukje Faber: "Dat is echt iets voor jullie!" Ze zitten beiden in het bestuur van jeugdkorps Pro-junior en waren dus al gewend om activiteiten te organiseren. Ze waren gelijk enthousiast, reageerden en zijn aangenomen. In juni 2019 zijn ze na de nodige verbouwingen en 'updates' van het interieur van start gegaan. Ze hebben de naam veranderd in Gasterij Rehoboth. Ze kregen direct veel vertrouwen van de inwoners van Gerkesklooster-Stroobos. Ze hebben beiden dan ook in zo'n beetje alle verenigingen in het dorp wel in het bestuur gezeten, dus ze waren al in brede kring bekend. Gasterij Rehoboth wil een centrale plek in het dorp zijn waar iedereen zich thuisvoelt. Daarnaast werken ze graag met andere instellingen in het dorp samen en doen ze hun best om de agenda's op elkaar af te stemmen. Het openingsfeest op 14 september 2019 was een groot succes. Bij Gasterij Rehoboth kun je onder meer terecht voor je feesten en vergaderingen, met desgewenst een goed verzorgde catering (salades / luxe hapjes / warme en koude buffetten / gourmet / lunches / diners). Op de zaterdagen zijn er vanaf 17.00 uur snacks te verkrijgen.

- Onderwijs en kinderopvang: - Voor Basisschool De Claercamp in Gerkesklooster-Stroobos zijn belangrijke uitgangspunten: dat ieder kind als individu uniek is, een mens met eigen gevoelens en emoties; dat ieder kind de kans krijgt zich op zijn/haar eigen wijze en in eigen tempo te ontwikkelen; dat zij kinderen die moeite hebben met leren, veel extra en positief gerichte aandacht geven; dat zij kinderen die meer kunnen, extra aandacht geven; dat zij een goed contact tussen school en thuis opbouwen; dat zij de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij onze school stimuleren en vergroten; dat zij een fijn en veilig schoolklimaat, met een prettige open sfeer scheppen.

- Gastouder Thúshûs Happiness, daar voel je je thuis. Opvang in huiselijke sfeer. Gezellig en veel speelruimte. Naast school en vlakbij een grote speeltuin.

- Lezen: - In Gerkesklooster-Stroobos vind je een MiniBieb (zie de foto elders op deze pagina), waar je boeken uit kunt meenemen om te lezen en boeken die je zelf over hebt, in kunt plaatsen zodat je daar een ander weer een plezier mee kunt doen. Nadere informatie over dit concept vind je onder de link. Vandaag de dag zijn het er al meer dan 3.000, verspreid over het hele land.

- Sport: - Op aandringen van vele liefhebbers komt in 1966 de heroprichting van voetbalvereniging Gerkesklooster-Stroobos (GSVV) tot stand.

- Korfbalvereniging KV Frigro heeft ca. 75 leden. Naast een seniorenteam dat uitkomt in de 4e klasse zijn er nog 5 jeugdteams. De allerjongsten hebben een keer per 14 dagen een spelletjesochtend op de zaterdag. Frigro wil met alle teams zo goed mogelijk presteren, waarbij het plezier voorop staat.

- Welzijn: - "In 2015 is de vereniging Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos opgericht. De dorpscoöperatie wil een Generatiehuis oprichten in het voormalig schoolgebouw van CBS de Claercamp, dat in eigendom is van de gemeente en momenteel te koop wordt aangeboden. Het pand staat inmiddels zo’n anderhalf jaar te koop en recentelijk hebben zich geen andere geïnteresseerden gemeld. Zoals uit het projectplan blijkt, heeft het beoogde Generatiehuis als doel het organiseren van zorg en ontmoeting in de eigen leefomgeving, waarbij mensen hun leven lang in het dorp kunnen wonen en genieten, gebruikmakend van eigen en ieders mogelijkheden en tijd. Het Generatiehuis richt zich op verschillende doelgroepen en de coöperatie is voornemens uiteenlopende activiteiten aan te bieden, variërend van huiswerkbegeleiding en ouderenzorg tot kinderopvang. Ook ziet de initiatiefgroep mogelijkheden voor het realiseren en verhuren van zorgwoningen op deze locatie.

Een Generatiehuis in Gerkesklooster-Stroobos kan ervoor zorgen dat de participatie vergroot wordt en dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, wat een positief effect heeft op de leefbaarheid in het tweelingdorp. Verwacht wordt dat daardoor tevens minder zorgkosten gemaakt worden door de gemeente en de zorgverzekeraar. Het initiatief voor het oprichten van een Generatiehuis komt uit het dorp. Het initiatief kan de betrokkenheid onder dorpsbewoners bij het dorp vergroten en een impuls voor het dorp betekenen. Omdat het Generatiehuis drijft op vrijwilligerskracht is het een goed voorbeeld van de participatiesamenleving, dat past in een toekomstige manier van (samen)werken. Door de locatie CBS de Claercamp te verkopen aan deze partij maakt de gemeente de totstandkoming van dit Generatiehuis mogelijk.

De dorpscoöperatie heeft als ambitie dat inwoners hun leven lang in hun eigen dorp Gerkesklooster-Stroobos kunnen blijven wonen. Zo heeft het Generatiehuis onder meer als doel te fungeren als inloophuis voor ouderen, waarmee onder andere vereenzaming wordt tegengegaan. Eenzaamheid onder ouderen neemt toe en kan lichamelijke/geestelijke aandoeningen veroorzaken. Dit kan voor ouderen een aanleiding zijn om te (moeten) verhuizen naar een andere omgeving, zoals een verpleeghuis. Waar eenzaamheidsbestrijding in de eerste plaats gaat om het vergroten van het welzijn van ouderen, kan een bijkomend voordeel een besparing op zorgkosten zijn (waaronder kosten die vanuit gemeentelijk WMO-budget worden gefinancierd).

Daarnaast wordt in het projectplan gesproken over het verlenen van mantelzorg en eventueel de realisatie van woningen voor zorgbehoevende ouderen om daarin mantelzorg te verlenen. Deze informele zorg kan de vraag naar formele zorg beperken of zelfs verkleinen, wat leidt tot een besparing in zorgkosten voor de gemeente. Uit het projectplan en de gesprekken die afgelopen periode gevoerd zijn, wordt duidelijk dat het beoogde Generatiehuis zich richt op meer doelgroepen dan alleen ouderen. Zo is de dorpscoöperatie ook voornemens activiteiten aan te bieden voor kinderen, jongeren en mensen in de gezinsleeftijd. Dit kan van positieve invloed zijn op het welzijn van dorpsbewoners en de leefbaarheid in Gerkesklooster-Stroobos vergroten." (aldus enkele citaten uit het voorstel van B&W aan de gemeenteraad, d.d. september 2016, om over te gaan tot verkoop van het voormalige schoolgebouw aan de dorpscoöperatie) In februari 2017 is het pand aan de dorpscoöperatie verkocht.

Vrijwilligers runnen sinds 2018 (wellicht al eerder) het Generatiehuis in Gerkesklooster-Stroobos, gevestigd in het voormalige pand van de basisschool. Het concept is gebaseerd op het idee dat er een gezamenlijke ontmoetingsplaats is voor alle generaties van het dorp en waar de initiatiefnemers op den duur ook zorg willen bieden aan ouderen. Drie klaslokalen zijn opgeknapt en in gebruik genomen als ontmoetingsruimte, waar elke woensdagochtend een kop koffie genuttigd kan worden. Er is ook een bibliotheek en een kledingbeurs met kinderkleding.

“Er is in 2018 heel veel gebeurd, we hebben mooie samenwerkingen gehad. Zoals met jeugdhonk WeRockz voor het timmerdorp, samen met hen en de school voor De Boekenbakker, met zorgprofessionals als de wijkverpleegkundige en het dorpenteam, zelfs samenwerkingen tot in Denemarken en nog veel meer. En het mooiste is dat dit allemaal niet geregisseerd is, de initiatieven ontstaan spontaan vanuit wensen en vragen vanuit het dorp. Dat is ook ons doel, we willen niet concurreren, maar elkaar versterken. Het Generatiehuis is van ons allemaal!”, stelde een van de initiatiefnemers, Aafke Kamminga, tijdens een open dag van het Generatiehuis in mei 2018.

Tijdens de open dag kregen de kinderen van de lokale basisschool een eigen geschreven boekje uitgereikt. Het boekje was het resultaat van het project ‘De Boekenbakker’, een landelijk project om laaggeletterdheid tegen te gaan, waarin jeugdhonk, de school en het Generatiehuis samen zijn opgetrokken. Hapjes waren er van ´Hoeve Hoogland´, een duurzame en kleinschalige voedsel- en zorgcommunity, die ook door inwoners wordt gerund. ‘Hoeve Hoogland’ zal ook elke maand een maaltijd verzorgen in het Generatiehuis voor iedereen die niet kan of wil koken of gewoon samen met dorpsgenoten een gezonde maaltijd wil nuttigen. Deze initiatieven, samen met het museum in de Hervormde Kerk, zijn het resultaat van ‘Dorpse Dromen’, een project van de gemeente Achtkarspelen en het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos, waarin inwoners gemotiveerd werden om dromen waar te maken. En dromen kunnen dus ook werkelijk uitkomen, dat bewijzen deze initiatieven wel!" (bron: dorpssite)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Gerkesklooster-Stroobos.

Reactie toevoegen