Gennep NB

Plaats
Buurtschap
Eindhoven
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Gennep NB

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Gennep.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Gennep.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Gennep.

Terug naar boven

Status

- Gennep is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Eindhoven. T/m 1919 gemeente Gestel en Blaarthem.

- De buurtschap Gennep valt onder de stad Eindhoven.

Terug naar boven

Ligging

Ondanks dat Eindhoven door haar forse groei bijna tot aan alle randen van de gemeente is volgebouwd, zijn er gelukkig nog enkele groene zones over. Eén daarvan is de zone rond de buurtschap Gennep, die daardoor in de provincie-atlas Noord-Brabant() nog steeds als buurtschap wordt beschouwd. Gennep met het daaromheen gelegen recreatiepark Genneper Parken ligt in een rechthoek in het Z van Eindhoven, tussen de ringweg in het N, de prof. Holstlaan in het W, de A2 in het Z en de Aalsterweg (N69) in het O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de buurtschap Gennep 4 huizen met 48(!) inwoners. Dat is dus gemiddeld 12 mensen in 1 huis, ook voor die tijd beduidend meer dan gemiddeld (het gemiddelde in die tijd was 6 tot 8 mensen in 1 huis).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Herstructurering Genneper Parken
De gemeente Eindhoven heeft in december 2009 voor het sportgebied in Genneper Parken een masterplan laten opstellen. Reden voor het opstellen zijn de gewenste nieuwe ontwikkelingen in het gebied, zoals de komst van Fontys Sporthogeschool Eindhoven. Het plan legt de basis voor een nieuw sportlandgoed; dat landgoed krijgt als kenmerk dat sportvoorzieningen en natuur goed samengaan. Nu het hele sportgebied in zijn samenhang onder de loep is genomen, blijken er kansen te zijn om het gebied autovrij te maken (mobiliteit en duurzaamheid) en de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten te verbeteren.

In het masterplan wordt vooral gekozen voor breedtesport en natuurontwikkeling. Het masterplan geeft aan dat bestaande sportvoorzieningen (velden en accommodaties) met het oog op de toekomst worden geclusterd (soort bij soort) en de mogelijkheid krijgen om uit te breiden binnen het bestaande gebied. Daarmee faciliteert de gemeente de groeiambities van de hockey- en voetbalverenigingen in het gebied. Het masterplan daagt de betaald voetbalorganisatie FC Eindhoven uit om op middellange termijn - in samenspraak met de gemeente en andere belanghebbenden - haar ambities op een andere locatie te gaan vormgeven.

De bestaande loop en de oevers van het riviertje de Tongelreep komen sterker in het masterplan tot uitdrukking dan nu het geval is. De bestaande wegen worden opgewaardeerd tot een robuuste lanenstructuur. In het masterplan wordt ook rekening gehouden met omgevingsfactoren. Zo wordt de 2e Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) van het centrum van Eindhoven naar de High Tech Campus Eindhoven, aan de zuidzijde langs het gebied geleid. De bestaande parkeervoorzieningen in Genneper Parken worden vervangen door (semi)ondergronds parkeren onder de nieuwbouw van Fontys Sporthogeschool Eindhoven en door gebouwde parkeervoorzieningen; bij Hotel Eindhoven gaat de gebouwde parkeervoorziening tevens dienst doen als P&R voorziening t.b.v. de HOV.

Het masterplan is het resultaat van intensief overleg tussen gemeente Eindhoven (opdrachtgever), de sportverenigingen en de Klankbordgroep Genneper Parken. De bedoeling is dat het plan in maart 2010 definitief wordt. Het masterplan heeft een hoge ambitie en vraagt dan ook een slimme uitwerkingsstrategie. Daartoe stelt de gemeente Eindhoven samen met partners en mogelijke subsidiënten, een uitvoeringsplan op. (bron: Gemeente  Eindhoven, 8-12-2009)

Terug naar boven

Links

- Masterplan Genneper Parken deelgebied Zuidoost. (pdf van 143 pag. en 90mb dus het laden kan even duren)