Geneneind

Plaats
Buurtschap
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Geneneind

Terug naar boven

Status

- Geneneind is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

- De buurtschap Geneneind valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bakel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Genenend, 1837 Geen Eind.

Naamsverklaring
Samenstelling van eind 'kant, uiteinde' (zie Eind) en geen, de verbogen vorm van het Zuidnederlandse bepaald lidwoord ge 'de, het' (zie Geeneind, Geenhoven).(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Geneneind ligt rond de gelijknamige weg, direct N van Bakel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Geneneind 12 huizen met 60 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

Geneneind maakte oorspronkelijk deel uit van de N hiervan gelegen buurtschap Esp.

Naast de vele boerderijen in de buurtschap is een ander belangrijk landschappelijk en maatschappelijk element het sportpark Geneneind met de in 2011 nieuw gebouwde sporthal 't Zand. Veel verenigingen maken gebruik van het sportpark, w.o. voetbalvereniging Bavos, hockeylub Bakel, tennisvereniging De Sprenk, Jeu de Boulesclub Du-Tjut, KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) Bakel en handbalvereniging Acritas.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In Geneneind staan nog veel monumentale panden, doorgaans langgevelboerderijen. Bijzondere panden vind je m.n. op de huisnrs. 2-2a, 4, 5, 12-12a (langgevelboerderij met bakhuis), 16 (schuur voor het huis) en 18 (de enige echte nog oude langgevelboerderij in de buurtschap, uit 1846).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2015 is de loop van de beek Esperloop bij de buurtschap hersteld. Er is nu weer sprake van een licht kronkelende waterloop met brede oevers, die gevoed wordt met lokaal opborrelend wijstwater. Met de herinrichting van dit deel krijgt de Esperloop zijn natuurlijke functie terug. Zo is onder meer het brongebied Geneneind op de Esperloop aangesloten, heeft de loop flauwe oevers en een lichte meandering gekregen en zijn er maatregelen voor wijstherstel genomen. Al met al een impuls voor de waterhuishouding en de natuur.

Door de aanleg van de ecologische verbindingszone is voor de dieren in het gebied nu een migratieroute ontstaan tussen de Stippelberg en de Grotelse Heide. Het desbetreffende deeltracé van de Esperloop bij de buurtschap is 1,3 kilometer lang en is aan de oostzijde begrensd door Ven en loopt door tot aan het KPJ-terrein. (bron: gemeente Gemert-Bakel) Zie ook cultuurhistorisch herstel Geneneind.

Het vervolgtraject van het Geneneind naar de Neerstraat wordt in 2019 ook als ecologische verbindingszone (EVZ) ingericht. Voor de uitvoering van het plan is een strook grond van ongeveer 20 meter breed beschikbaar. Hierbinnen wordt de Esperloop opnieuw ingericht. Ook de ecologische verbindingszone komt hier te liggen. (bron: Waterschap Aa en Maas)

Reactie toevoegen