Geitenwaard

Plaats
Buurtschap
Zevenaar
Liemers
Gelderland

Geitenwaard

Terug naar boven

Status

- Geitenwaard is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Zevenaar. T/m 1984 gemeente Herwen en Aerdt. In 1985 over naar gemeente Rijnwaarden, in 2018 over naar gemeente Zevenaar.

- De buurtschap Geitenwaard valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Aerdt.

- De buurtschap Geitenwaard heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Geitenwaard.

Naamsverklaring
Gelegen aan uiterwaard-gronden aan de Oude Waal, waar men geiten geweid zal hebben. Oostwaarts ligt de Ossenwaard.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Geitenwaard ligt rond de gelijknamige weg. De huizen bevinden zich vrijwel geheel rond de W tak van deze weg. De buurtschap ligt aan het water de Oude Waal, N en NW van de plassen De Eendenkolk en De Bijland, N van het Bijlands Kanaal en ZW van het dorp Aerdt, ZO van het dorp Pannerden, W van het dorp Herwen, NW van de dorpen Lobith en Tolkamer en NO van het dorp Millingen aan de Rijn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Geitenwaard omvat een handvol huizen, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Geitenwaard, ook wel de Geitenwaardse Polder genoemd, is een langgerekte agrarische zone tussen de winterdijk ter hoogte van Herwen en de Oude Waal. Het gebied heeft een open landschap. Op perceelscheidingen staan plaatselijk de resten van heggen met een grote cultuurhistorische waarde, die de bijzondere verkaveling accentueren. Het gebied ligt in een stroomluwe positie en speelt geen rol in de hoogwaterafvoer. De Geitenwaardse Dam beschermt de waard tegen hoogwater. Het gebied wordt agrarisch beheerd als weiland en akkerland, en heeft daardoor een lage ecologische kwaliteit. In het zuidelijke deel liggen op terpen aan de Geitenwaardse Dam enkele woningen en een boerderij. Er heeft in het verleden beperkte kleiwinning plaatsgevonden. De landschappelijke, cultuurhistorische én (potentiële) ecologische waarde van het gebied is hoog. In de bodem liggen archeologische resten uit onder meer de IJzertijd en de Romeinse tijd.

Sinds 2011 wordt door Staatsbosbeheer gewerkt aan herinrichting van de Geitenwaard. De maatregelen zijn gericht op het zichtbaar houden en versterken van de cultuurhistorische waarden en de laagdynamische natuurwaarden. Dit wordt voornamelijk bereikt door het versterken van de heggenstructuur en door de beplanting aan de Vosseweg. Rasters worden verwijderd en heggen worden geplant. Maatregelen in het kader van de rivierbedverruiming zijn hier niet van toepassing. Omdat dit gebied stroomluw ligt, is er een hoogwatervrije vluchtplaats voor paarden en runderen voorzien. Voor de inrichting van dit gebied wordt ingezet op particuliere natuurrealisatie. Ook zal er op beperkte schaal bos worden aangelegd. De totale oppervlakte van deze als deelgebied van de Rijnwaardense Uiterwaarden is 108 hectare. Na herinrichting wordt het hele deelgebied opgeleverd als nieuwe natuur, waarvan ca. 6 ha hoogwatervluchtplaats wordt. (© Staatsbosbeheer)

Het hardhoutooibos keert terug in de Geitenwaard, het gebied tussen de winterdijk bij Herwen en de Oude Waal. De afgelopen eeuwen zijn de bossen in de uiterwaarden vrijwel allemaal omgevormd tot weilanden en hooilanden. Staatsbosbeheer wil nu in het oostelijk deel van deze waard het ooibos weer terugbrengen. Dat kan, omdat dit gebied geen rol speelt in de afvoer van hoog water. In dit gebied gaat het alleen om natuurontwikkeling. Dit is daardoor een van de weinige plekken waar ooibos gerealiseerd kan worden. Elders zou ooibos zorgen voor opstuwing van water.

Reactie toevoegen